Odkamienianie

Co to znaczy twarda woda? Od czego zależy i na co wpływa twardość wody?

PL_LP_pulizia_sidecard1_mob.jpg

Twardość wody to parametr określający stopień jej zmineralizowania, czyli zawartości rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Im ich więcej, tym woda jest twardsza. Używanie twardej wody wiąże się z ryzykiem zwiększonego odkładania się osadu kamiennego, ten zaś wpływa na pracę urządzenia oraz na smak kawy. Do zbadania stopnia twardości wody używa się różnych skali, zazwyczaj pięciostopniowych, które określają, czy woda jest bardzo twarda (zawartość powyżej 550 mg CaCO3 na litr wody), twarda, średnio twarda, miękka czy bardzo miękka (zawartość mniej niż 100 mg CaCO3 na litr wody).

W Polsce mamy do czynienia przeważnie z wodą od średnio twardej po bardzo twardą, dlatego tak ważne jest, by sprawdzić poziom twardości wody w naszym domu, a następnie, w razie potrzeby, wyposażyć się w filtry zmiękczające wodę.