1. Powrót do strony głównej
  2. De'Longhi | Strona ze szczegółami instrukcji

Instrukcje obsługi

Frytkownica tradycyjna FS3021

Frytkownica tradycyjna FS3021

  • V
    FS3021 (Instruction manuals Italiano, Slovak, Slovenian, Spanish, Romanian, Farsi, Greek, Arabic Saudi Arabia, Bulgarian, English, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Russian, Croatian, Dutch) PDF (9.084 MB)