Gratis levering ved køb for over 290 kr Gratis returnering
  1. Tilbage til startsiden
  2. Vilkår og betingelser for salg

Vilkår og betingelser for salg

Disse regler fastsætter de generelle vilkår betingelser for brug af De’Longhis websted https://www.delonghi.com/da-dk for De’Longhi [De’Longhi Appliances S.r.l.] med hjemsted i Treviso, Italien ("virksomheden"), herunder især for køb af helt nye produkter og hvor det udtrykkeligt er angivet renoverede eller brugte produkter (alle kaldet “produkterne”) og tjenester (“tjenester”) fra De’Longhi Group.
Læs disse generelle vilkår og betingelser for salg ("vilkår og betingelser") omhyggeligt, før du bruger vores hjemmeside og bestiller vores produkter og tjenester.
Med din brug af vores hjemmeside til en sådan ordre accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. 
Bemærk, at vi tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester, hvis beskrivelse på hjemmesiden kan afvige fra de faktiske produkter med hensyn til farve, form og størrelse, og nogle gange kan yderligere vilkår gælde. I så fald vil du blive underrettet herom.
Derudover skal du være opmærksom på, at vores produkter kun er beregnet, designet og fremstillet til husholdningsbrug eller sammenlignelig og ikke til et professionelt formål eller brug. Under alle omstændigheder skal du følge brugsanvisningernes anbefalinger.

1.    Generelt
1.1. Disse vilkår og betingelser gælder for brug af hjemmesiden samt ///betingelse for placering af alle tilbud og indgåelse af aftaler via selskabets hjemmeside.
1.2. Ordet "kunde" betyder enhver fysisk eller juridisk person, der besøger vores hjemmeside, eller enhver fysisk person eller juridisk person, der indgår nogen form for kontraktforhold med virksomheder i De'Longhi-koncernen, herunder virksomheden. Ordet "forbruger" betyder især enhver fysisk person i henhold til betydningen af den definition, der er specificeret i EU-lovgivningen samt enhver national lovgivning, der gennemfører dem.
1.3. I tilfælde af vigtige spørgsmål forbeholder virksomheden sig ret til at foretage ændringer på sin hjemmeside, af politikker, vilkår og betingelser, herunder disse vilkår og betingelser. Under alle omstændigheder er kunden underlagt de vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor kunden bestiller produkter fra virksomheden eller fra enhver virksomhed i De'Longhi-koncernen.
1.4. Hvis nogen af disse vilkår og betingelser anses for ugyldige eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne betingelse for at kunne adskilles og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af nogen resterende betingelse.
1.5 For at købe produkter og tjenester på hjemmesiden skal forbrugeren være mindst 18 år gammel. Hvis forbrugeren er under 18 år, må han eller hun kun bruge vores tjenester med inddragelse af en forælder eller værge. Hvis forbrugeren bestiller for en anden person, er det forbrugerens ansvar at sikre, at den tilsigtede modtager er af den passende alder til at se og bruge produktet eller tjenesten.


2.    Din konto. Ordrer. Tilbud, tilgængelighed og accept af tilbuddet fra virksomheden.
2.1. Hjemmesiden kan bruges, hvis  det it-system, der anvendes af kunden, opfylder opdaterede tekniske minimumskrav (f.eks. Internet Explorer 10, Chrome 75 eller Firefox 60 eller nyere, aktiveret JavaScript og cookies samt internetforbindelse).
2.2. For at afgive en ordre skal kunden gå ind på virksomhedens hjemmeside, vælge produkter og / eller tjenester og vælge tilknyttet betaling. Kunden kan afgive ordrer som "bruger-gæst" eller ved at registrere sin profil på hjemmesiden. Registrering gør det muligt for kunden at bruge de loginoplysninger (brugernavn og adgangskode), der blev valgt ved første registrering, for at placere yderligere ordrer på hjemmesiden.
2.3. Ved brug af vores webstedstjenester er kunden forpligtet til at holde enhver konto og adgangskode fortrolig og begrænse adgangen til computeren. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er kunden ansvarlig for at bruge virksomhedens hjemmeside i overensstemmelse med loven og vilkår og betingelser, samt at overholde forbuddet mod at levere ulovligt indhold. Hvis kunden har nogen grund til at tro, at en adgangskode er blevet kendt af andre, eller hvis den bliver eller er blevet brugt på en uautoriseret måde, er kunden forpligtet til straks at informere virksomheden og ændre den pågældende adgangskode.
2.4. Kunden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der leveres til virksomheden, er korrekte og fuldstændige, informere os, hvis der er sket ændringer, og opdatere de oplysninger, der gives til virksomheden i det relaterede område af hjemmesiden. Virksomheden forbeholder sig ret til at nægte ///service, opsige konti, fjerne eller redigere indhold, hvis kunden overtræder gældende love, disse vilkår og betingelser eller andre gældende vilkår og betingelser, retningslinjer eller politikker.
2.5. Ved at afgive en ordre tilbyder kunden at købe et produkt og/eller en tjeneste, der er underlagt disse vilkår og betingelser. Enhver ordre via hjemmesiden skal være et tilbud og må ikke føre til nogen aftale om køb af produktet og/eller tjenesten. Den første e-mail, der sendes til kunden, udgør kun en bekræftelse af modtagelsen af tilbuddet.
2.6. Kundens tilbud accepteres, og en aftale med kunden indgås først ("kontrakten"), når produkterne sendes og/eller tjenesterne stilles til rådighed for kunden, og kunden modtager den en e-mail, der bekræfter udførelsen af den ordre, som kunden har afgivet.
2.7. Udførelsen af alle ordrer afhænger af tilgængelighed og bekræftelse af ordreprisen og mængderne af de produkter og tjenester, der er inkluderet i indkøbsordren. Forsendelsestider kan variere afhængigt af tilgængelighed, og eventuelle garantier eller repræsentationer er vejledende med hensyn til leveringstider, der er underlagt forsinkelser som følge af transportforsinkelser eller force majeure.
2.8. Produkter og tjenester sælges i mængder, der svarer til de typiske behov hos en gennemsnitlig husstand. Vi forbeholder os ret til at begrænse tilgængeligheden af produkterne og tjenesterne og accepten af indkøbsordrer for så vidt angår mængder.


3.    Priser og betalinger
3.1. Alle priser på produkterne og tjenesterne skal være i kundens lokale valuta og inkludere alle gældende skatter, herunder moms. De fakturerede priser er dem, der er gældende på datoen for udførelse af indkøbsordren.
3.2. Selvom virksomheden forsøger at sikre, at alle produkter og tjenesters detaljer, beskrivelser og priser, der vises på dens hjemmeside, er nøjagtige, kan der alligevel opstå fejl. Skulle virksomheden opdage en fejl i prisen på bestilte produkter eller tjenester, vil information om fejlen og oplysninger om den korrekte pris straks blive sendt af virksomheden til kunden. I sådanne tilfælde kan kunden bekræfte den afgivne ordre til den korrekte pris eller annullere den. Ved manglende bekræftelse af accept af den korrekte pris eller annullering af ordren af kunden inden for 7 (syv) dage efter at have afgivet oplysningerne, vil virksomheden behandle ordren som annulleret og informere kunden om dette. 
3.3. De angivne priser inkluderer ikke forsendelsesomkostninger, medmindre andet er angivet. Det beløb, der er angivet på siden "gennemse ordre" og bekræftet via e-mail senere, er det samlede beløb, som kunden skal betale for de bestilte produkter, inklusive alle skatter, afgifter, miljøbidrag og eventuelle forsendelsesomkostninger.
3.4. Virksomheden kan fra tid til anden tilbyde salgsfremmende rabatkoder, der gælder for ethvert eller visse specificerede produkters eller tjenesters køb foretaget via denne hjemmeside. Eventuelle relaterede særlige vilkår og betingelser skal specificeres på udstedelsestidspunktet.
3.5. For at købe produkterne og tjenesterne skal kunden være i besiddelse af et gyldigt kredit- eller betalingskort eller en anden betalingsmetode, der accepteres af virksomheden og De'Longhi-koncernen, og for at tilvejebringe tilstrækkelige økonomiske midler til at dække omkostningerne ved køb af produkterne og tjenesterne. Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning fra kunden, der ikke opfylder dette krav. Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning fra kunden efter verifikation af de leverede data, som skal være korrekte og nøjagtige.
3.6. Ved modtagelse af ordre fra kunden udfører virksomheden en standard forhåndsgodkendelseskontrol af kundens betalingskort for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at gennemføre købet. Produkter vil ikke blive afsendt, og tjenester vil heller ikke blive gjort tilgængelige, før denne forhåndsgodkendelseskontrol er  gennemført med et positivt resultat. Kortet debiteres, når ordren er accepteret til dens udførelse med det beløb, der følger af ordren. Hvis kortet ikke kan debiteres inden for 5 (fem) dage fra den dato, hvor virksomheden bekræfter ordren, annulleres kundens ordre automatisk, og kunden vil blive underrettet af virksomheden.
3.7. For hver gennemført ordre udsteder virksomheden eller ethvert relevant De'Longhi-koncernselskab, der behørigt underrettes til kunden inden kassen, en faktura med de data, som kunden har leveret under købsproceduren, som sendes til kunden via e-mail efter bekræftelse af forsendelsen af produkter, eller at tjenesten er gjort tilgængelig, eller som vil være tilgængelig til download direkte fra den relevante webside som en del af kundens profil.


4.    Levering
4.1. Den leveringsadresse, der er angivet af kunden, betragtes som den korrekte adresse til levering af produkter og tjenester.
4.2. Kunden skal sende en separat ordreformular for hver adresse, hvis kunden ønsker at bestille produkter, der skal sendes til forskellige adresser.
4.3. Leveringstypen, den gennemsnitlige leveringstid og relevante priser, der tilbydes af vores virksomhed, er angivet i det relevante afsnit på hjemmesiden. Leveringstidspunktet er vejledende, og eventuelle leverings- eller afsendelsesdatoer skal gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Leveringstiden forlænges med enhver periode, der er nødvendig for korrekt levering af det bestilte produkt, hvis forsinkelsen skyldes en begivenhed uden for vores rimelige kontrol.
4.4. Hvis det bestilte produkt ikke længere er tilgængeligt på lageret på bestillingstidspunktet og fejlagtigt er angivet som tilgængeligt på hjemmesiden, kan det resultere i forsinkelse i udførelsen af ordren eller dens annullering, som kunden straks vil blive informeret om.
4.5. Når produkterne leveres af fragtmanden, skal kunden kontrollere, om antallet af modtagne pakker svarer til det antal, der er angivet på transportdokumentet, og om emballagen er beskadiget, intakt eller våd. Kunden skal rapportere enhver skade på emballagen eller produkterne til fragtmanden og informere os om dem til den e-mail-adresse, der er rapporteret i afsnittet Kundesupport.
4.6. Ved at bruge brugernavnet og adgangskoden kan kunden få adgang til oversigten over ordrer, der er afgivet i kundens profil og overvåge ordreforløbet i realtid, hvilket vil indeholde følgende meddelelser:
• ordre / betaling afvist Kundens betaling mislykkedes
• venter på betaling: kunden har afgivet ordrer, men har annulleret ordren, før betalingen blev foretaget
• ordre modtaget: indkøbsordre er modtaget
• bekræftelse af ordreaccept: Kundens tilbud om at købe produkter eller tjenester er accepteret
• ordre under forberedelse: proceduren for forberedelse af bestilte produkter og organiserer levering af pakken med fragtmand er påbegyndt
• ordre sendt: produkterne er afhentet med fragtmand og leveres til den adresse, som kunden har angivet; fra dette øjeblik kan kunden spore sin pakke på fragtmandens hjemmeside.
4.7 For alle spørgsmål vedrørende status for ordren kan kunden kontakte kundeservice som angivet i afsnittet Kundesupport på hjemmesiden.
4.8. Produkterne eller tjenesterne stilles kun til rådighed inden for vores virksomheds område.


5.    Risiko og titel
5.1. Ved levering af produkterne til den leveringsadresse, der er angivet i indkøbsordren, overgår risikoen for produkterne til kunden.
5.2. Ved betaling af produkterne overgår ejendomsretten til kunden.


6.    Returret / Returnering af produkter
6.1. Kunder, og især forbrugere, kan trække sig ud af kontrakten uden straf og udenbegrundelse inden for 30 (tredive) dage efter levering af det respektive produkt. For at overholde fristen er det nok at sende en erklæring om tilbagetrækning fra kontrakten til den e-mail-adresse, der er angivet i vores kundesupportafsnit, og returnere det købte produkt til os inden for 14 dage fra datoen for tilbagetrækning fra kontrakten. Udøvelse af fortrydelsesretten skal ske i overensstemmelse med "Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten", der er vedlagt disse vilkår og betingelser. Der vil ikke være omkostninger ved returnering af varer, så længe returneringen sker i henhold til vores returpolitik.
6.2. Produktet returneres til os i dets oprindelige tilstand og i overensstemmelse med selskabets returinstruktioner, som vedlagt forsendelsen sammen med eventuelle tilbehørsdele, gavesæt, garantikort, håndbøger og rabatter. Med en sådan respekt kan kunder og forbrugere også kontakte vores virksomhed ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er tilgængelige i afsnittet Kundesupport. Når du returnerer produktet, kan du følge vores returpolitik eller som et alternativ bruge en forsendelsesmetode efter eget valg. Under alle omstændigheder skal du følge instruktionerne på webstedets dedikerede område (se området "min konto").
6.3. Det relevante selskab i De'Longhi-koncernen skal senest inden for 14 (fjorten) dage fra datoen for modtagelsen af kundens eller forbrugerens erklæring om tilbagetrækning fra aftalen returnere alle foretagne betalinger til kunden eller forbrugeren, herunder produktets eventuelle forsendelsesomkostninger. Betalingsrefusionen foretages ved hjælp af den samme betalingsmetode, som blev brugt af kunden eller forbrugeren. Refusion af betalinger modtaget fra kunden eller forbrugeren kan tilbageholdes, indtil produktet returneres, eller indtil kunden eller forbrugeren fremlægger bevis for at have sendt det tilbage, alt efter hvad der sker først. Efter modtagelse af returneringen af produktet i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne udstedes en fakturakorrektion for det relevante beløb. Kunden eller forbrugeren er ansvarlig for at reducere produktets værdi som følge af at bruge det på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.


7.    Garanti
7.1. Kunden skal kontrollere de leverede produkter efter modtagelsen for synlige mangler og manglende overholdelse af kontrakten, og i enhver sådan situation skal kunden følgelig straks underrette selskabet.
7.2 Produkterne er dækket af den lovpligtige garanti, som overholder alle lovbestemmelser vedrørende garanti på forbrugsvarer og forbrugerrettigheder, der gælder i det land, hvor produkterne er købt ("garantien"). De rettigheder, der følger af garantien, udøves i overensstemmelse med gældende lovgivning i kundens land og med de betingelser, der er angivet i eventuelle garantidokumenter, der leveres med produkterne og gøres tilgængelige på webstedet. For at håndhæve garantien kan kunden kontakte vores kundeserviceafdeling på det nummer og/eller den e-mail, der er angivet i afsnittet Kundesupport på webstedet, med angivelse af produktets fakturanummer og udstedelsesdato eller den relaterede kode med den afgivne ordre og om defekten. Kundesupporten vil give alle oplysninger om, hvordan du fortsætter med garantien.
7.3. Virksomheden leverer produkter uden fejl. Hvis et produkt ikke overholder kontrakten, giver virksomheden kunden ret til gratis at udøve garantirettighederne inden for de betingelser, der gælder for enhver lokal lovformelig lovgivning. Når det udtrykkeligt kommunikeres i det relaterede afsnit på webstedet, kan garantiperioden for visse brugte produkter reduceres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i forbrugerlovgivningen.
Bemærk, at vores produkter er designet, fremstillet og beregnet til husholdningsbrug eller sammenlignelig brug, som beskrevet i brugsanvisningerne. De er ikke beregnet til professionel brug. Hvis virksomheden fastslår, at produktet er blevet brugt til professionelle formål eller til andre formål ud over typisk indenlandsk eller sammenlignelig brug, forbeholder virksomheden sig ret til at anvende forskellige garantibetingelser fra sag til sag afhængigt af den specifikke brug. I sådanne tilfælde kan virksomheden betragte enhver professionel brug, der kan generere overdreven slitage, som misbrug, hvilket kan resultere i manglende garantidækning.
7.4. Kunden har ikke ret til reparation eller udskiftning af produktet eller nogen del, der viser sig at være defekt af virksomheden i følgende situationer (under alle omstændigheder underlagt relevante lokale lovbestemmelser):
a) Produktet er blevet repareret eller ændret af andre personer end producenten eller enhver autoriseret person; og/eller
b) produktets manglende overensstemmelse bliver tydelig to (2) år – eller for brugte produkter, enhver kortere periode, som udtrykkeligt meddelt og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende forbrugerretlige bestemmelser – efter levering af produktet og/eller den relevante anmodning om at reparere eller udskifte det defekte produkt, indsendt i overensstemmelse med det foregående afsnit; og/eller
c) manglerne skyldes (helt eller delvist) forkert brug, forkert opbevaring, vedligeholdelse eller installation eller manglende overholdelse af instruktionerne fra producenten sammen med produktet.
7.5. Reparationer eller udskiftninger vil blive udført inden for en rimelig periode efter indsendelse af ansøgningen og vil ikke medføre væsentlig ulempe for kunden under hensyntagen til produktets art og det formål, hvortil det blev købt.
7.6. Enhver klage skal behandles inden for 30 (tredive) dage efter modtagelsen af klagen.
7.7 Ingen bestemmelse i disse vilkår og betingelser begrænser kundernes eller forbrugerens rettigheder i henhold til bestemmelserne i den gældende forbrugerlovgivning.


8.    Begrænsning af ansvar
8.1. Virksomheden gør sit bedste for at sikre en uafbrudt og fejlfri tilgængelighed af tjenesterne. Ikke desto mindre kan dette ikke altid garanteres af internetsystemets karakter på grund af tekniske suspensioner eller begrænsninger, der kan finde sted, relateret eller ikke relateret til reparationer, vedligeholdelse eller nye tjenester, der udføres. Virksomheden skal gøre sit bedste for at begrænse antallet og varigheden af sådanne suspensioner eller begrænsninger.
8.2. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for forsinkelser eller fejl, der opstår som følge af årsager, der er uden for vores rimelige kontrol, og under alle omstændigheder for (i) tab, der ikke var forårsaget af nogen overtrædelse af vores virksomhed, eller (ii) ethvert forretningstab (herunder tab af fortjeneste, indtægter, kontrakter, forventede besparelser, data, goodwill eller spildte udgifter),  eller (iii) eventuelle indirekte tab eller følgeskader, der ikke var forudsigelige for nogen part, da kontrakten om salg af produkter med vores virksomhed blev dannet. Denne bestemmelse gælder også for fysiske personer, der køber produkter eller tjenester til formål, der er direkte relateret til deres forretning eller erhvervsmæssige aktivitet.
8.3. Disse vilkår og betingelser påvirker ikke kundens juridiske ret til at få varer sendt eller tjenester leveret inden for en rimelig tid eller til at modtage refusion, hvis bestilte varer eller tjenester ikke kan leveres inden for en rimelig tid på grund af en årsag uden for vores rimelige kontrol.
8.4. Ethvert ansvar over for kunden i forbindelse med kvalitetsproblemer er dog begrænset til produktets købspris. 
8.5. Enhver ansvarsbegrænsning i aftalen med kunden er begrænset til, hvad der juridisk kan udelukkes. Intet i disse vilkår og betingelser begrænser eller udelukker dog ansvar for svigagtige repræsentationer eller for død eller personskade forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.


9.    Gældende lov og jurisdiktion
9.1. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning i forbrugerens eller kundens land.
9.2. Vi vil forsøge at løse eventuelle uoverensstemmelser hurtigt og effektivt. Med specifik henvisning til forbrugeren kan han/hun fremsætte et krav om at håndhæve eventuelle forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse vilkår og betingelser i det EU-land, hvor forbrugeren bor. Europa-Kommissionen har indført en procedure for udenretslig bilæggelse af tvister: onlinetvistbilæggelse. De ansvarlige organer er opført på webstedet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10.    Oplysninger om virksomheden
Vær opmærksom på vores virksomhedsoplysninger om virksomheden er som følger:
De 'Longhi Appliances Srl, baseret i Treviso (TV), via L. Seitz nr. 47, et holdingselskab med en aktiekapital på EUR 200.000.000,00, momsnummer 00698370962, skatteregistreringsnummer og registreringsnummer på Treviso Chamber of Handel 00867190159, virksomheden er omfattet af De 'Longhi SpA i henhold til art. 2497-bis i den italienske lovgivning.


11.    Behandling af personoplysninger
11.1. Behandlingen af kundernes personoplysninger sker på grundlag af principperne i fortrolighedspolitikken.

KUNDEKONTO
Ved hjælp af enhver webstedstjeneste er kunden ansvarlig for at opretholde fortroligheden af hans / hendes konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til hans / hendes computer, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer kunden at acceptere ansvar for alle aktiviteter, der finder sted under hans / hendes konto eller adgangskode. Kunden skal tage alle nødvendige skridt for at sikre, at adgangskoden holdes fortrolig og sikker, og skal straks informere virksomheden, hvis han / hun har nogen grund til at tro, at hans / hendes adgangskode er blevet kendt for andre, eller hvis adgangskoden bliver eller sandsynligvis vil blive brugt på en uautoriseret måde.
Kunden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der leveres til virksomheden, er korrekte og fuldstændige, informere os, hvis der er sket ændringer, og opdatere de oplysninger, der gives til virksomheden i det relaterede område af hjemmesiden. Kunden kan få adgang til og opdatere mange af de oplysninger, der leveres til vores virksomhed, herunder eventuelle kontoindstillinger, i det relaterede område af hjemmesiden.
Virksomheden forbeholder sig ret til at nægte ///service, opsige konti, fjerne eller redigere indhold, hvis kunden overtræder gældende love, disse vilkår og betingelser eller andre gældende vilkår og betingelser, retningslinjer eller politikker.


Oplysninger om forbrugerens og kundens udøvelse af fortrydelsesretten
A.    Instruktioner om tilbagetrækning

Fortrydelsesret
Kære forbruger/kunde
Du har ret til at trække dig ud af denne kontrakt inden for 30 (tredive) dage uden at give nogen grund.
Fortrydelsesfristen udløber efter 30 (tredive) dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig erhverver fysisk besiddelse af varerne.
For at udøve fortrydelsesretten skal du informere vores virksomhed om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten til[tilføj adresse], eller e-mail [e-mail]) og/eller ved at ringe til os på [telefonnummer.]. Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Fortrydelsesret
Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle forsendelsesomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringstype end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi vil foretage en sådan tilbagebetaling ved hjælp af de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af en sådan refusion. 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.
Du skal returnere varerne (komplet produkt inklusive brugsanvisning, tilbehør, gavesæt, original emballage, original eller kopi faktura og andre ekstra materialer) eller aflevere dem til os [tilføj adresse] uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor du meddeler din tilbagetrækning fra denne kontrakt til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 (fjorten) dage er udløbet.
Der vil ikke være omkostninger ved returnering af varer, så længe returneringen sker i henhold til vores returpolitik. 
Vær opmærksom på, at vi under alle omstændigheder skal bære de direkte omkostninger ved returnering af ødelagte eller ikke-fungerende varer eller forkert sendte/fakturerede varer.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

B.    Model fortrydelsesformular
(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

-    Til [tilføj adresse]
-    Jeg/vi ..................... meddeler hermed, at jeg/vi .............. trække sig fra min/vores .............. Købsaftale for følgende varer ................. 
-    Bestilt den ............./modtaget den ..................
-    Navn på forbruger(e)/(kunde(r) ......................
-    Adresse på forbruger(e)/(kunde(r) ...................
-    Navn på forbruger(e)/(kunde(r) ......................
-    Dato.........................