Gratis levering ved køb for over 290 kr Gratis returnering
  1. Tilbage til startsiden
  2. Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedserklæring for hjemmesiden

Artikel 13 af GDPR 679/2016

HVEM ER VI

Beskyttelsen af vores tredjeparters personlige oplysninger er højeste prioritet for De’Longhi Group, og vi er forpligtede til at beskytte private oplysninger for både vores kunder og andre tredjeparter, specielt når det kommer til sikker og fortrolig håndtering af personoplysninger.

Denne fortrolighedserklæring vedrører indsamling af personoplysninger ved hjælp af online metoder (herunder De'Longhi’s Gruppesider) og offline metoder som angivet nedenfor.

De’Longhi Scandinavia AB (herefter kaldet De’Longhi eller the Company) skal i overensstemmelse med artikel 13 omhandlende GDPR 679/2016, som datakontrollør af de personlige oplysninger, der er indsamlet på denne hjemmeside eller app samt via telefon eller i forbindelse med diverse salgsaktiviteter, give dig følgende oplysninger.

HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVER MULIGVIS INDSAMLET

De følgende kategorier med personlige oplysninger, der relaterer sig til dig, bliver muligvis indsamlet:

-        Kontakt-oplysninger – information med dit navn, personnummer, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og email-adresse.

-        Interesser – information du har givet os omhandlende de områder, der interesserer dig, f.eks. produkter du finder interessante.

-        Andre personlige oplysninger - information du har givet os omhandlende din fødselsdato, uddannelse og professionelle situation.

-           Personligt login - Oplysninger vedrørende din personlige konto samt andre data, du har givet til det sociale netværk, der er brugt til at logge ind på hjemmesiden, og som kan offentliggøres i henhold til privatlivets fred og præferencer, som du har angivet på dette netværk. 

-         Brugen af hjemmesiden – Information om hvor meget du bruger vores hjemmeside, hvordan du åbner eller videregiver vores kommunikation, inklusiv den information der kommer ind via cookies (du kan læse vores politik om cookies som ligger [her], som giver dig detaljerne).

HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De’Longhi indsamler og behandler dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

- hvis du registrerer dig på vores hjemmeside eller downloader vores app for at bruge dens funktioner også gennem det personlige login.

- hvis du kontakter os for at spørge om hjælp, efter du har foretaget et køb.

- hvis du besvarer vores marketingsaktiviteter, f.eks. ved at udfylde et svarkort eller give os din data online på en af vores hjemmesider.

- hvis du udfylder papirformularer for registrering, der indsamles på forskellige måder (under demonstrationer, madlavningskurser, kampagner eller andre arrangementer);

- hvis andre koncernselskaber eller samarbejdspartnere videregiver oplysninger om dig på en måde, der er tilladt.

- hvis du videregiver personlige oplysninger på vegne af andre, må du først sikre dig, at de har læste denne fortrolighedspolitik.

Vær’ venlig at hjælpe os med at holde dine personlige oplysninger up-to-date ved at informere os, hvis der kommer nogle ændringer. Hvis der er en adresseændring, skal du straks meddele det til De’Longhi for at undgå problemer i brugen af vores tjenester.

TIL HVILKE FORMÅL KAN DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVE BRUGT

Behandlingen af dine personlige oplysninger skal være begrundet i et af de retsgrundlag, der er fastlagt af et eksisterende data. Behandlingen af personoplysninger skal være begrundet i et af de retsgrundlag, der er fastlagt ved gældende databeskyttelsesbestemmelser, som beskrevet nedenfor.

a)     Etablering og gennemførelse af kontraktmæssig forpligtelse og dermed forbundne forpligtelser, herunder kommunikation der vedrører vores tjenester (f.eks. i forbindelse med eftersalgstjenester)

De’Longhi kan bruge dine kontaktoplysninger, hvis vi ønsker at etablere og gennemføre et kontraktforhold, hvis vi ønsker at levere tjenester, som du har anmodet om, eller hvis vi skal svare på klager og lignende.

De’Longhi bruger muligvis også dine kontaktoplysninger, særligt din emailadresse, hvis vi skal videregive informationer omkring vores service til dig.

Den retmæssige proces: kontraktudførelse.

Levering af data er obligatorisk for at gøre det muligt for os at forvalte det kontraktretlige forhold; i mangel af data vil vi ikke kunne gennemføre kontrakten.

b)     Operationel styring og strengt beslægtede formål vedrørende adgang til hjemmesiden, særligt i sikre områder, også gennem det personlige login system for at forenkle registreringsprocessen ved hjælp af de oplysninger, der allerede er givet til din personlige konto.

De'Longhi indsamler dine kontaktoplysninger og dit brug af hjemmesiden for at give dig adgang til dit eget personlige område for at: (i) downloade eventuelle dokumenter, fra dit personlige område, vedrørende tjenester, du har købt; (ii) behandle andre anmodninger foretaget via hjemmesiden.

Registreringen til hjemmesiden kan finde sted, når du frivilligt vælger at benytte dig af det, selv med dit personlige login. På denne måde behøver du ikke at indtaste de data, der er nødvendige for registrering (f.eks. kontaktdetaljer), som i stedet kommunikeres af det sociale netværk, gennem log-in stedet. Bemærk venligst, at De'Longhi i dette tilfælde kan behandle data i dit personlige login, det er ikke kun dem, der er relateret til din personlige konto, men også andre personlige data, som kunne synliggøres i overensstemmelse med de præferencer, du har angivet eller i henhold til fortrolighedserklæringen for det samme sociale netværk. Vi inviterer dig derfor til at læse fortrolighedserklæringen for dit sociale netværk, også for yderligere oplysninger om disse præferencer.

Retsgrundlag for behandlingen: kontraktudførelse for at give dig mulighed for at registrere dig på hjemmesiden, forudsat at du ikke er forpligtet til at bruge dit personlige login for at fuldføre registreringen.

Med henvisning til registreringen angiver selskabet også, at det har implementeret et engangslogin, hvorefter registreringen foretaget på hjemmesiden vil være gyldig for alle hjemmesider, der forvaltes af selskabet under henvisning til "De'Longhis" mærker, "Braun" og "Kenwood" eller www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

På denne måde vil det ikke være nødvendigt at give kontaktinformationer igen, hvis du registrerer dig hos en af de førnævnte steder. For at sikre de valg, som brugeren har truffet, kan ethvert samtykke til behandling for markedsføring og markedsføring profilerede problemer udgivet inden for et mærke (for eksempel på webstedet www.kenwoodworld.com/it) vil kun blive brugt til reklamemateriale relateret til dette specifikke mærke.

c)     Kundetilfredshedsundersøgelser

De'Longhi kan bruge dine kontaktoplysninger til at udføre undersøgelser, der tager sigte på at måle kundetilfredsheden i forhold til den leverede service.

Retsgrundlag for behandlingen: legitimere interesse fra selskabet til at kontrollere og forbedre kvaliteten af deres tjenester

d)     Markedsføring for at imødekomme dine behov eller for at informere dig om kampagner, der også baseret på dine præferencer

De'Longhi kan behandle dine kontaktdata til markedsførings- og reklamemæssige formål for at informere dig om salgsfremmende salgsinitiativer via automatiserede kontaktmidler (email, sms og andre massekommunikationsværktøjer mv.) og traditionelle kontaktmetoder (f.eks. via telefon), f.eks. til markedsundersøgelser og statistiske undersøgelser, hvis du giver os dit samtykke og inden for rammerne af samtykkeerklæringen.

De'Longhi kan også behandle dine kontaktdata, interesser og andre personlige data for at sende dig reklamekommunikation baseret på en bestemt kundeprofil, der er udformet efter dine personlige præferencer og interesser, hvis du giver os et specifikt samtykke og inden for rammerne af samtykke.

Retsgrundlag for behandlingen: Samtykke; manglende samtykke påvirker på ingen måde kontraktforholdet.

Dit samtykke kan tilbagekaldes når som helst efter din registrering på vores hjemmeside ved at gå til Min Konto > Mine Indstillinger > Mine Præferencer.

e)         Kommunikation til andre De'Longhi-koncernselskaber til markedsføringsformål.

De'Longhi kan kommunikere dine kontaktdata til andre De'Longhi-koncernselskaber til aktiviteter strengt forbundet med behandlinger som nævnt i punkt a), b) c) ovenfor.

Retsgrundlag for forarbejdning: antagelserne af de nævnte punkter er tilbagekaldt.

De'Longhi kan kommunikere dine kontaktinformationer til andre De'Longhi-koncernselskaber med henblik på markedsføring og reklame for at informere dig om salgsfremmende salgsinitiativer via automatiserede kontaktmidler (email, sms og andre massekommunikationsværktøjer mv.) og traditionelle kontaktmetoder (f.eks. via telefon), f.eks. til markedsundersøgelser og statistiske undersøgelser, hvis du giver os dit samtykke og inden for rammerne af samtykkeerklæringen.

Retsgrundlag for behandlingen: Samtykke - manglende samtykke på ingen måde påvirker kontraktforhold.

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at besøge Min Konto > Mine Indstillinger > Mine Præferencer.

f)     Overholdelse af juridisk bindende anmodninger fra de juridiske myndigheder i forhold til at opfylde gældende forpligtelser i henhold til lov, reguleringer eller bestemmelser

De Longhi indsamler dine personlige data for at overholde lovmæssige forpligtelser.

Retsgrundlag for behandlingen: juridiske forpligtelser, som De’Longhi skal overholde.

HVORDAN VI SIKKERT OPBEVARER DIN PERSONLIGE DATA

De’Longhi bruger en bred vifte af sikkerhedsmæssige foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen og opretholde sikkerheden, integriteten samt tilgængeligheden af din personlige data.

Alle din personlige data gemmes på vores sikrede servere (eller på sikrede papirkopier) eller hos vores leverandører eller kommercielle partnere, og de kan tilgås og anvendes på baggrund af vores standarder og vores sikkerhedspolitikker (eller tilsvarende standarder for vores leverandører eller kommercielle partnere).

De sikkerhedsmæssige foranstaltninger, vi har vedtaget, omfatter:

- begrænset adgang til dine personoplysninger, som er baseret på nødvendighed og udelukkende til formidlede formål;

- perimetersikkerhedssystemer for at forhindre uautoriseret ekstern adgang;

- permanent overvågning af adgangen til it-systemer for at identificere og standse misbrug af personoplysninger;

- sporing af adgang til dine personoplysninger håndteret af internt personale og verifikation af det tilknyttede formål;

- krypterede midler via Secure Socket Layer (SSL) teknologi til transaktioner på vores hjemmeside, der kræver indtastning af personlige data.

I tilfælde hvor vi har givet dig (eller du har valgt) et kodeord for at få adgang til vores hjemmeside, en ansøgning eller andre tjenester, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode hemmelig for at overholde enhver anden sikkerhedsprocedure, som vi informerer dig om. Del venligst ikke dit kodeord med nogen.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE INFORMATIONER


Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger i den tid, det er nødvendigt for at opfylde formålene, som dine data er blevet indsamlet til eller til andre relaterede og lovlige formål. Hvis dine personoplysninger behandles til to forskellige formål, beholder vi din data, indtil det længerevarende formål er opnået. Behandlingen af de data, som er indsamlet til et særligt formål, vil dog ophøre, hvis tilbageholdelsesperioden for denne data er udløbet.

Vi begrænser adgangen til din personlige data, så det kun er personer, der har brug for den til relevante formål, som har adgang til dem.

Når dine personlige data ikke længere er nødvendige, eller når der ikke længere foreligger et juridisk formål med at opbevare dem, bliver de irreversibelt anonymiserede (og kan på en sådan måde opbevares) eller sikkert ødelagt.

Tilbageholdelsesperioden, der er relateret til de forskellige formål beskrevet ovenfor, er angivet til følge:

a) Overholdelse af kontraktretlige forpligtelser: Data, der behandles for at overholde en kontraktlig forpligtelse, kan opbevares i kontraktens løbetid og under alle omstændigheder ikke længere end de efterfølgende 10 år for at verificere eventuelle udestående emner, herunder regnskabsdokumenter (fx fakturaer).

b) Operationel styring og strengt beslægtede formål vedrørende adgang til hjemmesiden: Data, der er behandlet til disse, formål kan opbevares i kontraktens løbetid og under alle omstændigheder ikke længere end de efterfølgende 10 år.

c) Kundetilfredshedsundersøgelser: Data, der er behandlet til disse formål, kan opbevares i 5 år fra den dato hvor personoplysningerne indsamles. (undtagen i tilfælde hvor du afviser at modtage yderligere meddelelser).

d) Til markedsføringsmæssige formål, herunder profileret marketing: Data, der er behandlet til markedsføringsmæssige formål, kan opbevares i 5 år fra den dato, hvor du gav dit samtykke til dette formål (undtagen i tilfælde hvor du afviser at modtage yderligere meddelelser); Til profilerede markedsføringsmæssige formål vil dine data blive opbevaret i 12 måneder.

e) I tilfælde af uenigheder: Skulle det være nødvendigt for os at forsvare os selv eller rejse krav mod dig eller tredjepart, kan vi opbevare de personlige oplysninger, som vi anser for rimeligt nødvendige til sådanne formål i den tid, det tager at forfølge den gældende påstand.

HVEM DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED

Dine personlige oplysninger kan indhentes af behørigt autoriserede medarbejdere og af eksterne leverandører, som, om nødvendigt, udpeges som dataprocessorer, der støtter os i at levere vores tjenester.

Med henblik på udførelsen af deres aktiviteter og på opfølgning af ovennævnte formål kan dine personoplysninger også indhentes af andre De’Longhi-koncernselskaber.

KONTAKTER

Kontaktoplysninger for De’Longhi, i sin egenskab som datakontrollør, kan findes hos De’Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige.

Skulle du have nogen spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på e-mail infoprivacy.sverige@delonghigroup.com og spørge efter vores Privacy Manager.

DINE PERSONLIGE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER OG DIN RETTIGHED TIL AT INDBERETTE KLAGER TIL TILSYNSMYNDIGHEDERNE

 På visse betingelser har du ret til at anmode om:

-           adgang til dine personlige data,

-           en kopi af de personlige data, som du har givet os (portabilitet) og anmodning til De’Longhi om at få overført dine data til en anden kontrollør,

-           justering af data i vores besiddelse,

-           sletning af data, for hvilke den juridiske forudsætning for behandling ikke længere eksisterer,

-           at nægte databehandling til direkte markedsføringsmæssige formål,

-           at tilbagekalde dit samtykke i tilfælde hvor behandlingen er baseret på samtykke,

-           at begrænse måden, hvorpå vi behandler din personlige data.

Udøvelsen af ovennævnte rettigheder er underlagt visse undtagelser, der har til formål at beskytte den offentlige interesse (fx forebyggelse eller identifikation af forbrydelser) og vores interesser (for eksempel vedligeholdelse af tavshedspligt). Hvis du ønsker at udøve nogen af ovenstående rettigheder, vil vi kontrollere, at du har ret til at gøre dette, og vi svarer normalt inden for en måned.

Vi bestræber os på at respondere på enhver klage eller beretning vedrørende de metoder, der anvendes til at behandle din data.

Du kan også vælge at sende din klage eller beretning til den myndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse, hvis du ønsker dette. Dette gøres ved brug af følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Opdateret den 12. marts 2019