Gratis levering ved køb for over 290 kr Gratis returnering
  1. Tilbage til startsiden
  2. Juridiske noter

Juridiske noter

De'Longhi S.p.A. - Registreret virksomhed: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso - Capitale sociale Euro 448.500.000 i.v.  - P.IVA 03162730265 - C.F./ Registro delle Imprese di Treviso 11570840154 - R.E.A. 224758

Adgangen til denne hjemmeside forudsætter accept af følgende vilkår og betingelser.

Medmindre anført anderledes er tekst, grafik, billeder eller audiovisueller vist på denne hjemmeside ophavsretligt beskyttet af De’Longhi S.p.A. eller af De’Longhi Gruppen af virksomheder. De må ikke anvendes, på nogen som helst måde overhoved, uden forudgående skriftlig samtykke fra ejeren.

Medmindre anført anderledes er varemærker eller logoer, vist på denne hjemmeside ejet af De’Longhi S.p.A. eller af De’Longhi Gruppen af virksomheder. De må ikke anvendes, på nogen som helst måde overhoved, uden forudgående skriftlig samtykke fra ejeren.

Information

De'Longhi S.p.A. vil bestræbe sig på at levere nøjagtigt, opdateret information, uanset oplysningernes natur, inklusiv men ikke begrænset til finansielle oplysninger, anbefalinger, servicer eller andet, på hjemmesiden og forbeholder sig retten til at ændre og/eller opdatere indholdet på hjemmesiden, når som helst, uden forudgående advarsel.

De'Longhi S.p.A. kan ikke garantere og fralægger sig derfor ethvert ansvar eller enhver garanti af enhver slags, hvad enten direkte udtrykt eller antydet, hvad angår rigtigheden, nøjagtigheden, omfattelsen og/eller salgbarheden eller egnetheden til et bestemt informationsformål på hjemmesiden og/eller ethvert produkt beskrevet eller reklameret for på hjemmesiden, inklusiv garantier vedrørende overtrædelser af hvilket som helst patent, ophavsret eller andre tredje parters rettigheder.  De’Longhi S.p.A. skal ikke være ansvarlig for noget, hverken direkte eller indirekte skader eller ulykker af enhver slags, uanset årsag, oprindelse, væsen eller konsekvenser resulterende fra adgangen til, eller manglende adgang til, på hjemmesiden, heller ikke af afhængigheden af enhver information fremsat på eller via hjemmesiden.  
Anvendelsen af data og/eller information på hjemmesiden sker på brugers egen risiko og eget ansvar.
Intellektuel Ejendomsret

Intet på hjemmesiden skal fortolkes som tildeling af licens eller rettighed i eller til enhver af De’Longhi S.p.A. eller De’Longhi Gruppen af virksomheders intellektuelle ejendomsret.

Links til andre sider

Hjemmesiden indeholder måske links eller referencer fra eller til andre eksterne hjemmesider. Nævnte links eller referencer til andre hjemmesider indeholdt heri er udelukkende til brugerens bekvemmelighed. De’Longhi S.p.A. frasiger sig ethvert ansvar over for sådanne hjemmesider og/eller deres indhold. De’Longhi S.p.A. er ikke forpligtiget til at betale nogen som helst erstatning eller skade af hvilken som helst slags, hvad enten den opstår fra adgangen til eller manglende adgang til eller anvendelse af sådanne andre hjemmesider og/eller deres indhold, ej hellere for anvendelsen af eller tillid til enhver information fremsat på nævnte andre hjemmesider.

Vedtægt om Privatlivet fra 30. juni, 2003 (n. 196)

De’Longhi S.p.A. imødekommer bestemmelserne vedrørende privatlivet, som reguleret i privatlivsvedtægten nævnt ovenover. Den omfattende privatlivserklæring kan ses på hjemmesidens forside under fanen "Privatliv".