Køb mere, spar mere: Eksklusivt online Gratis levering ved køb for over 290 kr Gratis returnering
  1. Tilbage til startsiden
  2. Vilkår og betingelser for abonnement

Betingelser for abonnementer

1. Generelle betingelser for abonnementer

Disse generelle betingelser (“Generelle betingelser”) regulerer den periodiske levering af de produkter, der er beskrevet i afsnittet Abonnement på De'Longhi’s websted (“Produkterne”) af De'Longhi Appliances S.r..l, en ene kvoteholdervirksomhed, med hjemsted i Treviso (TV), via L. Seitz nr. 47, aktiekapital 200.000.000,00 euro fuldt indbetalt, momsnummer 00698370962, skattekode og registreringsnummer i Treviso Company Register 00867190159, underlagt ledelsen og koordineringen af De'Longhi SpA i henhold til Art. 2497-bis af den italienske civile retsplejelov (“De'Longhi”) til kunden, eller slutbrugeren (forbruger), fysisk person (alder) eller juridisk enhed (“Kunden”), i henhold til de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor (“Abonnementerne”), som Kunden har tilmeldt sig via følgende hjemmeside www.delonghigroup.com (“Webstedet”).

De gældende generelle betingelser er dem, der er gældende på tidspunktet for indgåelsen af abonnementskontrakten i henhold til bestemmelserne angivet i pkt. 5.

For alt, der ikke udtrykkeligt er reguleret i henhold til disse generelle betingelser, henvises der til bestemmelserne på webstedet i afsnittet dedikeret til salg af produkter og tjenester. I tilfælde af en konflikt har disse generelle betingelser forrang.

Produkterne er kun beregnet til hjemmebrug eller lignende brug, ikke til professionelle formål eller brug. Under alle omstændigheder anbefaler De'Longhi at følge instruktionerne i de respektive instruktionsmanualer.

2. Typer af abonnementer

Kunden kan vælge mellem de typer abonnementer, der er beskrevet i afsnittet Abonnementer på webstedet. Abonnementerne giver mulighed for periodisk levering af de produkter, der er inkluderet i hvert abonnement, i de mængder, der er angivet deri, og med den hyppighed, der er påtænkt for hver levering, til en nedsat pris og med en ratebetalingsplan.

3. Abonnementets varighed – Kundens annullering/Opsigelse af De'Longhi

3.1. Den maksimale varighed af hver type abonnement er 12 måneder. Kunden modtager leveringen af produkterne så ofte som angivet i det respektive abonnement.

3.2. Kunden kan til enhver tid frit opsige abonnementet. Denne ret til ensidig tilbagetrækning vil herefter også blive omtalt som “Annullering”, og ingen gebyrer vil blive pålagt kunden.

3.3. Annulleringen vil blive udøvet af kunden ved at udfylde og sende formularen i afsnittet “min konto” på webstedet, på siden Abonnement, i afsnittet “abonnementshistorik” og følge instruktionerne indeholdt deri. De'Longhi leverer – og kunden betaler for – alle produkter, der bestilles før annullering. Muligheden for, at kunden kan annullere abonnementet, suspenderes 2 (to) dage før behandlingen af hver ny bestilling.

3.4. De'Longhi kan opsige abonnementet til enhver tid på grund af kommercielle muligheder og formelt kommunikere sin tilbagetrækning til kunden med mindst 15 dages varsel. Alle ordrer, der accepteres før kontraktens ikrafttrædelsesdato, vil blive udført.

4. Udførelse af kontrakten

4.1. Kunden kan udelukkende underskrive de kontrakter, der vedrører hvert abonnement, via webstedet.

4.2. Når den tilpassede konfiguration af abonnementet er fuldført, skal kunden for at tilmelde sig abonnementet være logget ind og være registreret i afsnittet “min konto” på webstedet, logge ind med brugernavn og adgangskode, som kunden skal beskytte, og i forhold til hvilken kunden er ansvarlig for enhver aktivitet eller handling, der udføres ved hjælp af samme. De'Longhi er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende overholdelse af disse kontraktmæssige bestemmelser.

Kunden forpligter sig til straks at informere De'Longhi i tilfælde af uautoriseret brug af sine adgangsoplysninger eller ethvert andet brud på sikkerheden.

4.3. For at fuldføre abonnementet skal kunden gennemføre en bestilling, der angiver:

- den valgte type abonnement og typen af kaffe blandt de tilgængelige;
- faktureringsoplysningerne med leveringsadressen for de produkter, der købes ved at tilmelde sig abonnementet.
Ved tilmelding vil der blive givet oversigtsoplysninger om produkterne, herunder prisangivelser, herunder moms og eventuelle gældende skatter, som derefter er beskrevet i den relevante faktura.

4.4. Kontrakten indgås efter modtagelse af meddelelsen fra De'Longhi, der bekræfter abonnement på abonnementet, der sendes via e-mail til kunden, der indeholder en oversigt over betingelserne for det valgte abonnement, samt alle andre oplysninger vedrørende kontrakten. Bestillinger efter den første genereres automatisk med den hyppighed, der er fastsat for hvert abonnement.

5. Produktfunktioner og priser

5.1. Funktionerne i hvert abonnements produkter kan findes på webstedets dedikerede side. Kaffen leveres til kunden med en udløbsdato på mindst tre (3) måneder.

5.2. Forsendelsesomkostninger, hvis relevant, er tydeligt angivet i ordreoplysningerne. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil produkterne blive sendt uden omkostninger for kunden.

5.3. Den angivne pris forbliver uændret i hele varigheden af det abonnement, som kunden har valgt, med undtagelse af den rabat, der gælder for den første bestilling, hvor det er relevant.

6. Ændringer i abonnementet

6.1. De'Longhi vil forsyne kunden med de produkter, der er angivet i hvert abonnement, så ofte som angivet deri.
Kunden kan ændre sine personoplysninger, adressen til forsendelse af produkterne, faktureringsadressen og betalingsoplysningerne ved at tilgå abonnementssiden på webstedet i afsnittet “Abonnementshistorik”. Muligheden for, at kunden kan ændre abonnementsdata, suspenderes 2 (to) dage før behandlingen af hver ny bestilling.

6.2. De ændringer, der henvises til i henhold til pkt. 6.1 vil blive implementeret fra den første levering efter datoen for ændring, hvis den foretages mindst 2 (to) dage før ordrebehandlingsdatoen. Ellers vil de blive taget i betragtning ved efterfølgende leveringer. Kunden informeres via e-mail 5 (fem) dage før datoen for behandling af hver ordre efter den første.

6.3. Det er ikke muligt at suspendere abonnementet, men kun at annullere det i henhold til tidligere punkt. 3.

7. Betaling og fakturering

7.1. Den periodiske levering af produkterne inden for de vilkår, der er angivet i hvert abonnement, kan kun betales med månedlig debitering på et kredit- eller debetkort. Andre betalingsmetoder er ikke tilladt, og rabatkuponer kan heller ikke bruges undtagen dem, der specifikt er beregnet til abonnementsprogrammer. Efter underskrivelse af kontrakten vil De'Longhi automatisk sende en kvittering eller faktura baseret på de data, som kunden har givet ved udførelsen af abonnementet. Det vil ikke være muligt at ændre fakturaen, efter den er blevet udstedt.

7.2. Beløbet for hver ordre, der afgives under det abonnement, som kunden vælger, vil blive debiteret direkte på kundens kreditkort. De'Longhi har ret til at foretage foreløbige kontroller for at bekræfte tilgængeligheden af kreditkort.

7.3. I tilfælde af, at kundens betaling afvises, eller at produktet ikke er på lageret (“ikke på lager”), vil De'Longhi udføre nr. 3 (tre) forsøg på at behandle ordren. Hvis ingen af disse forsøg lykkes, vil ordren ikke blive udstedt, produkterne vil ikke blive leveret, og det respektive beløb vil ikke blive opkrævet af kunden. I sådanne tilfælde vil ubehandlede ordrer (“oversprungne ordrer”) ikke blive genoprettet ved abonnementets udløb, hvorved den maksimale varighed på 12 måneder opretholdes. Kunden anerkender, at sådanne situationer kan forsinke ordreudførelsestiderne og dermed de planlagte tidspunkter for levering af produkterne.

7.4. Alle oplysninger vedrørende kundens kreditkort vil blive videresendt via sikker forbindelse direkte til bankinstituttets hjemmeside, som leverer betalingstjenesten. Kunden er forpligtet til at kommunikere med De'Longhi via kundeservice eller ved at få adgang til den reserverede sektion på webstedet, eventuelle ændringer (f.eks. kortudløb) vedrørende det kreditkort, der indsættes til betaling af ordrer, der udstedes under abonnementets varighed.

8. Forsendelse af produkterne

8.1. De'Longhi vil udføre den første forsendelse af de produkter, der bestilles af kunden, med kurér, til den adresse, der kommunikeres af kunden. Leveringen af de produkter, der er angivet i hvert abonnement, sker under normale forhold inden for 3 (tre) arbejdsdage fra datoen for opfyldelse af hver ordre, der meddeles kunden via e-mail, samt den efterfølgende forsendelsesdato. De angivne tidspunkter for modtagelse af produkterne er under alle omstændigheder vejledende.

8.2. Bestillinger efter den første behandles automatisk, så ofte som beskrevet for hvert abonnement i afsnittet Abonnementer på webstedet.

8.3. Forsendelsen vil blive udført af De'Longhi via en tredjepartskurer, der er ansvarlig for leveringen. Eventuelle rapporter om mislykket eller forsinket levering af produkterne vil blive foretaget gennem De’Longhi’s kundeservice.

9. Verifikation af produkter

9.1 Enhver skade på emballagen og/eller produktet (synlig uden at åbne pakken) eller uoverensstemmelsen i antallet af pakker skal straks rapporteres til kureren, hvilket giver specifik indikation på leveringsdokumentet. Ved at underskrive kurérdokumentet bekræfter kunden produktets eksterne integritet og leveringens overensstemmelse.

9.2. Eventuelle problemer, der ikke er indlysende og ikke kan verificeres på leveringstidspunktet (i forhold til den fysiske integritet, korrespondance eller fuldstændighed af de modtagne produkter), skal indberettes inden for 5 (fem) hverdage efter levering ved at sende en e-mail til kundeservice ved hjælp af de formularer, der indberettes på webstedet eller ved at ringe til gratisnummeret 800 635600.

10. Ændring af generelle betingelser

10.1. De'Longhi er berettiget til at ændre disse generelle betingelser ved omgående at underrette kunden via e-mail og på webstedet. Af denne grund opfordrer De'Longhi kunden til regelmæssigt at konsultere denne side for at kontrollere for eventuelle ændringer og/eller opdateringer af disse generelle betingelser.

10.2. Hvis ændringerne indebærer en væsentlig ændring i vilkårene for abonnementet, kan kunden trække sig ud af det i henhold til bestemmelserne i pkt. 11.2.

10.3. Ændringerne træder i kraft fra den dato, der er angivet i den meddelelse, der sendes via e-mail eller offentliggøres på webstedet.

11. Tilbagetrækning

11.1. Udøvelsen af fortrydelsesretten er udelukket for fødevarer.

11.2. Uden at det berører kundens mulighed for at kommunikere sin annullering af abonnementet til enhver tid, som fastsat i tidligere pkt. 3, er kunden også berettiget til at udøve fortrydelsesretten fra abonnementskontrakten i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i de generelle salgsbetingelser, der findes på webstedet under det afsnit, der er dedikeret til salg af De'Longhi-produkter og -tjenester eller ved direkte at ringe til De’Longhi-kundeservice ved hjælp af følgende gratisnummer 800 635600.

12. Garanti

12.1. Kunden skal kontrollere produkterne ved levering for at bekræfte deres funktionalitet og tilstedeværelsen af eventuelle synlige defekter, og straks informere De'Longhi i dette tilfælde.

12.2 Produkterne er dækket af den juridiske garanti, som overholder alle juridiske bestemmelser vedrørende garantier for forbrugsvarer og forbrugerrettigheder, der er gældende i de lande, hvor produkterne inkluderet i hvert abonnement købes (“Garantien”). De rettigheder, der følger af garantien, vil blive udøvet i overensstemmelse med gældende lovgivning i kundens land og på de betingelser, der er angivet i eventuelle garantidokumenter, der leveres med produkterne. For at håndhæve garantien kan kunden kontakte vores kundeservice på det nummer og/eller den e-mail, der er angivet i afsnittet kundeservice på webstedet, med angivelse af produktets fakturanummer og udstedelsesdatoen, eller den relevante kode og den afgivne ordre, og tilvejebringe oplysninger om fejlen. Kundeservice vil give alle oplysninger om, hvordan garantien håndhæves.

12.3. De'Longhi leverer produkter uden defekter. Hvis produkterne ikke er i overensstemmelse med de funktioner, der er beskrevet i hvert abonnement, er kunden berettiget til at håndhæve garantirettighederne.

12.4. Kunden er ikke berettiget til reparation eller udskiftning af produkterne eller nogen del deraf, der anses for at være defekte, af De'Longhi i følgende situationer (med forbehold af eventuelle lovbestemmelser på området):

a) Produkterne er blevet repareret eller ændret af andre end producenten eller en autoriseret person, og/eller
b) manglende overensstemmelse af produkterne bliver tydelig to (2) år efter levering af produktet og/eller fra den specifikke anmodning om at reparere eller udskifte det defekte produkt, fremsendt i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle betingelser; og/eller
c) defekterne skyldes (helt eller delvist) forkert brug, opbevaring, vedligeholdelse eller installation eller manglende overholdelse af producentens anvisninger med produktet.

12.5. Reparationer eller udskiftninger af produkterne vil blive udført inden for en rimelig periode fra indsendelsen af ansøgningen og vil ikke forårsage væsentlig ulejlighed for kunden under hensyntagen til arten af produktet og det formål, hvortil det blev købt.

12.6. Enhver klage vil blive taget i betragtning inden for 30 (tredive) dage efter modtagelse af klagen.

12.7 Intet i disse generelle betingelser begrænser kundernes rettigheder i henhold til de nuværende bestemmelser i forbrugerloven (som defineret i det følgende).

12.8. Med specifik henvisning til kaffe garanterer De'Longhi kvaliteten af kaffen mod eventuelle materiale- og fabrikationsfejl op til udløbsdatoen, der er vist på selve produktet, forudsat at dens håndtering og brug overholder instruktionerne, mærkaterne og/eller anden dokumentation, der sendes af De'Longhi. Det er underforstået, at fødevarer, når de er åbnet, nødvendigvis skal indtages inden den dato, der er angivet på etiketten og opbevares som anbefalet.

13. Begrænsning af ansvar

13.1. De'Longhi vil gøre sit bedste for at sikre uafbrudt og fejlfri tilgængelighed af de webtjenester, der tilbydes af webstedet. Ikke desto mindre kan selve arten af webtjenester give anledning til afbrydelser heraf af tekniske årsager eller begrænsninger, der kan forekomme, herunder i forbindelse med reparationer, vedligeholdelse eller indførelse af nye tjenester. De'Longhi vil begrænse antallet og varigheden af sådanne suspensioner eller begrænsninger så meget som muligt.

13.2. De'Longhi er ikke erstatningsansvarlig for eventuel forsinkelse eller manglende opfyldelse, der opstår som følge af årsager uden for deres rimelige kontrol, og under alle omstændigheder: (i) for skader, der ikke skyldes De'Longhi’s fejl, eller (ii) for økonomiske tab (herunder tab som følge af tabt fortjeneste, kontrakter, data, goodwill, osv.), eller (iii) for eventuel indirekte skade eller følgeskade, der ikke kan forudses af en af parterne på tidspunktet for indgåelsen af abonnementskontrakten.

13.3. Disse generelle betingelser påvirker ikke kundens juridiske ret til at modtage produkterne i overensstemmelse med betingelserne i hvert abonnement eller til at modtage en refusion, hvis de bestilte produkter ikke kan leveres inden for en rimelig tid på grund af en årsag uden for rimelig kontrol af De'Longhi.

13.4. Ethvert erstatningsansvar fra De'Longhi over for kunden vedrørende kvalitetsproblemer af produkterne vil under alle omstændigheder være begrænset til købsprisen for produktet. Enhver ansvarsbegrænsning i kontrakten med kunden vil være begrænset til, hvad der juridisk kan udelukkes. Intet i disse generelle betingelser vil dog begrænse eller udelukke ansvar for svigagtig vildledning eller for død eller personskade forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

14. Force majeure

14.1. DeLonghi kan ikke holdes ansvarlig, hvis det ikke er muligt at behandle ordren på grund af force majeure (såsom, men ikke begrænset til, blokeringer i produktionsaktiviteter pålagt af lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, epidemier, strejker, alvorlige atmosfæriske begivenheder, brande, oversvømmelser), selvom sådanne begivenheder forhindrer eller forsinker aktiviteten hos den kurér, der er ansvarlig for at levere de bestilte produkter.

15. Gældende lovgivning og kompetent domstol

15.1. Disse generelle betingelser er underlagt italiensk lov og især lovdekret af 6. september 2005 nr. 206 (“Forbrugerlov”).

15.2. I forbindelse med civile tvister har dommeren i kundens bopælsområde enekompetence i overensstemmelse med den lovgivning, der er fastsat i forbrugerloven.

15.3. Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for løsning af tvister i forbindelse med køb foretaget online, som borgere i en EU-medlemsstat kan få adgang til via dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Databehandling

16.1. Kundernes personlige data, der leveres til udførelsen af abonnementet, i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-forordningen om behandling af personoplysninger (GDPR), vil kun blive behandlet til de formål, der vedrører udførelsen af abonnementskontrakten og levering af produkternes indkøbsordrer.

16.2. Kundernes personlige data vil blive behandlet i henhold til bestemmelserne i oplysningerne om behandling af personlige data (fortrolighedspolitik), der findes på webstedet, som vi opfordrer dig til at konsultere med jævne mellemrum, såsom disse generelle betingelser for at kontrollere eventuelle opdateringer eller ændringer.