Ofte stillede spørgsmål om opvarmning

Hvad er decibel - dB (A)?
Decibel er den internationale måleenhed for støj.
40 dB (A) er støjniveauet på et bibliotek;
120 dB (A) er derimod støjniveauet, der produceres, når et fly letter.
For hver øgning på ca. 3 dB (A), fordobles den støj, vi opfatter.

Er der nogle forslag til, hvordan jeg kan bruge produktet?
Stik aldrig genstande ind i apparatet. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn, dyr eller mennesker med handicap. Brug aldrig apparatet i beskidte rum, hvor der er risiko for brand. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten, eller tag kontakt til et autoriseret servicecenter.

Hvordan installerer jeg enheden på væggen (hvor muligt)?
Følg nøje instruktionerne i brugsvejledningen.
Hvordan fungerer apparatet i blæser-tilstand?
Motoren kører, men varmeelementerne er ikke aktiverede.
Hvordan skal jeg rengøre apparatet?
Før du rengør apparatet, så sørg for at det er koblet fra stikkontakten. Brug en fugtig klud til at rengøre apparatet. Brug aldrig slibende produkter, da disse kan skade produktet. Det anbefales at rengøre indersiden og ydersiden af risten på apparatet mindst én gang om året (ved hjælp af en støvsuger, hvis nødvendigt).
Hvordan vælger jeg det produkt, der passer bedst til mit behov?
Hvis du har brug for øjeblikkelig varme i en kort periode, foreslår vi traditionelle eller keramiske blæseovne. Hvis du derimod har mere brug for langvarig varme, foreslår vi blæsefinner eller oliefyldte radiatorer. Når du vælger apparat, må du også vurdere størrelsen på rummet, det skal bruges i.
Er der nogle forholdsregler, der skal tages i betragtning, ved opbevaring af apparatet?
Sørg for at apparatet er nedkølet, og opbevar det et tørt sted.
Hvorfor findes der forskellige termostater?
Termostaten slår apparatet til og fra ved brugerens indstillede temperatur. Begrebet "sikkerhedstermostat" henviser til en enkelt temperaturbegrænsning (et sikkerhedskrav i overensstemmelse med europæisk lovgivning), som brugeren ikke har kontrol over.
Kan jeg skille apparatet ad?
Skil aldrig apparatet ad. Apparater, der ikke er rigtigt repareret, kan være farlige for brugeren. Hvis apparatet ikke virker, eller er beskadiget, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.
Hvilke forholdsregler bør tages, før apparatet tages i brug?
Tjek altid apparatet og strømledningen, tildæk aldrig apparatet, heller ikke midlertidigt, for at forhindre faren ved overophedning, hold apparatet væk fra brandbare genstande, tag strømledningen helt ud, når du bruger apparatet, lad ikke vand trænge ind i apparatet, sørg for at apparatets markerede spænding svarer til strømforsyningen
Hvad er behagelige indendørs forhold?
Ideelle behagelige forhold om vinteren er omkring 21 °C og en relativ fugtighed på 40-60 %
Kan jeg male apparatet?
Nej, produktet bør ikke males.
Kan produktet bruges med forlængerledning?
Vores produkter bør ikke bruges med forlængerledninger
Hvad er en varmeblæser med et traditionelt varmeelement?
En varmeblæser er et fremragende apparat til at opvarme badeværelser eller andre rum i hjemmet. Det er et elektrisk apparat med et varmeelement til at opvarme luften, og en blæser til at blæse varm luft ind i rummet
Hvad er en varmeblæser med et keramisk varmeelement?
PTC-produkter anvender keramiske varmeelementer. Keramiske elementer betyder, at man kan justere varmeeffekten og dermed bruge mindre strøm. Jo lavere rumtemperatur, des mere varme leveres af apparatet. Når rumtemperaturen stiger, bliver varmeelementet slået fra, og strømforbruget dermed reduceret.
Hvad er en blæsefinne?
Blæsefinner er elektriske varmeovne, hvor varmen bliver distribueret af en strøm af luft, også kaldet konvektion. Luften varmes op ved konvektion og stiger følgeligt. Denne bevægelse af luft betyder, at varmen hurtigt fordeles i hele rummet. Konvektion er den bedste måde at skabe en reaktiv og hurtig opvarmningsløsning på.
Hvad er en oliefyldt radiator?
Oliefyldte radiatorer er blandt de mest almindelige elektriske radiatorer tilgængelige, og de varmer luften op både ved konvektion og delvis ved stråling. Et elektrisk varmeelement varmer olien op på indersiden af radiatoren, som derefter overfører varme til den udstrålende overflade, hvor den udveksles med den omkringliggende luft.