5 year warranty

På udvalgte fuldautomatiske kaffemaskiner tilbyder De’Longhi muligheden for at udvide garantien ved registrering. Derfor, registrér dit produkt i dag.

Sådan får du din udvidede garanti:

1

Køb en maskine*

Når du har købt et produkt, så tjek din model på listen nedenfor.

2

Registrér produkt.

Registrér maskinen online inden for 3 måneder efter dit køb.

3

Aktivér udvidet garanti.

Når registreringen er gået igennem, modtager du en email, der samme med din kvittering, gør garantien gyldig.

Registrer her
*De følgende fuldautomatiske kaffemaskiner er dækket af 5-års garantien:
Autentica 5 Års Garanti
ETAM 29.660.SB, ETAM 29.666.T
 • Kære kunde, Tillykke med din nye, fuldautomatiske kaffemaskine fra De’Longhi (herefter kaldet "produktet"). Dit produkt er omhyggeligt konstrueret, fremstillet og efterset. Derfor yder De’Longhi Appliances S.r.l. (herefter kaldet "De’Longhi"), via L. Seitz n. 47, Treviso, Italien, en producentgaranti for dette produkt som supplement til køberens juridiske rettigheder. På udvalgte kampagnemodeller tilbyder De‘Longhi en udgivet garanti under følgende betingelser:
  1. Betingelserne for den frivillige De‘Longhi-garanti skal grundlæggende være gældende; disse kan findes på De‘Longhis hjemmeside https://www.delonghi.com/da-dk.
  2. På udvalgte modeller tilbyder De’Longhi et udvidet garanti som supplement til varigheden af den lovbestemte, frivillige garanti. Ydelsen af den udvidede garanti kan være knyttet til visse kampagneperioder.
  3. Den aktuelle liste over kampagnemodeller, omfanget af den udvidede garanti og gyldighedsperioden kan ses på https://www.delonghi.com/da-dk.
  4. Det købte produkt skal registreres på De’Longhis hjemmeside umiddelbart efter købet, men senest inden for 3 måneder efter købsdatoen. Deltagelse i den udvidede garantiplan skal bekræftes under registreringsprocessen. Desuden skal køberen fremlægge en købskvittering, som indeholder serienummeret på det registrerede produkt.
  5. Den udvidede garanti, der er nævnt i pkt. 2, gælder udelukkende for kampagnemodeller indkøbt hos detailhandlere i Danmark. Køberen skal forelægge en regning, der er udstedt til ham/hende, eller en kvittering, hvorpå serienummeret og den lovbefalede moms er angivet. En følgeseddel er ikke et tilstrækkeligt bevis. Vær specielt opmærksom på dette ved online-køb. Desuden dækker den udvidede garanti ikke produkter, der ikke er beregnet til eller godkendt til salg på det danske marked (parallelimport).
  6. Garantikravet skal indgives af køberen inden for garantiperioden via kontakt til forhandleren af produktet eller ved at ringe til De’Longhis kundeservice og informere dem om defekten. På anmodning fra De’Longhi skal køberen fremvise eller overdrage det defekte produkt til en autoriseret De’Longhiservicereparatør. Udover produktet skal køberen fremvise eller overdrage den originale købskvittering med angivelse af købsdatoen. I modsat fald kan der ikke fremsættes garantikrav. Dersom garantikravet fremsættes tredje eller fjerde år efter købet, skal kunden også bevise registrering af produktet inden for tidsgrænsen.
  7. Følgende er udelukket fra De’Longhi’s udvidede garanti:
  a. Produkter, der anvendes kommercielt
  b. Defekter som skyldes fejl ved installation, brug eller vedligeholdelse af produktet I uoverensstemmelse med brugsanvisningen.
  c. Defekter som skyldes fald, overspænding, slag udefra på produktet eller indgreb foretaget af personer, der ikke er autoriseret af De’Longhi.
  d. Defekter som skyldes brug af tilbehør eller reservedele, der ikke er originale De’Longhi-produkter.
  e. Defekter som skyldes utilstrækkelig rengøring af produktet – specielt brygge- og skummeenheden-eller brug af andre rengørings- eller afkalkningsmidler end specificeret af De’Longhi.
  f. Defekter på sliddele (f.eks. tætninger, ventiler) eller defekter som skyldes fejlbehæftede sliddele.
  g. Skader som følge af fremmedlegemer i kværnen (f.eks. sten).
  Hvis du har nogen spørgsmål med relation til dette produkt eller oplever tekniske problemer, kan du kontakte vores kundeservice:
  info.scandinavia@delonghigroup.com Vores eksperter vil med glæde give dig hurtig hjælp. Sørg for at have følgende oplysninger parat, når du kontakter vores kundeservice:
  • Produktets navn
  • Produktets serienummer (kan findes bag vandbeholderen)
  • Købsdato
  • Forhandlerens navn
  Vores anbefaling: Gem den originale emballage for at kunne sende os Produktet hurtigt og sikkert I tilfælde af et krav under garantien.
  Vi ønsker dig masser af fornøjelse og herlige kaffeoplevelser med din fuldautomatiske De’Longhikaffemaskine.