Zabezpečené platby Doprava při nákupu nad 980 Kč i vrácených produktů zdarma
  1. Zpět na domovskou stránku
  2. Prohlášení o Cookies

Prohlášení o Cookies

Webová stránka skupiny De'Longhi Group využívá cookies k zajištění personalizovaného přístupu pro své návštěvníky (dále jen „Uživatele“) a zlepšení navigace.

De'Longhi Praga s.r.o., IČO: 27899501, se sídlem v Praze, Křižíkova 237/36a, Karlín, PSČ 186 00, Česká republika (dále jen „společnost De'Longhi“ nebo „Společnost“), předkládá informace týkající se cookies používaných na webové stránce https://www.delonghi.com/cs-cz (dále jen „Stránka“) a také v souladu s obecným nařízením 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Tento dokument se vztahuje pouze na webovou stránku Společnosti, nikoliv na jiné webové stránky třetích osob, které může Uživatel navštívit prostřednictvím odkazů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů a spravování Stránky najdete v Prohlášení společnosti De'Longhi o ochraně soukromí, které je dostupné přes následující odkaz.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost může při prohlížení Stránky automaticky shromažďovat a zpracovávat některé informace prostřednictvím instalace cookies v zařízení Uživatele s cílem poskytovat a integrovat služby a prvky nabízené Stránkou (např. řízení interakcí s Uživatelem, zlepšování uživatelské zkušenosti).

Společnost může, pokud k tomu dá Uživatel souhlas, výše uvedené informace zpracovávat za účelem měření efektivity reklamních kampaní, monitorování návštěv Uživatele na Stránce nebo zasílání obchodních sdělení odpovídajících potřebám a očekáváním Uživatele. Za tímto účelem může Společnost na Stránce instalovat cookies třetích osob.

Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým metodám zpracování.

Co jsou cookies? 

Cookies jsou tvořeny malými textovými soubory, často obsahujícími jedinečné identifikátory, které se odesílají z webových serverů do internetových prohlížečů a následně mohou být odeslány zpět na server pokaždé, když prohlížeč zadá serveru požadavek na danou stránku. Cookies se používají pro různé účely, mají různé vlastnosti a mohou být využívány jak vlastníkem Stránky („cookies první strany“), tak třetími osobami („cookies třetí strany“).

Cookies umožňují webové stránce rozpoznat vaše zařízení. Mají různé účely, například vám umožňují efektivní navigaci mezi stránkami, pamatují si vaše oblíbené stránky a obecně zlepšují vaši zkušenost při vyhledávání. Také pomáhají zajistit, že obsah reklamy je více cílený na vás a vaše zájmy.

Informace uložené v zařízení Uživatele mohou být znovu využity při stejné návštěvě Stránky (dočasné soubory cookies, tzv. „session cookies“) nebo později, dokonce po několika dnech (trvalé soubory cookies, tzv. „persistent cookies“). Cookies ukládá na základě uživatelských preferencí prohlížeč v konkrétním používaném zařízení (počítač, tablet, smartphone).

Informace uvedené níže se týkají cookies instalovaných Stránkou a pokynů potřebných k související správě uživatelských preferencí.

Cookies používané na Stránce

Cookies používané na Stránce lze rozdělit na technickéfunkční a reklamní cookies:

A. Technické cookies

Tyto konkrétní cookies souvisejí s činnostmi, které jsou naprosto nezbytné pro řádné fungování Stránky a zajišťují realizaci/využívání služeb. 

Tento typ cookies nevyžaduje souhlas Uživatele. Tyto cookies se instalují automaticky, když Uživatel vstoupí na Stránku. Kromě toho technické cookies nelze vypnout pomocí funkcí Stránky. Všechny moderní prohlížeče vám však umožňují změnit nastavení a preference cookies. Tato nastavení najdete v nabídce „možnosti“ nebo „preference“ v prohlížeči, případně můžete využít „nápovědu“ prohlížeče, kde získáte další informace. 

V případě zablokování těchto konkrétních cookies bude služba nabízená Uživateli prostřednictvím Stránky omezená, což ovlivní uživatelskou zkušenost při používání Stránky. Více informací najdete v sekci „Správa cookies používaných na Stránce“ tohoto dokumentu.

Jsou-li prostřednictvím technických cookies shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, pak právní základ pro toto zpracování představuje článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože toto zpracování je nezbytné k zajištění našich oprávněných zájmů. Tímto způsobem sledujeme oprávněný zájem personalizovat webovou stránku při návštěvách Uživatele a zprostředkovávat použití webové stránky.

Podrobné informace týkající se technických cookies (např. název, účel použití a doba uchovávání) najdete pod následujícím odkazem

B. Funkční cookies


Funkční (také statistické nebo analytické) cookies se používají při shromažďování informací o tom, jak je Stránka využívána. Takto shromažďované informace se týkají například toho, které části Stránky Uživatel navštěvuje nejčastěji, zda Uživatel dostává chybová hlášení, či nikoliv.

Mezi funkčními cookies konfigurovanými na Stránce jsou také cookies třetí strany. Společnost využívá zejména Google Analytics, službu webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google Inc., a to k monitorování využívání Stránky v souhrnné podobě prostřednictvím cookies. Uživatel může zakázat používání cookies služby Google Analytics úpravou nastavení prohlížeče (další informace najdete v odstavci „Správa cookies používaných na Stránce“). Tento krok může mít negativní vliv na omezení funkcionalit Stránky. Zásady ochrany soukromí Google Analytics jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html. Tyto konkrétní cookies neumožňují přímou identifikaci návštěvníka webové stránky. Veškeré shromážděné osobní údaje jsou náležitě anonymizovány a agregovány pro účely statistik zaměřených na optimalizaci výkonnosti stránky a uživatelské zkušenosti.

Instalace funkčních cookies vyžaduje získání předchozího dobrovolného a výslovného informovaného souhlasu Uživatele, což Stránka zajišťuje formou lišty, která se objeví při první návštěvě. Veškeré podrobnosti týkající se způsobů, jak může Uživatel udělit nebo odvolat souhlas, najdete v sekci „Správa cookies používaných na Stránce“. Neudělení souhlasu s užíváním funkčních cookies nijak neovlivní možnost přístupu na Stránku, s výjimkou nemožnosti přístupu k těm funkcím a obsahům, které tyto cookies využívají. 

Udělil-li Uživatel souhlas s ukládáním funkčních cookies a jsou-li jejich prostřednictvím shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, pak právní základ pro toto zpracování představuje článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Podrobné informace týkající se funkčních cookies (např. název, účel použití a doba uchovávání, případné třetí osoby) najdete pod následujícím odkazem.

C. Reklamní cookies

Stránka využívá také reklamní cookies, které umožňují analýzu chování Uživatele pro marketingové účely. Tyto cookies se používají pro zobrazování těch reklam, které jsou pro Uživatele nejrelevantnější a nejzajímavější, a to na webových stránkách společnosti De'Longhi i mimo ně.

Do této kategorie cookies spadají také cookies spravované přímo třetími osobami, jejichž prostřednictvím mohou třetí osoby získávat informace o tom, že jste navštívili Stránku. Níže jsou vyjmenovány jednotlivé typy reklamních cookies:

  • Profilovací cookies, které se používají pro zobrazování reklamy na základě zájmů projevených při vyhledávání na internetu. 
  • Retargetingové cookies se využívají k zasílání reklamních sdělení Uživatelům, kteří v minulosti navštívili tuto Stránku. 
  • Cookies sociálních médií umožňují integraci sociálních médií na Stránce, takže můžete okamžitě přidat Like nebo sdílet stránku nebo produkt prostřednictvím své oblíbené služby sociálních médií. 

Instalace a následné používání těchto cookies vyžaduje získání předchozího dobrovolného a výslovného informovaného souhlasu Uživatele, což Stránka zajišťuje formou lišty, který se objeví při první návštěvě. Veškeré podrobnosti týkající se způsobů, jak může Uživatel udělit nebo odvolat souhlas, najdete v sekci „Správa cookies používaných na Stránce“. Neudělení souhlasu s užíváním reklamních cookies nijak neovlivní možnost přístupu na Stránku, s výjimkou nemožnosti přístupu k těm funkcím a obsahům, které tyto cookies využívají. 

Udělil-li Uživatel souhlas s ukládáním reklamních cookies a jsou-li jejich prostřednictvím shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, pak právní základ pro toto zpracování představuje článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Podrobné informace týkající se reklamních cookies (např. název, účel použití a doba uchovávání, případné třetí osoby) najdete pod následujícím odkazem.

Správa cookies používaných na Stránce

Uživatel může souhlas udělit třemi různými způsoby:

  • postupem uvedeným na cookie liště na úvodní stránce Stránky (kliknutím na tlačítko „Přijmout“). Tímto způsobem uděluje Uživatel souhlas pro všechny cookies, bez ohledu na jejich kategorii.
  • kliknutím na tlačítko „Upravit preference“ přístupné přes cookie lištu (nebo přes následující odkaz) může Uživatel vyjádřit souhlas pro konkrétní kategorii cookies. Když Uživatel najede kurzorem na příslušné funkční cookies a klikne na tlačítko „Odeslat preference“, vyjadřuje souhlas se všemi cookies v této kategorii; když umístí kurzor na reklamní cookies a klikne na tlačítko „Odeslat preference“ vyjadřuje svůj souhlas se všemi funkčními a reklamními cookies.
  • kliknutím na tlačítko „Pokročilé nastavení“ (odkaz) má Uživatel možnost zkontrolovat podrobnosti všech cookies v každé kategorii a konkrétní cookies povolit nebo zakázat.

Tento souhlas se sleduje při následných návštěvách. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat postupem uvedeným výše: 

  • kliknutím na tlačítko „Upravit preference“ a přesunutím kurzoru z nechtěných kategorií cookies; nebo
  • kliknutím na tlačítko „Pokročilé nastavení“ a odstraněním konkrétních nechtěných cookies.

Upozorňujeme, že nastavení cookies na Stránce neumožňuje smazat přednastavené technické cookies, jak je popsáno v odstavci „Cookies používané na Stránce. A. Technické cookies“. 

Cookies můžete spravovat také z běžných webových prohlížečů prostřednictvím nastavení prohlížeče. Funkce nápovědy většiny webových prohlížečů vysvětluje, jak vašemu prohlížeči zabránit přijímat nové cookies, jak vás může prohlížeč varovat před novým souborem cookie, jak cookies zakázat a kdy končí jejich platnost. Když ve svém prohlížeči zakážete všechny cookies, společnost De'Longhi ani třetí osoby nebudou cookies do vašeho prohlížeče odesílat. 

Více informací o typu prohlížeče a verzi nainstalované na svém počítači Uživatel najde v sekci „Nápověda“ v horní části okna prohlížeče.

Většina prohlížečů umožňuje cookies odmítnout nebo přijmout:

Uživatelé mohou vždy vymazat cookies, které už jsou v jejich počítači uložené:

Je třeba mít na paměti, že vymazání cookies, stejně jako jejich blokování, může mít negativní vliv na použitelnost Stránky a může omezovat její funkcionalitu. Může se stát, že při každé návštěvě Stránky budete nuceni manuálně změnit některá nastavení, protože některé prvky a služby nemusí fungovat.