Vanliga frågor om uppvärmning

Korta och snabba svar: Här är svaren som hjälper dig hitta den bästa lösningen

Vad betyder decibel - dB (A)?
Decibel är den internationella måttenheten för ljud.
40 dB (A) är ljudnivån i ett bibliotek ;
120 dB (A), är ljudet av ett flygplan under start.
För varje ökning på omkring 3 dB (A), fördubblas ljudstyrkan.
Finns det några särskilda anvisningar?
Stoppa aldrig in något föremål i apparaten. Håll produkten otillgänglig för barn, djur eller människor med funktionsnedsättning. Använd aldrig produkten i smutsiga rum eller rum med hög brandrisk. Om strömkabeln är skadad, se till att den ersätts av tillverkaren eller ta kontakt med ett auktoriserat servicecenter.
Hur installerar jag enheten på väggen (då det är möjligt)?
Följ noga bruksanvisningar.
Hur fungerar apparaten i fläktläge?
Motorn går men värmeelementet är inte aktiverat.
Hur ska jag rengöra apparaten?
När du rengör apparaten, se till att kontakten är helt utdragen. Använd en fuktig trasa för att rengöra apparaten. Använd aldrig starka rengöringsprodukter då dessa kan skada produkten. Det rekommenderas att rengöra produkten invändigt och utvändigt minst en gång per år (med hjälp av dammsugare om det behövs).
Hur väljer jag den produkt som passar bäst till mina behov?
Om du vill ha omedelbar värme för en kort period, föreslår vi traditionella eller keramiska värmefläktar. Däremot, om du vill ha mer långvarig värme föreslår vi oljefyllda element eller fläktkonvektor. När du väljer apparat, bör du också ha rummets storlek i åtanke.
Är det några förhållningsregler som måste tas i aktning vid förvaring av apparaten?
Se till att apparaten är avkyld och förvara den på ett torrt ställe.
Varför finns det olika typer av termostater?
Termostaten slår av och på apparaten vid inställd temperatur av användaren. Begreppet "säkerhetstermostat" refererar till en enkel temperaturbegränsning (ett säkerhetskrav i överensstämmelse med europeisk lagstiftning) som användaren inte har kontroll över.
Kan jag demontera apparaten?
Demontera aldrig apparaten. Vitvaror som inte reparerats på rätt sätt kan vara farliga att använda. Om apparaten inte fungerar eller är skadad, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Vilka försiktighetsåtgärder bör tas i aktning innan apparaten tas i bruk?
Kontrollera alltid att apparaten och strömledningen aldrig täcker apparaten även om det är tillfälligt, för att förhindra fara för överhettning. Håll apparaten borta från lättantändliga material, dra ut sladden när den inte används, förhindra att vatten kommer in i apparaten och se till att elnätet har rätt spänning.
Vad är behaglig inomhustemperatur?
Idealisk komfort om vintern är en temperatur på 21 °C och en relativ luftfuktighet mellan 40-60%
Kan jag måla apparaten?
Nej, produkten ska inte målas.
Kan produkten kopplas med en förlängningssladd?
Våra produkter ska inte användas med förlängningssladd.
Vad är en värmefläkt jämfört med ett vanligt värmeelement?
En värmefläkt är en utmärkt apparat för uppvärmning av badrum eller andra rum i hemmet. Det är en elektrisk apparat med ett värmeelement för att värma luften och en fläkt för att blåsa in varm luft i rummet.
Vad är en värmefläkt jämfört med ett keramiskt värmeelement (PTC)?
PTC-produkter använder keramiska värmeelement. Med keramiska element menar man att apparaten kan justera värmeeffekten och därmed använda mindre ström. Ju lägre rumstemperatur desto mer produceras av apparaten, således stiger rumstemperaturen, stänger du av värmeelementet reduceras strömförbrukningen.
Vad är en fläktkonvektor?
En fläktkonvektor är ett elektroniskt värmeelement där värmen distribueras av en ström av varmluft, med andra ord, konvektion.  Luften värms upp vid konvektion och stiger således. Denna rörelse av luft betyder att värmen fördelas i hela rummet ganska snabbt. Konvektion är den bästa metoden för att skapa en reaktiv och snabb uppvärmingslösning.
Vad är ett oljefyllt element?
Ett oljefyllt element är bland de vanligaste elektriska elementen på marknaden och det värmer upp luften både genom konvektion och delvis strålning. Ett elektriskt värmeelement värmer upp oljan på insidan av elementet som därefter överför värme till den utstrålande ytan där den möter den omgivande luften.