Fria Leveranser över 440 kr Fria Returer
Hero-sma.jpg

Bärbara luftkonditioneringsapparater
Pinguino De'Longhi

Pingunos bärbara luftkonditioneringsapparater är allt du behöver
för att du och ditt hus ska behålla kylan i sommar.

Pinguino PACEX120SILENT EX:1
PACEX120SILENT
 • 11.039,00 kr
 • Digitalt gränssnitt
 • Real Feel-teknik
 • R290 naturgas
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino PACEX105A+++
PACEX105A+++
 • 11.029,00 kr
 • Kyleffekt
 • Lättavläst display
 • Lätt att flytta
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino UV-Carelight
PACEXUV-CARELIGHT
 • 10.177,00 kr
 • Komfortnivå i korthet
 • Fjärrkontroll
 • Portabel komfort
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino Care4Me
PACEX130CSTWIFI
 • 10.177,00 kr
 • Kyleffekt
 • Lättavläst display
 • Lätt att flytta
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino PACEL110ERFWIFI
PACEL110ERFWIFI
 • 10.110,00 kr
 • Kyleffekt
 • Lättavläst display
 • Lätt att flytta
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino PACEL92HP
PACEL92HP
 • 9.819,00 kr
 • Kyleffekt
 • Lättavläst display
 • Lätt att flytta
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino Care4Me
PACEL112CSTWIFI
 • 9.693,00 kr
 • Kyleffekt
 • Lättavläst display
 • Lätt att flytta
 • Tyst drift
Läs mer
Pinguino PACEX100SILENT
PACEX100SILENT
 • 8.239,00 kr
 • Digitalt gränssnitt
 • Real Feel-teknik
 • R290 naturgas
 • Tyst drift
Läs mer

Vad är en bärbar luftkonditioneringsapparat? Hur fungerar den?

Bärbara luftkonditioneringsapparater är fristående enheter som erbjuder kylning för specifika utrymmen eller rum. De består av en kompressor, kondensor, förångare och en fläkt. De fungerar genom att suga ut varm luft från rummet, kyla ner den i en kylningscykel och släpper sedan ut den kalla luften tillbaka i utrymmet. Den varma luften ventileras vanligtvis ut via en avluftningingsslang som kan placeras nära ett fönster eller en annan lämplig utloppsöppning.
Banner-New-PLP-01.jpg

Hur man väljer en portabel luftkonditioneringsapparat

Det finns flera faktorer att ha i åtanke när man väljer en bärbar luftkonditioneringsapparat. Utgångspunkten är kylkapacitet (mätt i BTU eller kW), som alltid ska överensstämma med storleken på rummet som du vill kyla. Andra faktorer inkluderar energieffektivitet, bullernivå, ytterligare funktioner som programmerbara timers och fjärrkontroll, samt kvaliteten på konstruktionen och enhetens tillförlitlighet. Vissa bärbara luftkonditioneringsapparater har också ytterligare funktioner som uppvärmning och avfuktning. I vår butik kan du enkelt jämföra alla våra Pinguino-modeller innan du bestämmer dig.
Banner-New-PLP-02.jpg

Effekt (BTU och kW jämfört med rummets storlek)

Kyleffekten mäts i BTU (brittiska värmeenheter) eller i kilowatt. Som en allmän riktlinje ska valet av BTU och kW främst vara baserat på rummets storlek: högre BTU-värden och högre kW för större rum och lägre värden för mindre utrymmen. Det är dock viktigt att notera att andra faktorer, såsom isolering och värmekällor, kan påverka kylbehovet.
För rum upp till 85 m³ kan du välja ett element med cirka 9 000 BTU eller 2–2,5 kW. För större utrymmen, upp till 100 m³, är det bättre att välja enheter mellan 9 000 och 12 000 BTU (från 2,6 till 3 kW). Några av De'Longhis mest kraftfulla enheter kan komma upp i 13 000 BTU (3,3 kW) och lämpar sig för utrymmen som är större än 120 m³.
Uppvärmning och avfuktning
Buller
Energiförbrukning

Uppvärmningsfunktion och avfuktningsfunktion

Avfuktningsfunktionen hjälper till att avlägsna överflödig fukt från luften, förbättra komforten och minska risken för mögel. Den här funktionen kan till exempel användas i ett mycket fuktigt rum eller vid vissa tider på året när luftfuktigheten är särskilt hög. De'Longhi PAC EL92HP har en uppvärmningsfunktion som gör att apparaten kan erbjuda värme under de kallare månaderna, vilket gör den till en mångsidig apparat som kan användas året runt.

Buller

Bullernivåerna kan variera mellan olika modeller och det är viktigt att välja en enhet med en ljudnivå som går att tolerera för den avsedda användningen, särskilt om luftkonditioneringsapparaten kommer att användas i sovrum eller andra tysta områden. Leta efter modeller som antingen har en låg decibelnivå eller brusreducerande teknik.

Energiförbrukning

Bärbara luftkonditioneringsapparater är vanligtvis märkta med ett energieffektivitetsvärde som visar hur mycket energi de kan spara och hjälper användarna att fatta välgrundade beslut om deras effektivitet. I Europa används vanligen det europeiska energieffektivitetscertifikatet för att ange hur energieffektiv en portabel luftkonditioneringsapparat är. Certifikatet använder en skala från A+++ (mest effektiv) till D (minst effektiv). Länder som USA och Australien använder sina egna energimärkningssystem, till exempel Energy Star rating respektive Energy Rating Label. Att välja modeller med högre energieffektivitetsvärden kan bidra till sänkta elkostnader och minskad miljöpåverkan vid användning.

Hur installerar man en luftkonditioneringsapparat med extern slang?

Att installera en bärbar luftkonditioneringsapparat med extern slang är väldigt enkelt: avluftningingsslangen måste vara korrekt ansluten till enheten och riktad mot ett lämpligt fönster eller en ventilationsöppning. När enheten installeras ska du säkra slangen på sin plats och säkerställa en god tätning för att förhindra att varm luft kommer in i rummet.
Välj först en lämplig plats för din portabla luftkonditioneringsapparat, i närheten av ett fönster eller en dörr, och placera enheten på en plan och stabil yta, helst nära ett eluttag.
Fäst sedan avluftningingsslangen på baksidan av luftkonditioneringsapparaten (den passar vanligtvis in i en särskild kontakt eller ett utblås) och dra ut slangen mot fönstret eller dörren.
Anslut därefter den andra änden av slangen till fönsterventilationssatsen som kommer med enheten.
Banner-New-PLP-04.jpg

Hur mycket kostar en luftavfuktare?

Priset på en avfuktare kan variera beroende på faktorer som kylkapacitet, ytterligare funktioner och energieffektivitet. Modeller av hög kvalitet och med många funktioner kan vara något dyrare, men de kan också erbjuda bättre prestanda och hållbarhet på lång sikt.