Fria Leveranser över 440 kr Fria Returer
  1. Tillbaka till hemsidan
  2. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Dessa bestämmelser anger de allmänna villkoren för att använda De’Longhis webbplats [lägg till filialens namn] med säte i Treviso, Italien (”företaget”), inklusive i synnerhet köp av helt nya produkter och, där så uttryckligen anges, renoverade eller begagnade produkter (samtliga kallade ”produkter”) och tjänster (”tjänster”) från De’Longhi-koncernen.
Läs dessa allmänna försäljningsvillkor (”villkor”) noggrant innan du använder vår webbplats och beställer våra produkter och tjänster.
Genom att använda vår webbplats för en sådan beställning godkänner du att du är bunden av dessa villkor. 
Observera att vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, vars beskrivning på webbplatsen kan skilja sig från de faktiska produkterna när det gäller färg, form och storlek, och ibland kan ytterligare villkor gälla. I så fall kommer du att meddelas om detta.
Observera dessutom att våra produkter endast är avsedda, designade och tillverkade för hushållsbruk (eller jämförbart bruk) och inte för ett professionellt ändamål eller professionell användning. Följ alltid rekommendationerna i bruksanvisningen.

1.    Allmänt
1.1. Dessa villkor ska gälla för användning av webbplatsen samt villkor för alla erbjudanden och ingående av avtal via företagets webbplats.
1.2. Med ”kund” avses varje fysisk eller juridisk person som besöker vår webbplats eller varje fysisk eller juridisk person som ingår någon form av avtalsförhållande med företag inom De'Longhi-koncernen, inklusive företaget. Med ”konsument” avses i synnerhet varje fysisk person i den mening som avses i definitionen i EU-lagstiftningen samt i varje nationell lagstiftning som genomför den.
1.3. I händelse av viktiga frågor förbehåller sig företaget rätten att göra ändringar på sin webbplats, i sina policyer och villkor, inklusive dessa villkor. I vilket fall ska kunden omfattas av de villkor som gäller vid den tidpunkt då kunden beställer produkter från företaget eller från något av företagen inom De'Longhi-koncernen.
1.4. Om något av dessa villkor anses vara ogiltigt eller av någon anledning inte kan genomföras, kommer det villkoret att anses kunna separeras från övriga villkor och kommer inte att påverka dessas giltighet och genomförbarhet.
1.5 För att kunna köpa produkter och tjänster på webbplatsen måste konsumenten vara minst 18 år gammal. Om konsumenten är under 18 år får han eller hon endast använda våra tjänster med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare. Om konsumenten beställer åt någon annan är det konsumentens ansvar att se till att den avsedda mottagaren är tillräckligt gammal för att se och använda produkten eller tjänsten.


2.    Ditt konto. Beställningar. Erbjudande, tillgänglighet och godkännande av erbjudandet av företaget
2.1. Det är möjligt att använda webbplatsen om det IT-system som kunden använder uppfyller uppdaterade tekniska minimikrav (t.ex. Internet Explorer 10, Chrome 75 eller Firefox 60 eller senare, aktiverat JavaScript och cookies samt internetanslutning).
2.2. För att göra en beställning måste kunden gå in på företagets webbplats, välja produkter och/eller tjänster och välja tillhörande betalning. Kunden kan göra beställningar som ”gäst” eller genom att registrera sin profil på webbplatsen. Registreringen gör det möjligt för kunden att använda de inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som valts vid den första registreringen för att göra ytterligare beställningar på webbplatsen.
2.3. Genom att använda våra webbplatstjänster är kunden skyldig att hålla alla konton och lösenord konfidentiella och att begränsa åtkomsten till datorn. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ansvarar kunden för att företagets webbplats används i enlighet med lagen och villkoren samt för att förbudet mot att tillhandahålla olagligt innehåll följs. Om kunden har anledning att tro att ett lösenord har blivit känt för någon annan, eller om det används eller har använts på något obehörigt sätt, är kunden skyldig att omedelbart informera företaget och ändra lösenordet i fråga.
2.4. Kunden ansvarar för att se till att de uppgifter som lämnas till företaget är korrekta och fullständiga, informera oss vid eventuella ändringar och uppdatera den information som lämnats till företaget i motsvarande område på webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att neka service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll om kunden bryter mot gällande lagar, dessa villkor eller andra tillämpliga villkor, riktlinjer eller policyer.
2.5. Genom att göra en beställning erbjuder sig kunden att köpa en produkt och/eller tjänst som omfattas av dessa villkor. Varje beställning via webbplatsen ska vara ett erbjudande och ska inte leda till något avtal om köp av produkten och/eller tjänsten. Det första e-postmeddelandet som skickas till kunden utgör endast en bekräftelse på att erbjudandet har mottagits.
2.6. Kundens erbjudande accepteras och ett avtal med kunden ingås (”avtalet”) först när produkterna skickas och/eller tjänsterna görs tillgängliga för kunden och kunden får ett e-postmeddelande som bekräftar att kunden har gjort en beställning.
2.7. Utförandet av alla beställningar är beroende av tillgänglighet och bekräftelse av beställningspriset och antalet produkter och tjänster som ingår i beställningen. Leveranstiderna kan variera beroende på tillgänglighet, och eventuella garantier eller utfästelser som lämnas är vägledande när det gäller leveranstider med förbehåll för eventuella förseningar till följd av transportförseningar eller force majeure.
2.8. Produkter och tjänster säljs i en mängd som motsvarar de typiska behoven hos ett genomsnittligt hushåll. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten till produkterna och tjänsterna och godkännandet av beställningar när det gäller antal.


3.    Priser och betalning
3.1. Alla priser på produkterna och tjänsterna ska vara i kundens lokala valuta och inkludera alla tillämpliga skatter, inklusive moms. Fakturerade priser kommer att vara de som är aktuella det datum då beställningen görs.
3.2. Även om företaget försöker se till att alla uppgifter om produkterna och tjänsterna samt deras beskrivningar och priser som visas på webbplatsen är korrekta, kan fel ändå uppstå. Skulle företaget upptäcka ett fel i priset på någon beställd produkt eller tjänst kommer företaget omedelbart att skicka information om felet och information om det rätta priset till kunden. I så fall kan kunden bekräfta den gjorda beställningen till rätt pris eller annullera den. Om kunden inte bekräftar att hen godkänner det rätta priset eller annullerar beställningen inom 7 (sju) dagar efter att informationen lämnades kommer företaget att behandla beställningen som annullerad och informera kunden om detta. 
3.3. De angivna priserna inkluderar inte fraktkostnader, om inte annat anges. Det belopp som anges på sidan ”kontrollera beställning”, och som senare bekräftas via e-post, ska vara det totala belopp som ska betalas av kunden för de beställda produkterna, inklusive alla skatter, avgifter, miljöbidrag och fraktkostnader, om sådana finns.
3.4. Företaget kan emellanåt erbjuda rabattkoder som gäller för köp av vissa specificerade produkter eller tjänster som görs via denna webbplats. Eventuella särskilda villkor ska specificeras vid tidpunkten för utfärdandet.
3.5. För att kunna köpa produkterna och tjänsterna måste kunden ha ett giltigt kredit- eller betalkort eller annat betalningssätt som accepteras av företaget och De'Longhi-koncernen, och tillhandahålla tillräckliga ekonomiska medel för att täcka kostnaderna för köp av produkterna och tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att neka en förfrågan från kunder som inte uppfyller detta krav. Företaget förbehåller sig rätten att neka en förfrågan från kunden efter att de uppgifter som lämnats har kontrollerats. Dessa måste vara korrekta och riktiga.
3.6. Vid mottagandet av beställningen från kunden utför företaget en standardkontroll av kundens betalkort för att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att genomföra köpet. Produkter kommer inte att skickas eller tjänster kommer inte att göras tillgängliga förrän denna förhandskontroll har slutförts med positivt resultat. Kortet kommer att debiteras när beställningen har tagits emot och genomförts till det belopp som resulterar av beställningen. Om kortet inte kan debiteras inom 5 (fem) dagar från det datum då företaget bekräftar beställningen, kommer kundens beställning automatiskt att annulleras och kunden kommer att meddelas av företaget.
3.7. För varje slutförd beställning kommer företaget eller något relevant företag inom De'Longhi-koncernen som vederbörligen meddelas kunden före kassan att utfärda en faktura med de uppgifter som kunden har lämnat under köpprocessen och som kommer att skickas till kunden via e-post efter att leveransen av produkterna har bekräftats eller tjänsten har gjorts tillgänglig eller som kommer att vara tillgängliga för nedladdning direkt från relevant webbsida som en del av kundens profil.


4.    Leverans
4.1. Den leveransadress som anges av kunden ska anses vara den korrekta adressen för leverans av produkter och tjänster.
4.2. Kunden ska skicka ett separat beställningsformulär för varje adress om kunden vill beställa produkter som måste skickas till olika adresser.
4.3. Typ av leverans, genomsnittlig leveranstid och relevanta priser som erbjuds av vårt företag anges i relevant avsnitt på webbplatsen. Leveranstiden är vägledande och alla leverans- eller avsändningsdatum som anges ska verkställas i enlighet med tillämplig lag. Leveranstiden ska förlängas med den tid som är nödvändig för korrekt leverans av den beställda produkten, om förseningen beror på en händelse utanför vår rimliga kontroll.
4.4. Om den beställda produkten inte längre finns på lager vid beställningstillfället och felaktigt anges som tillgänglig på webbplatsen, kan det leda till att beställningen försenas eller annulleras, vilket kunden omedelbart kommer att informeras om.
4.5. När produkterna levereras av transportföretaget ska kunden kontrollera om antalet mottagna paket motsvarar det antal som anges på transportdokumentet och om förpackningen är skadad, intakt eller våt. Kunden ska rapportera eventuella skador på förpackningen eller produkterna till transportföretaget och informera oss om dem via den e-postadress som anges i avsnittet Kundsupport.
4.6. Genom att använda användarnamnet och lösenordet kan kunden få tillgång till sammanfattningen av beställningar som gjorts i kundens profil och följa beställningarna i realtid, vilket kommer att inkludera följande meddelanden:
• Beställning/betalning nekad: Kundens betalning misslyckades.
• Väntar på betalning: Kunden har gjort beställningar men har annullerat beställningen innan betalning har skett.
• Order mottagen: Beställningen har mottagits.
• Bekräftelse på ordermottagning: Kundens erbjudande om att köpa produkter eller tjänster har accepterats.
• Beställning under förberedelse: Förfarandet för att förbereda beställda produkter och organisera leveransen av paketet med transportföretag har påbörjats.
• Beställning skickad: Produkterna har hämtats av transportföretaget och levereras till den adress som kunden har angett. Från och med detta ögonblick kan kunden spåra sitt paket på transportföretagets webbplats.
4.7 För alla frågor som rör beställningens status kan kunden kontakta kundtjänstavdelningen enligt anvisningarna i avsnittet Kundsupport på webbplatsen.
4.8. Produkterna eller tjänsterna ska endast göras tillgängliga inom vårt företags territorium.


5.    Risk och äganderätt
5.1. När produkterna levereras till den leveransadress som anges i beställningen övergår risken för produkterna till kunden.
5.2. Vid betalning av produkterna övergår äganderätten till kunden.


6.    Returpolicy/Retur av produkter
6.1. Kunder, och i synnerhet konsumenter, kan frånträda avtalet utan påföljd och utan att behöva ange skäl inom 30 (trettio) dagar efter att den aktuella produkten har levererats. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka ett meddelande om frånträde av avtalet till den e-postadress som anges i avsnittet Kundsupport och returnera den köpta produkten till oss inom 14 dagar från datumet för frånträdet av avtalet. Rätten att frånträda avtalet ska utnyttjas i enlighet med ”Information om rätten att frånträda avtalet” som bifogas dessa villkor. Det tillkommer inga kostnader för att returnera varor så länge returen görs enligt vår returpolicy.
6.2. Produkten ska returneras till oss i sitt ursprungliga skick och i enlighet med företagets returanvisningar som bifogas försändelsen, tillsammans med eventuella tillbehör, presentförpackningar, garantikort, handböcker, rabatter etc.. I detta avseende kan kunder och konsumenter också kontakta vårt företag med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kundsupport. När du returnerar produkten kan du följa vår returpolicy eller, som ett alternativ, använda dig av ett leveranssätt som du själv väljer. I vilket fall måste du följa anvisningarna på webbplatsen (se området ”mitt konto”).
6.3. Det relevanta företaget inom De'Longhi-koncernen ska, senast inom 14 (fjorton) dagar från den dag då kundens eller konsumentens meddelande om frånträde av avtalet togs emot, återbetala alla betalningar som gjorts, inklusive eventuella fraktkostnader för produkten, till kunden eller konsumenten. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som användes av kunden eller konsumenten. Återbetalningen av betalningar som mottagits från kunden eller konsumenten kan hållas inne tills produkten returneras eller tills kunden eller konsumenten tillhandahåller bevis på att den har skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först. När den returnerade produkten har tagits emot i enlighet med villkoren ska en korrigerad faktura med rätt belopp utfärdas. Kunden eller konsumenten är ansvarig för att produktens värde minskar till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens typ, egenskaper och funktion.


7.    Garanti
7.1. Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna beträffande synliga defekter och bristande överensstämmelse med avtalet, och i en sådan situation ska kunden meddela företaget om detta.
7.2 Produkterna omfattas av den lagstadgade garantin, som uppfyller alla lagstadgade bestämmelser om garanti på konsumentvaror och konsumenträttigheter som gäller i det land där produkterna köps (”garanti”). De rättigheter som följer av garantin kommer att utövas i enlighet med gällande lag i kundens land och med de villkor som anges i eventuella garantidokument som medföljer produkterna och görs tillgängliga på webbplatsen. För att utnyttja garantin kan kunden kontakta vår kundtjänstavdelning på det nummer och/eller den e-postadress som anges i avsnittet Kundsupport på webbplatsen och ange produktens fakturanummer och datum för utfärdande eller beställningsnummer samt information om defekten. Kundsupporten kommer att tillhandahålla all information om hur garantiprocessen fortsätter.
7.3. Företaget tillhandahåller felfria produkter. Om någon produkt inte överensstämmer med avtalet ger företaget kunden rätt att fritt utnyttja garantirättigheterna i enlighet med villkoren i lokal lagstiftning. När så uttryckligen anges i tillhörande avsnitt på webbplatsen kan garantiperioden för vissa begagnade produkter förkortas i enlighet med bestämmelserna i tillämplig konsumentlagstiftning.
Observera att våra produkter är designade, tillverkade och avsedda för hushållsbruk eller jämförbart bruk, enligt beskrivningen i bruksanvisningarna. De är inte avsedda för professionellt bruk. Om företaget fastställer att produkten har använts för professionella ändamål eller för andra ändamål än typisk hushålls- eller jämförbar användning, förbehåller sig företaget rätten att tillämpa olika garantivillkor från fall till fall, beroende på den specifika användningen. I sådana fall kan företaget betrakta all professionell användning som kan orsaka överdrivet slitage som felaktig användning, vilket kan leda till att garantin upphör att gälla.
7.4. I följande situationer har kunden inte rätt till reparation eller byte av produkten eller någon del som befunnits vara defekt av företaget (med förbehåll för relevanta bestämmelser enligt lokala lagar):
a) Produkten har reparerats eller modifierats av andra personer än tillverkaren eller någon auktoriserad person; och/eller
b) Produktens bristande överensstämmelse visar sig två (2) år – eller en kortare tid för begagnade produkter, som uttryckligen meddelats och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga konsumenträttsliga bestämmelser – efter att produkten har levererats och/eller en rimlig begäran om reparation eller byte av den defekta produkten har lämnats in i enlighet med föregående stycke; och/eller
c) defekterna orsakas (helt eller delvis) av felaktig användning, felaktig förvaring, felaktigt underhåll eller felaktig installation, eller underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar som medföljer produkten.
7.5. Reparationer eller byten kommer att utföras inom rimlig tid efter att ansökan har lämnats in och kommer inte att orsaka betydande olägenhet för kunden, med hänsyn till produktens art och det syfte för vilket den köptes.
7.6. Alla reklamationer ska behandlas inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av reklamationen.
7.7 Ingen bestämmelse i dessa villkor begränsar kundens eller konsumentens rättigheter enligt bestämmelserna i tillämplig konsumentlagstiftning.


8.    Ansvarsbegränsning
8.1. Företaget gör sitt bästa för att säkerställa konstant och störningsfri tillgänglighet till tjänsterna. På grund av internetsystemets natur kan detta dock inte alltid garanteras, eftersom det kan förekomma tekniska avbrott eller begränsningar som är eller inte är relaterade till reparationer, underhåll eller implementering av nya tjänster. Företaget ska göra sitt bästa för att begränsa antalet och varaktigheten av sådana avbrott eller begränsningar.
8.2. Vårt företag ansvarar inte för någon försening eller något fel som uppstår av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll, och i vilket fall inte för (i) förluster som inte har orsakats av en överträdelse från vårt företags sida, eller (ii) någon affärsförlust (inklusive förlust av vinst, intäkter, kontrakt, förväntade besparingar, data, goodwill eller onödiga kostnader), eller (iii) eventuella indirekta förluster eller följdförluster som inte kunde förutses av någon part när avtalet om försäljning av produkter ingicks med vårt företag. Denna bestämmelse gäller även för fysiska personer som köper produkter eller tjänster för ändamål som är direkt relaterade till hans/hennes affärs- eller yrkesverksamhet.
8.3. Dessa villkor påverkar inte kundens lagliga rätt att få varor skickade eller tjänster tillhandahållna inom rimlig tid eller att få återbetalning om beställda varor eller tjänster inte kan levereras inom rimlig tid på grund av en orsak utanför vår rimliga kontroll.
8.4. Eventuellt ansvar gentemot kunden i samband med kvalitetsproblem ska dock vara begränsat till inköpspriset för produkten. 
8.5. Eventuell ansvarsbegränsning i avtalet med kunden ska vara begränsad till vad som lagligen kan uteslutas. Ingenting i dessa villkor ska dock begränsa eller utesluta ansvar för bedrägliga uppgifter eller för dödsfall eller personskada som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtligt agerande.


9.    Tillämplig lag och jurisdiktion
9.1. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med de lagar som gäller i konsumentens eller kundens land.
9.2. Vi kommer att försöka lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt. Särskilt för konsumenten gäller att han/hon kan väcka talan för att genomdriva eventuella konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa villkor i det EU-land där konsumenten har sin hemvist. EU-kommissionen har ett förfarande för tvistlösning utanför domstol: tvistlösning på nätet. Behöriga organ anges på följande webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10.    Uppgifter om företaget
Observera att våra företagsuppgifter är följande:
De’Longhi [●]. med säte i [●], registrerat vid [●] domstolen i [●] under [●], skatteregistreringsnummer: [●], aktiekapital [●] till fullo betalt.


11.    Behandling av personuppgifter
11.1. Behandlingen av kundens personuppgifter sker enligt de principer som anges i integritetspolicyn.

KUNDKONTO
Genom att använda en webbplatstjänst är kunden ansvarig för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till sin dator, och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker kunden till att ansvara för alla aktiviteter som sker på hans/hennes konto eller med hans/hennes lösenord. Kunden ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls konfidentiellt och förvaras säkert och ska omedelbart informera företaget om han/hon har någon anledning att tro att hans/hennes lösenord har blivit känt för någon annan, eller om lösenordet används eller sannolikt kommer att användas på ett obehörigt sätt.
Kunden ansvarar för att se till att de uppgifter som lämnas till företaget är korrekta och fullständiga och för att informera oss vid eventuella ändringar av de lämnade uppgifterna. Kunden kan komma åt och uppdatera mycket av den information som lämnas till vårt företag, inklusive alla kontoinställningar, i motsvarande område på webbplatsen.
Företaget förbehåller sig rätten att neka service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll om kunden bryter mot gällande lagar eller dessa villkor.


Information om konsumentens och kundens rätt att frånträda avtalet
A.    Anvisningar för frånträdande

Rätt till frånträdande
Bästa konsument/kund!
Du har rätt att frånträda detta avtal inom 30 (trettio) dagar utan att ange något skäl.
Fristen för frånträdande löper ut efter 30 (trettio) dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportföretaget och som du har angett, tar varorna i fysisk besittning.
För att utnyttja rätten att frånträda avtalet måste du informera vårt företag om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post till [lägg till adress] eller e-post [e-postadress]) och/eller genom att ringa oss på [telefonnr]. Du kan använda den bifogade mallen för formuläret för frånträdande, men det är inte obligatoriskt.
För att uppfylla fristen för frånträdande räcker det att du skickar ett meddelande om att du vill utnyttja rätten att frånträda avtalet innan fristen har löpt ut.


Följderna av ett frånträdande
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive eventuella fraktkostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 (fjorton) dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits. I vilket fall kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av en sådan återbetalning. 
Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först.
Du ska skicka tillbaka varorna (komplett produkt inklusive bruksanvisning, tillbehör, presentförpackningar, originalförpackning, originalfaktura eller kopia på faktura och annat ytterligare material) eller överlämna dem till oss [lägg till adress], utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 (fjorton) dagar från den dag då du meddelar oss att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 (fjorton) dagar har löpt ut.
Det tillkommer inga kostnader för att returnera varor så länge returen görs enligt vår returpolicy. 
Observera att vi alltid måste stå för den direkta kostnaden för att returnera trasiga eller icke-fungerande varor, eller felaktigt skickade/fakturerade varor.
Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas typ, egenskaper och funktion.

B.    Mall för formulär för frånträdande
(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet)

-    Till [lägg till adress]
-    Jag/vi ………………... meddelar härmed att jag/vi ………….. frånträder mitt/vårt ………….. köpeavtal för följande varor …………….. 
-    Beställt den …………./mottaget den ………………
-    Kundens/kundernas/konsumentens/konsumenternas namn ………………….
-    Kundens/kundernas/konsumentens/konsumenternas adress ……………….
-    Kundens/kundernas/konsumentens/konsumenternas underskrift ………………….
-    Datum …………………….