Varovanje podatkov

De'Longhi SpA meni, da je varovanje osebnih podatkov tretjih oseb, ki jih ima v lasti, zelo pomembno, zato smo zavezani k varovanju zasebnosti omenjenih tretjih oseb, vključno, vendar ne izključno, s svojimi strankami. Ta izjava, v skladu z zakonsko močjo št. 196, z dne 30. junija 2003 – Zakonik o varstvu osebnih podatkov, De’Longhi se zavezuje, da bo varoval osebne podatke, pridobljene od tretje strani (v nadaljevanju samo ali skupaj navedeni kot "osebni podatki"). 


A) Namen obdelave osebnih podatkov
1. De'Longhi SpA uporablja osebne podatke za opravljanje običajne poslovne dejavnosti in za opravljanje zahtev, na katere se podatki nanašajo.  
2. Osebni podatki se lahko uporabijo za prenos informacij in podatkov, ki se nanašajo na morebitne promocije, poslovne podatke, gospodarske/statistične analize, premium programe in ankete o zadovoljnosti strank. Poleg tega se lahko osebni podatki uporabijo tudi za marketinške aktivnosti ali kot poslovne informacije za spodbujanje in nagrajevanje kupcev za nakup prek reklamnih letakov, pošte, elektronske pošte, besedilnih sporočil, MMS in/ali glasil. 

B) Kraj obdelave podatkov
1. Osebni podatki, zbrani na spletni strani www.delonghi.com ali poslani po pošti, telefaksu, e-pošti na De'Longhi SpA, se obdelujejo na spodaj navedenem sedežu podjetja s strani osebja, ki ga imenuje De'Longhi SpA.

C) Metoda obdelave osebnih podatkov
1. Prostovoljno izpolnjeni osebni podatki bodo obdelani in vloženi ročno ali z elektronskimi sredstvi, in to v skladu z minimalnimi varnostnimi zahtevami, kot je določeno v Prilogi B zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003.
2. De'Longhi SpA ohranja pravico do razkritja osebnih podatkov kateri koli drugi osebi v skupini De'Longhi podjetij, če je to potrebno za izvedbo zahteve nosilca podatkov.
3. Razen pod pogoji, navedenimi pod točko 2 zgoraj, in/ali v primeru izjem, predvidenih z veljavnimi pravili in zakonodajo, osebni podatki ne bodo razdeljeni ne razkriti tretjim osebam. 
4. Pod pogojem, da je življenjepis posredovan prek spletnega obrazca na spletni strani http://selezione.delonghi.com, mora vsebovati dovoljenje, da sme De'Longhi SpA uporabiti podatke za obdelavo osebnih podatkov ter za metode obdelave in namen, za katere so bili osebni podatki poslani. Po skrbno pregledanem opisu zasebnosti, ki se nanaša na 13. člen zakonskega odloka št. 196, z dne 30. junija 2003, od De'Longhi SpA v oddelku Job & Career, izpolnite svoj življenjepis z dodajanjem osnovnega besedilo, ki daje izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov: 
"Po skrbno pregledani Izjavi o zasebnosti, ki se nanaša na člen 13 zakonskega odloka št. 196, z dne 30. junija 2003 ("Zakon o varstvu osebnih podatkov"), ki se nahaja na De'Longhi SpA v "Job & Career" na spletni strani http://selezione.delonghi.com, pooblaščam De'Longhi SpA za obdelavo in razkritje mojih osebnih podatkov." 

D) Navigacijski podatki
1. Na splošno, med običajnim spletnim raziskovanjem, so lahko določeni osebni podatki, kot so IP naslovi, imena domen ali drugi parametri, ki se nanašajo na osebne podatke ali podatke računalniškega sistema, generirani in zbrani implicitno. De'Longhi SpA ne uporablja teh podatkov, razen v primeru pridobivanja podatkov o obiskanosti svoje spletne strani.  

E) Piškotki
1. Naša spletna stran ne zbira namenoma osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani. Piškotki se ne uporabljajo za pošiljanje osebnih podatkov, prav tako se ne uporablja kak sistem za sledenje uporabnikov.
Sezonski piškotki (ki niso shranjeni na uporabnikovem računalniku in ki izginejo, ko se zapre brskalnik) se uporabljajo samo za prenos identifikacijske številke (naključnih številk, ki jih generira strežnik) za varno in učinkovito obiskovanje spletne strani. 

F) Povezave na druge spletne strani 

1. Ta politika zasebnosti je bila razvita samo za spletno stran www.delonghi.com in ne za druge spletne strani, obiskane z uporabo povezav na trenutni spletni strani. De'Longhi SpA ne more biti odgovoren za varstvo osebnih podatkov, katere obiskovalec pusti tretji osebi in/ali na drugi spletni strani, povezani s trenutno spletno stranjo. 

G) Predložitev podatkov     
1. Z izjemo navigacijskih podatkov, kot je navedeno zgoraj, dá obiskovalec podatke po lastni presoji, morebitna zavrnitev nima nobenih posledic za osebo, na katero se podatki nanašajo, razen da  De'Longhi ne more izpolniti določene zahteve.  

H) Upravljavec osebnih podatkov 
1. Upravljavec osebnih podatkov je De'Longhi SpA s sedežem v Via Seitz, 47-311000 Treviso, Italija.
2. Menedžerji notranjih podatkov so bili imenovani za naslednja področja: uprava, proizvodnja, komunikacije, logistika, človeški viri, nabava, poprodajnie storitve, marketing in prodaja, pravne zadeve, finance in nadzor, raziskave in razvoj.  

I) Pravice posameznika
1. Na podlagi člena 7 zakonske uredbe št. 196/03 (kot je spodaj omenjeno), posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico (i) do potrdila o tem, ali obstajajo osebni podatki v zvezi z njim ali ne, (ii) do poznavanja vsebine in izvora teh podatkov, (iii) da preveri njihovo resničnost ali (iv) da jih posodobi, integrira, popravi ali izbriše.  

Člen 7 
(Pravica do dostopa do osebnih podatkov in druge pravice)

 
1. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico, da kadar koli pridobi potrdilo o tem, ali obstajajo osebni podatki v zvezi z njim ali ne, ne glede na to, ali so že shranjeni. Ti podatki morajo biti posredovani v razumljivi obliki.
 
2. Obiskovalec ima pravico do obveščenosti: 

a) o viru osebnih podatkov; 
b) o namenu in načinu obdelave; 
c) o načinu obdelave podatkov, če se ta izvaja z elektronskimi sredstvi; 
d) identifikacijske podatke o upravljavca podatkov, obdelavi podatkov, ter predtavniku, določenemo po členu 5(2);
e) o entiteti ali kategoriji subjekta, ki se mu lahko sporočijo osebni podatki in ki bo podatke morda uporabil v funkciji imenovanega zastopnika(-ice) na ozemlju države, obdelovalca podatkov ali osebe, odgovorne za obdelavo.

3. Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do:

a) posodabljanja, popravkov ali povezovanja podatkov, 
b) izbrisa, anonimnosti ali blokiranja podatkov, ki so bili nezakonito obdelani, vključno s podatki, katerih zadrževanje ni potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali naknadno obdelani; 
c) potrdila o tem, da so bili obveščeni o dejanjih pod črko a) in b), kot tudi v zvezi z njihovo vsebino in subjekti, katerim so bili posredovani podatki, razen če se pokaže, da je zahtevo nemogoče izpolniti ali da vključuje očitno nesorazmerne napore v primerjavi s pravico, ki jo je treba zaščititi. 

4. Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do prigovora, v celoti ali delno:

a) iz legitimnih razlogov, in sicer na obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim/njo, čeprav so pomembni za namen zbiranja; 
b) za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim/njo, ker se izvaja z namenom pošiljanja oglaševalskih gradiv, neposredne prodaje, tržnega komuniciranja ali komercialnih raziskav.