1. Nazaj na domačo stran
  2. Pravno opozorilo

Pravno opozorilo

De'Longhi Hrvatska d.o.o. – Zagrebačka avenija 104d, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia, Tel: +385 (0)1 64 06 251, Fax: +385 (0)1 64 06 254, E-mail: info@delonghi.hr, www.delonghi.hr

Dostop do te spletne strani pomeni sprejemanje naslednjih pogojev:

Če ni navedeno drugače, so besedila, grafike, slike ali avdiovizualno gradivo na tej spletni strani avtorsko zaščiteni s strani De'Longhi SpA ali skupine podjetij De'Longhi. Zgoraj omenjeno se ne sme uporabljati brez lastnikovega predhodnega pisnega soglasja.

Če ni navedeno drugače, so blagovne znamke ali logotipi, prikazani na tej spletni strani, v lasti De'Longhi SpA ali skupine podjetij De'Longhi. Zgoraj omenjeno se ne smejo uporabljati brez lastnikovega predhodnega pisnega soglasja. 

Podatki

De'Longhi SpA bo po svojih najboljših močeh zagotovil točne, najnovejše podatke, vključno vendar ne omejeno na finančne podatke, priporočila, storitve itd., na spletni strani, zato si pridržuje pravico do sprememb in/ali posodobitev vsebine spletne strani kadar koli, brez predhodnega obvestila.

De'Longhi SpA ne more zagotoviti in zato ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva kakršne koli vrste, eksplicitno ali implicitnoza pravilnost, natančnost, izčrpnost in/ali primernost za prodajo ali določen namen informacij na spletni strani in/ali katerih koli izdelkov, opisanih ali spodbujanih na spletni strani, prav tako ne prevzema jamstva v zvezi s kršitvijo kakih patentov, avtorskih pravic ali drugih pravic tretjih oseb. De'Longhi SpA ni odgovoren za kakršno koli, bodisi neposredno bodisi posredno, škodo ali poškodbo, ne glede na njen vzrok, poreklo, vrsto ali posledico, ki izhaja iz dostopa ali nezmožnosti dostopa do spletne strani, niti ni odgovoren za škodo ali poškodbo kot posledico naslanjanja na informacije, pridobljene prek spletne strani. Uporaba podatkov in/ali informacij na spletni strani je na lastno tveganje in je uporabnikova odgovornost.

Intelektualna lastnina 

Nič na spletni strani ni treba razumeti kot podelitev licence ali pravice na katero koli pravico intelektualne lastnine De'Longhi SpA ali skupine podjetij De'Longhi.

Povezave na druge spletne strani

Spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference z druge, zunanje spletne strani. Povezave do drugih spletnih strani v tem dokumentu so samo za udobje uporabnika. De'Longhi SpA zavrača kakršno koli odgovornost glede te spletne strani in/ali njihove vsebine. De'Longhi SpA ni odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbo katere koli vrste, bodisi zaradi dostopa ali nezmožnosti dostopa ali uporabe drugih spletnih strani in/ali njihove vsebine bodisi zaradi uporabe ali zanašanja na informacije na drugih spletnih straneh. 

Zakon o zasebnosti, veljaven od 30. junija 2003 (št. 196)

De'Longhi SpA bo deloval v skladu z določbami glede zasebnosti, kakor je urejeno v zgoraj omenjenem delu o zasebnosti. Izčrpno izjavo o zasebnosti lahko najdete na domači spletni strani pod naslovom "Zasebnost".