1. Nazaj na domačo stran
  2. Pogoji in določila

Prodajni Pogoji in določila

Ta določila določajo splošne pogoje za uporabo spletnega mesta De'Longhi [De'Longhi Appliances S.r.l.], registriranega na naslovu [Via L. Seitz 47], [31100 Treviso, Italija] (»Družba«), vključno zlasti z nakupom popolnoma novih izdelkov in, kadar je to izrecno navedeno, prenovljenih ali rabljenih izdelkov (vsi izdelki skupaj »Izdelki«) in storitev (»Storitve«) skupine De’Longhi Group.
Pred uporabo našega spletnega mesta in naročila naših Izdelkov in Storitev pozorno preberite te splošne pogoje prodaje (»Pogoji in določila«).
Z uporabo našega spletnega mesta se za vsako takšno naročilo strinjate s Pogoji in določili.
Upoštevajte, da ponujamo široko paleto Izdelkov in Storitev, katerih opis na spletnem mestu se lahko razlikuje od dejanskih izdelkov glede barve, oblike in velikosti, včasih pa lahko veljajo dodatni pogoji. V tem primeru vas bomo posebej obvestili.
Poleg tega upoštevajte, da so naši Izdelki namenjeni, oblikovani in izdelani samo za domačo uporabo (ali podobno) in niso za profesionalni namen ali uporabo. V vsakem primeru upoštevajte priporočila v uporabniškem priročniku.

1.    Splošno
1.1 Ti Pogoji in določila bodo veljali za uporabo spletnega mesta, kot tudi za pogoje predstavitve vseh ponudb in sklepanja pogodb preko spletnega mesta Družbe.
1.2 Beseda »Kupec« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki obišče naše spletno mesto, ali katero koli fizično ali pravno osebo, ki vstopi v kakršno koli pogodbeno razmerje z družbami skupine De'Longhi, vključno z Družbo. Beseda »Kupec« izrecno pomeni vsako fizično osebo v smislu definicije, podane v skladu z zakonodajo EU in katero koli nacionalno zakonodajo, ki jo izvaja.
1.3 V primeru pomembnih vprašanj si Družba pridržuje pravico do spremembe svojega spletnega mesta, politike in določil ter pogojev, vključno s temi Pogoji in določili. V vsakem primeru za Kupca veljajo določila in pogoji, ki so veljali v času, ko je Kupec naročil Izdelke pri Družbi ali od katere koli Družbe skupine De'Longhi.
1.4 Če kateri koli od teh Pogojev in določil velja za neveljavnega, ničnega ali iz kakršnega koli drugega razloga neizvršljivega, se ta določba obravnava kot posamično neveljavna in ne bo vplivala na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.
1.5 Kupec mora biti star 18 let za nakup Izdelkov in Storitev na spletnem mestu. Če je Kupec mlajši od 18 let, lahko naše Storitve uporablja le v sodelovanju s starši ali skrbniki. Če Kupec naroča za katero koli drugo osebo, je odgovornost Kupca zagotoviti, da je predvideni prejemnik primerne starosti za ogled in uporabo Izdelka ali Storitve.


2.    Vaš račun, naročila, ponudba, razpoložljivost in sprejem ponudbe s strani Družbe
2.1 Uporaba spletnega mesta je možna, če Kupčev informacijski sistem izpolnjuje posodobljene minimalne tehnične zahteve (npr. Internet Explorer 10, Chrome 75 ali Firefox 60 ali novejši, omogočen JavaScript in piškotki ter internetna povezava).
2.2 Za izvršitev naročila mora Kupec dostopati do spletne strani Družbe, izbrati izdelke in/ali Storitve ter izbrati način plačila. Kupec lahko naroča kot "gost" ali če registrira svoj profil na spletni strani. Registracija Kupcu omogoča uporabo prijavnih podatkov (uporabniško ime in geslo), ki si jih je izbral ob prvi registraciji, za izvršitev nadaljnjih naročil preko spletnega mesta.
2.3 Z uporabo storitev našega spletnega mesta je Kupec odgovoren za zaščito tajnosti svojega računa in gesla ter za omejitev dostopa do računalnika. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, je Kupec odgovoren za uporabo spletnega mesta Družbe v skladu z zakonodajo in Pogoji in določili ter za upoštevanje prepovedi posredovanja nezakonitih vsebin. Če ima Kupec razlog za domnevo, da je geslo postalo znano komu drugemu, ali če se uporablja ali je bilo uporabljeno na kakršen koli nepooblaščen način, je Kupec dolžan nemudoma obvestiti Družbo in spremeniti povezano geslo.
2.4 Kupec je odgovoren za točnost in popolnost podatkov, ki jih posreduje Družbi, in nas je dolžan obveščati o vseh spremembah in posodobljenih podatkih, ki jih posreduje Družbi, v za to namenjenem delu spletnega mesta. Družba si pridržuje pravico zavrniti storitev, ukiniti račune, odstraniti ali spremeniti vsebino, če Kupec krši katero koli veljavno zakonodajo, te Pogoje in določila ali druge veljavne pogoje, smernice ali politike.
2.5 Z oddajo naročila želi Kupec kupiti Izdelek in/ali Storitev, za katerega veljajo ti Pogoji in določila. Vsako naročilo, oddano na spletnem mestu, bo predstavljalo ponudbo in ne bo pomenilo pogodbe o nakupu Izdelkov in/ali Storitev. Prvo e-pošto sporočilo Kupcu je le potrdilo o prejemu ponudbe.
2.6 Kupčeva ponudba je sprejeta in sporazum s Kupcem sklenjen (»Pogodba«) šele, ko so Izdelki odposlani in/ali Storitev zagotovljena Kupcu in Kupec prejme e-poštno sporočilo, ki potrjuje izvršitev naročila, ki ga je oddal Kupec.
2.7 Izvedba vseh naročil je odvisna od razpoložljivosti in potrditve naročene cene ter količine Izdelkov in Storitev, vključenih v naročilnico. Dobavni roki se lahko razlikujejo glede na razpoložljivost in vsa jamstva ali izjave, ki kažejo, da lahko pride do zamud pri dobavnih rokih zaradi zamud pri prevozu ali višje sile.
2.8 Izdelki in Storitve se prodajajo v količinah, ki ustrezajo tipičnim potrebam povprečnega gospodinjstva. Pridržujemo si pravico do omejitve razpoložljivosti Izdelkov in Storitev ter sprejemanja naročilnic glede na količine.


3.    Cene in plačila
3.1 Vse cene za Izdelke in Storitve bodo v lokalni valuti Kupca in vključujejo vse veljavne davke, vključno z DDV. Fakturirane cene bodo trenutno veljavne na dan izvedbe naročilnice.
3.2 Družba si bo prizadevala zagotoviti, da so vsi podatki o Izdelkih in Storitvah, opisi in cene, prikazani na spletnem mestu, pravilni, vendar lahko pride do napak. Če Družba ugotovi napako v ceni naročenih Izdelkov ali Storitev, bo Družba kupcu nemudoma poslala informacijo o napaki in informacijo o pravilni ceni. V vsakem takem primeru lahko Kupec ponovno potrdi dano naročilo po pravilni ceni ali jo prekliče. V kolikor Kupec v 7 (sedmih) dneh od vročitve obvestila ne potrdi sprejema pravilne cene ali preklica naročila, bo Družba štela naročilo za preklicano in o tem obvestila Kupca.
3.3 Navedene cene ne vključujejo stroškov prevoza, razen če ni navedeno drugače. Znesek, naveden na strani »preverite naročilo« in v naknadnem potrditvenem e-poštnem sporočilu, bo pomenil skupni znesek, ki ga mora Kupec plačati za naročene Izdelke, vključno z vsemi davki, dajatvami, okoljskimi prispevki in morebitnimi stroški pošiljanja.
3.4 Družba lahko občasno ponudi promocijske kode s popustom, ki veljajo v zvezi z nekaterimi določenimi nakupi Izdelkov ali Storitev prek tega spletnega mesta. Vsi povezani posebni pogoji in določila bodo navedeni ob objavi.
3.5 Za nakup Izdelkov in Storitev mora imeti Kupec veljavno kreditno ali debetno kartico ali drugo plačilno sredstvo, ki ga sprejemata Družba in skupina De'Longhi, ter imeti zadostna finančna sredstva za kritje stroškov nakupa Izdelkov in Storitev. Družba si pridržuje pravico, da zavrne vsako zahtevo Kupca, ki ne izpolnjuje tega pogoja. Družba si pridržuje pravico, da zavrne kakršno koli zahtevo Kupca po preverjanju navedenih podatkov, ki morajo biti pravilni in točni.
3.6 Po prejemu naročila od Kupca bo Družba pred odobritvijo plačilne kartice Kupca izvedla standardno preverjanje, da bi potrdila zadostna sredstva za dokončanje nakupa. Izdelki ne bodo poslani in Storitve ne bodo zagotovljene, dokler pregled pred odobritvijo ne bo uspešno opravljen. Kartica bo bremenjena, ko bo naročilo sprejeto v znesku, ki izhaja iz naročila. Če kartice ni mogoče bremeniti v 5 (petih) dneh od datuma, ko Družba potrdi naročilo, bo naročilo Kupca samodejno preklicano in bo Družba obvestila Kupca.
3.7 Za vsako oddano naročilo bo Družba ali katera koli ustrezna družba skupine De'Longhi, ki pravočasno prejme obvestilo od Kupca pred nakupom, izdala račun s podatki, ki jih je Kupec posredoval med postopkom nakupa, in bo Kupec prejel račun po elektronski pošti po potrditvi dobave Izdelka ali razpoložljivosti Storitve ali pa bo na voljo za prenos z ustrezne spletne strani kot del profila Kupca.


4.    Dobava
4.1 Naslov za dobavo, ki ga navede Kupec, se bo štel za pravilen naslov za dobavo izdelkov in storitev.
4.2 Če Kupec želi, da se naročeni Izdelki pošljejo na različne naslove, bo za vsak naslov poslal ločeno naročilnico.
4.3 Vrsta dobave, povprečen čas dobave in relevantne cene, ki jih ponuja naša Družba, so navedeni v ustreznem razdelku na spletnem mestu. Časi dobave so približni in vsaka dobava ali navedeni časi dobave bodo izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo. Dobavni rok se podaljša za obdobje, ki je potrebno za pravilno dostavo naročenega Izdelka, če je zamuda zaradi dogodkov, ki so izven naše razumne kontrole.
4.4 Če naročeni Izdelek v trenutku naročila ni več na voljo v skladišču in je na spletnem mestu napačno naveden kot dobavljiv, lahko pride do zamude pri izvedbi naročila ali njegovega preklica, o čemer bo Kupec obveščen takoj.
4.5 Ko kurirska služba dostavi Izdelke, bo Kupec preveril, ali število prejetih paketov ustreza številu, navedenemu na transportnem dokumentu in ali je pakiranje poškodovano, nedotaknjeno ali mokro. Morebitne poškodbe pakiranja ali Izdelka bo Kupec prijavil kurirski službi in nas o tem obvestiti na e-poštni naslov, ki je naveden v razdelku Služba za pomoč uporabnikom.
4.6 Kupec lahko z uporabniškim imenom in geslom dostopa do povzetka naročil na svojem profilu in spremlja naročila v realnem času, kar bo vključevalo naslednja sporočila:
• zavrnjeno naročilo/plačilo: neuspešno plačilo s strani Kupca
• na plačilo se čaka: Kupec je oddal naročilo, vendar ga je preklical, preden je bilo plačilo izvedeno;
• prejeto naročilo: naročilnica ni prejeta;
• potrditev sprejema naročila: zahteva Kupca za nakup Izdelkov ali Storitev je bila sprejeta;
• priprava naročila: začel se je postopek priprave naročenih izdelkov in organizacije dostave preko kurirske službe;
• naročilo poslano: kurirska služba je prevzela Izdelke in jih dostavila na naslov, ki ga je navedel Kupec; od tega trenutka naprej lahko Kupec spremlja svoj paket na spletnem mestu kurirske službe.
4.7 Za vsa vprašanja v zvezi s statusom naročila se lahko Kupec obrne na Službo za pomoč uporabnikom, kot je navedeno v razdelku Podpora na spletnem mestu.
4.8 Izdelki in Storitve bodo na voljo samo na ozemlju naše Družbe.


5.    Tveganje in lastništvo
5.1 Po dobavi Izdelka na naslov za dostavo, naveden v naročilnici, preide tveganje za izdelke na Kupca.
5.2 Po plačilu Izdelka se lastništvo prenese na Kupca.


6.    Politika vračila / Vrnjeni izdelki
6.1 Kupci, predvsem pa Uporabniki, lahko odpovejo Pogodbo brez kazni in brez navedbe razlogov v 30 (tridesetih) dneh od dobave določenega Izdelka. Za upoštevanje roka zadošča, da pošljete izjavo o odstopu od Pogodbe na e-poštni naslov, naveden v našem delu Službe za pomoč uporabnikom, in nam vrnete kupljeni Izdelek v 14 dneh od datuma preklica Pogodbe. Uveljavljanje pravice do odstopa bo potekalo v skladu z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa, ki so priloženi tem Pogojim in določilom. Če je vračilo opravljeno v skladu z našo politiko vračila, stroškov za vračilo izdelka ne bomo zaračunali.
6.2 Izdelek nam bo vrnjen v prvotnem stanju, v skladu z navodili Družbe o vračilu, ki so priloženi pošiljki, skupaj z dodatki, darilnimi kompleti, garancijskimi karticami, priročniki, popusti itd., če obstajajo.V zvezi s tem se lahko Kupci in Uporabniki obrnejo na našo Družbo s pomočjo kontaktnih podatkov, ki so na voljo v razdelku Službe za pomoč uporabnikom. Pri vračilu Izdelka lahko upoštevate našo politiko vračila ali pa izberete način dobave po lastni izbiri. V vsakem primeru morate slediti navodilom na spletnem mestu (glejte razdelek »moj račun«).
6.3 Zadevna družba skupine De'Longhi bo, najpozneje v 14 (štirinajstih) dneh od datuma prejema izjave o odpovedi pogodbe s strani Kupca ali Uporabnika, vrnila Kupcu ali Uporabniku zneske za vsa plačila, vključno s stroški dobave Izdelka, če so nastali. Vračilo bo izvedeno z istim načinom plačila, kot ga je uporabil Kupec ali Uporabnik. Vračila plačil, prejetih od Kupca ali Uporabnika, se lahko zadržijo, dokler Izdelek ni vrnjen ali dokler Kupec ali Uporabnik ne predloži dokaza, da ga je poslal/poslala nazaj, kar se zgodi prej. Po prejemu Izdelka v skladu s Pogoji in določili bo izstavljen popravek računa za ustrezen znesek. Kupec ali Uporabnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti Izdelka, ki je posledica uporabe na način, ki presega uporabo, potrebno za določitev narave, lastnosti in delovanja Izdelka.


7.    Jamstvo
7.1 Kupec bo dobavljene Izdelke takoj po prejemu pregledal glede vidnih napak in neskladnosti s Pogodbo, in v tem primeru bo Kupec nemudoma obvestil Družbo.
7.2 Za izdelke velja pravna garancija, ki je skladna z vsemi zakonskimi določbami v zvezi z garancijo za potrošniško blago in pravicami potrošnikov, ki veljajo v državi, kjer so bili Izdelki kupljeni (»Garancija«). Pravice, ki izhajajo iz Garancije, se bodo uveljavljale v skladu z veljavno zakonodajo v državi Kupca in pod pogoji, navedenimi v garancijskih dokumentih, ki so priloženi Izdelkom in so na voljo na spletni strani. Za uporabo Garancije se mora Kupec obrniti na našo Službo za pomoč uporabnikom na številko in/ali e-poštni naslov, ki je naveden na spletnem mestu v razdelku Podpora kupcem, ter navesti številko računa Izdelka in datum izdaje ali kodo naročila ter podatke o napaki. Službe za pomoč uporabnikom bo zagotovila vse informacije o tem, kako nadalje postopati glede Garancije.
7.3 Družba dobavi Izdelke brez napak. Če kateri koli Izdelek ni v skladu s Pogodbo, Družba Kupcu zagotavlja pravico do uveljavljanja Garancije v roku, ki ga določa lokalna zakonodaja. Ko je jasno sporočeno v posebnem delu na spletni strani, se lahko Garancijsko obdobje za določene rabljene Izdelke skrajša v skladu z veljavnimi določbami zakona o potrošnikih.
Upoštevajte, da so naši Izdelki zasnovani, izdelani in namenjeni za domačo ali podobno uporabo, kot je določeno v uporabniških priročnikih. Izdelki niso namenjeni za profesionalno uporabo. Če Družba ugotovi, da je bil Izdelek uporabljen za profesionalne ali druge namene, ki običajno ne vključujejo domače ali podobne uporabe, si Družba pridržuje pravico, da za vsak posamezen primer uporabi drugačne garancijske pogoje, odvisno od načina uporabe. V takšnih primerih lahko Družba šteje, da je kakršna koli profesionalna uporaba povzročila čezmerno obrabo kot zlorabo, kar lahko povzroči nepriznavanje Garancijskega kritja.
7.4 Kupec nima pravice do popravila ali zamenjave Izdelka ali katerega koli dela, za katerega Družba ugotovi, da je okvarjen, in sicer v naslednjih situacijah (v vsakem primeru ob upoštevanju vseh ustreznih zakonskih določil):
a) Izdelek je popravila ali spremenila oseba, ki ni proizvajalec ali druga pooblaščena oseba; in/ali
b) Neskladnost Izdelka postane očitna po dveh (2) letih - ali za rabljene Izdelke v katerem koli krajšem obdobju, ki je izrecno sporočen ali znotraj dovoljenega obsega veljavnih določil zakona o potrošnikih - po dostavi Izdelka in/ali ustrezni zahtevi za popravilo ali zamenjavo pomanjkljivega Izdelka, vrnjenega v skladu s prejšnjim razdelkom; in/ali
c) so okvare (v celoti ali delno) posledica nepravilne uporabe, nepravilnega shranjevanja, vzdrževanja ali namestitve ali neupoštevanja navodil, ki jih je proizvajalec priložil Izdelku.
7.5 Popravila ali zamenjave bodo izvedene v razumnem roku po oddaji prijave in ne bodo povzročile večjih nevšečnosti Kupcu, ob upoštevanju narave Izdelka in namena, za katerega je bil kupljen.
7.6 Vsaka pritožba bo obravnavana v 30 (tridesetih) dneh od prejema pritožbe.
7.7 Nobena od določb teh Pogojev in določil ne omejuje Kupca ali pravice Kupca po določbah veljavne zakonodaje o kupcih.


8.    Omejitev odgovornosti
8.1 Družba se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti nemoteno dostopnost storitev brez napak. Vendar tega ni vedno mogoče zagotoviti zaradi narave interneta, zaradi tehničnih motenj in omejitev, ki se lahko pojavijo, povezanih s popravili ali ne, vzdrževanjem ali novimi storitvami, ki se izvajajo. Družba se bo po najboljših močeh trudila omejiti število in trajanje takih prekinitev ali omejitev.
8.2 Naša Družba ni odgovorno za kakršno koli zamudo ali neuspeh, ki izhaja iz katerega koli razloga zunaj našega razumnega nadzora, in v nobenem primeru za (i) izgube, ki jih ni povzročila kršitev s strani naše Družbe, ali (ii) kakršne koli poslovne izgube (vključno z izgubo dobička, prihodkov, pogodb, pričakovanih prihrankov, podatkov, dobrega imena ali zapravljenih stroškov) ali (iii) kakršnih koli neposrednih ali posledičnih izgub, ki jih nobena stranka ni mogla predvideti, ko je bila sklenjena Pogodba o prodaji izdelkov naše družbe. To določilo velja tudi za fizične osebe, ki kupujejo Izdelke in Storitve za namene, ki so neposredno povezani z njihovo poslovno ali poklicno dejavnostjo.
8.3 Ta določila in pogoji ne vplivajo na zakonsko pravico Kupca, da prejme poslano blago ali prejme storitve v razumnem roku ali da prejme povračilo sredstev, če naročenega blaga ali izdelkov ni mogoče dostaviti v razumnem roku zaradi dogodka, ki je izven našega razumnega nadzora.
8.4 Kakršna koli odgovornost do Kupca v zvezi s težavami s kakovostjo bo omejena na nabavno ceno izdelka.
8.5 Kakršna koli zavrnitev odgovornosti v pogodbi s Kupcem bo omejena na primere, ki jih je mogoče zakonsko izključiti. Nič v teh določilih in pogojih ne omejuje ali izključuje odgovornosti za goljufivo lažno predstavljanje ali smrt ali telesno poškodbo, povzročeno zaradi hude malomarnosti ali naklepnega neprimernega ravnanja.


9.    Veljavno pravo in sodna pristojnost
9.1 Ti pogoji in določila so določeni in razloženi v skladu z veljavno zakonodajo v državi Uporabnika ali Kupca.
9.2 Prizadevali si bomo vse spore rešiti hitro in učinkovito. Zlasti v zvezi z Uporabnikom, lahko le-ta vloži zahtevo za uveljavitev katere koli pravice do varstva potrošnikov v zvezi s temi Pogoji in določili poslovanja v državi EU, kjer Uporabnik živi. Evropska komisija omogoča postopek izvensodne poravnave: spletno reševanje sporov (Online Dispute Resolution). Pristojni organi so navedeni na spletnem mestu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10.    Podatki o družbi
Obveščamo vas o naših korporativnih informacijah Družbe, kot sledi::
Družba De’Longhi Appliances S.r.l., družba z enim članom, registrirana na naslovu Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italija, davčna številka 00867190159, številka zavezanca za DDV IT00698370962, R.I. TV 00867190159, R.E.A. TV 327173; osnovni kapital v višini 200.000.000,00 EUR je plačan v celoti.

11.    Obdelava osebnih podatkov
11.1 Obdelava osebnih podatkov Uporabnika poteka v skladu z načeli, navedenimi v Politiki zasebnosti.

RAČUN KUPCA
Z uporabo katere koli storitve na spletnem mestu je Kupec odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega računa in gesla ter za omejevanje dostopa do svojega računalnika in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se Kupec strinja, da sprejme odgovornost za vse dejavnosti, ki se zgodijo z njegovim/njenim računom ali geslom. Kupec sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da je geslo zaupno in varno, in o tem nemudoma obvesti Družbo, če ima razlog za domnevo, da je za njegovo/njeno geslo izvedel nekdo drug ali če se geslo uporablja ali je verjetno, da se bo uporabljalo na nepooblaščen način.
Kupec je dolžan zagotoviti pravilnost in popolnost podatkov, ki jih je posredoval Družbi, ter nas obvestiti o morebitnih spremembah posredovanih informacij. Kupec lahko dostopa in posodobi večino informacij, ki jih je posredoval naši Družbi, vključno z vsemi nastavitvami računa na določenem delu spletnega mesta.
Družba si pridržuje pravico, da zavrne storitev, ukine račune, odstrani ali spremeni vsebino, če Kupec krši katero koli veljavno zakonodajo, te Pogoje in določila.


Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa za Kupca i Uporabnika
A.    Navodila za odstop

PRAVICA DO ODSTOPA
Spoštovani,
Od te Pogodbe imate pravico odstopiti v 30 (tridesetih) dneh brez navedbe razloga.
Obdobje za odstop poteče po 30 (tridesetih) dneh od dneva, ko vi, kot tretja oseba, ki ni kurirska služba, ki ste jo navedli, pridobite fizično posest nad blagom.
Če želite uveljavljati pravico do odstopa, morate našo družbo obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti na naslov [dodajte naslov] ali po e-pošti [e-poštni naslov]) in/ali s klicem na telefonsko številko [št. telefona]. Uporabite lahko priložen vzorec odjavnega obrazca, vendar le-ta ni obvezen.
Za upoštevanje odstopnega roka zadošča, da pošljete svoje obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa pred iztekom odstopnega roka.
Učinki odstopa
Če odstopite od te Pogodbe, vam bomo plačali vse zneske, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja, če obstajajo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire vrste dobave, ki ni najugodnejša standardna dostava, ki jo ponujamo), brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi o odstopu od te Pogodbe. Takšno vračilo zneska bomo izvedli z istim načinom plačila, ki ste ga uporabili za prvo transakcijo, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru vam zaradi takega vračila ne bodo zaračunani nobeni stroški.
Vračilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokaza, da ste blago poslali nazaj, kar nastopi prej.
Blago (celoten izdelek, vključno z navodili za uporabo, dodatki, darilni kompleti, originalnim pakiranjem, originalom ali kopijo računa in drugimi dodatnimi materiali) boste poslali nazaj ali nam ga dostavili na naslov [dodajte naslov], brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko ste nam sporočili svoj odstop od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če nam blago pošljete pred iztekom 14 (štirinajst) dnevnega roka.
Če je vračilo opravljeno v skladu z našo politiko vračila, stroškov vračila izdelka ne bomo zaračunali.
Upoštevajte, da boste morali v vsakem primeru kriti neposredne stroške vrnjenega blaga z napako ali poškodovanega blaga ali nepravilno poslanega/fakturiranega blaga.
Odgovorni ste samo za vsako zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, razen tistega ki je potrebno za določitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

B.    Vzorec odstopnega obrazca
(Prosimo, izpolnite in vrnite ta obrazec le, če želite odstopiti od pogodbe)


-    Prejemnik [dodati naslov]
-     ………………... s tem obveščam(o), da sem/smo ………….. odstopil(a)(li) od ………….. Pogodbe o prodaji naslednjega blaga …………….. 
-    Naročeno dne …………./prejeto dne………………
-    Ime potrošnika/kupca ………………….
-    Naslov potrošnika/kupca ……………….
-    Podpis potrošnika/kupca  .……………..
-    Datum …………………….