1. Nazaj na domačo stran
  2. Naročniški pogoji

Pogoji za naročnine

1. Splošni pogoji za naročnine

Ti splošni pogoji („Splošni pogoji“) urejajo redno dobavo izdelkov, opisanih v oddelku Naročnina na spletnem mestu De'Longhi („izdelki“), ki jo izvaja družba De'Longhi Appliances S.r.l, sole quota-holder company, s sedežem v Trevisu (TV), via L. Seitz n. 47, z osnovnim kapitalom 200.000.000,00 EUR, vplačanim v celoti, davčno številko 00698370962, davčno kodo in registrsko številko 00867190159 v registru družb v Trevisu, ki jo upravlja in usklajuje družba De'Longhi SpA v skladu s členom 2497-bis italijanskega civilnega zakonika („De'Longhi“) do strank in končnih uporabnikov (potrošnikov), fizičnih oseb (polnoletnih) ali pravnih oseb („strank“), v skladu s splošnimi pogoji, opisanimi v nadaljevanju („naročnine“), na katere se je stranka prijavila na spletnem mestu www.delonghigroup.com („spletno mesto“).

Veljavni splošni pogoji so tisti, ki veljajo ob sklenitvi naročniške pogodbe v skladu z določbami iz člena št. 5.

Za vse, kar ni izrecno urejeno s temi splošnimi pogoji, si oglejte določbe, ki so na spletni strani v razdelku o prodaji izdelkov in storitev; v primeru neskladja prevladajo ti splošni pogoji.

Izdelki so namenjeni samo za domačo ali podobno uporabo, ne pa za profesionalne namene ali profesionano uporabo. V vsakem primeru De'Longhi priporoča upoštevanje navodil, ki so v ustreznih navodilih za uporabo.

2. Vrste naročnin

Stranka lahko izbira med vrstami naročnin, ki so opisane v razdelku Naročnine na spletnem mestu. Naročnine vključujejo redno dobavo izdelkov, vključenih v posamezno naročnino, v tam navedenih količinah in s predvideno pogostostjo posameznih dobav, po znižani ceni in z obročnim plačilom.

3. Trajanje naročnine – Odpoved s strani stranke/Prekinitev s strani družbe De'Longhi

3.1. Vsaka vrsta naročnine lahko traja največ 12 mesecev. Stranka prejme dobavo izdelkov tako pogosto, kot je določeno v ustreznem naročniškem razmerju.

3.2. Stranka lahko naročnino kadar koli in brezplačno odpove. Ta pravica do enostranskega odstopa se v nadaljevanju imenuje tudi „odpoved“ in stranki se pri tem ne zaračunajo nobeni stroški.

3.3. Odpoved naročnine stranka izvede tako, da izpolni in pošlje obrazec iz razdelka „moj račun“ na spletnem mestu na strani naročnin v razdelku „zgodovina naročil“ v skladu s tam podanimi navodili. Družba De'Longhi bo dostavila – in stranka bo plačala – vse izdelke, naročene pred odpovedjo. Možnost, da stranka odpove naročnino, je začasno ukinjena 2 (dva) dni pred obdelavo vsakega novega naročila.

3.4. Družba De'Longhi lahko po lastni presoji kadar koli prekine naročnino zaradi komercialnih razlogov, pri čemer o tem stranko uradno obvesti z odpovednim rokom najmanj 15 dni. Vsa naročila, sprejeta pred datumom začetka veljavnosti prekinitve pogodbe, bodo izvedena.

4. Izvajanje pogodbe

4.1. Stranka lahko podpiše pogodbe za vsako naročnino izključno na spletnem mestu.

4.2. Ko je prilagojena konfiguracija naročnine končana, se mora stranka za vključitev naročnine prijaviti in registrirati v razdelku „moj račun“ na spletnem mestu ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ju je dolžna varovati, saj je odgovorna za vse dejavnosti ali dejanja, ki jih izvaja z njima. Družba De'Longhi ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh pogodbenih določil.

Stranka se zavezuje, da bo družbo De'Longhi nemudoma obvestila v primeru nepooblaščene uporabe svojih podatkov za dostop za dostop ali kakršne koli druge kršitve varnosti.

4.3. Za dokončanje naročnine mora stranka izpolniti naročilo in navesti:

- vrsto izbrane naročnine in vrsto kave med tistimi, ki so na voljo;
- podatke o plačilu in naslov za pošiljanje izdelkov, kupljenih s sklenitvijo naročnine.
Ob pridružitvi bo na voljo povzetek informacij o izdelkih, vključno s cenami z DDV in vsemi veljavnimi davki, ki so nato podrobno navedeni na ustreznem računu.

4.4. Pogodba se sklene, ko stranka prejme e-poštno sporočilo družbe De'Longhi s potrditvijo naročnine in povzetkom pogojev izbrane naročnine ter vsemi drugimi informacijami, ki se nanašajo na pogodbo. Naročila, ki sledijo prvemu, se samodejno generirajo s pogostostjo, določeno za vsako naročnino.

5. Funkcije in cene izdelkov

5.1. Funkcije izdelkov za vsako naročnino so navedene na posebni strani spletnega mesta. Kava se dostavi stranki z rokom uporabe, ki ni krajši od treh (3) mesecev.

5.2. Morebitni stroški pošiljanja so jasno navedeni v podrobnostih naročila. Če ni izrecno navedeno drugače, bodo izdelki poslani stranki brezplačno.

5.3. Navedena cena ostane nespremenjena za celotno obdobje trajanja naročnine, ki jo je izbrala stranka, razen morebitnega popusta, ki velja za prvo naročilo.

6. Spremembe naročnine

6.1. Družba De'Longhi bo stranki dobavljala izdelke, ki so predvideni v posamezni naročnini, tako pogosto, kot je tam navedeno.
Stranka lahko spremeni svoje osebne podatke, naslov za pošiljanje izdelkov, naslov za izstavitev računa in podatke za plačilo na strani naročnin na spletnem mestu v razdelku „zgodovina naročnin“. Možnost, da stranka spremeni podatke za naročnino, je začasno ukinjena 2 (dva) dni pred obdelavo vsakega novega naročila.

6.2. Spremembe, navedene v členu 6.1, se bodo izvajale od prve dostave po datumu spremembe, če so izvedene vsaj 2 (dva) dneva pred datumom obdelave naročila. V nasprotnem primeru bodo upoštevane pri naknadnih dostavah. Stranka je obveščena po e-pošti 5 (pet) dni pred datumom obdelave vsakega naročila, ki sledi prvemu naročilu.

6.3. Naročnine ni mogoče začasno ukiniti, temveč jo lahko odpoveste le v skladu s prejšnjim členom št. 3.

7. Plačilo in izdajanje računov

7.1. Redna dobava izdelkov v skladu s pogoji, določenimi pri vsaki naročnini, se lahko plačuje le z mesečno obremenitvijo kreditne ali debetne kartice; drugi načini plačila niso dovoljeni; prav tako ni mogoče uveljavljati kuponov za popuste, razen tistih, ki so posebej namenjeni naročniškim programom. Ob podpisu pogodbe bo družba De'Longhi samodejno poslala potrdilo ali račun na podlagi podatkov, ki jih je stranka posredovala ob sklenitvi naročnine. Po izdaji računa ga ne bo mogoče več spreminjati.

7.2. Znesek vsakega naročila, oddanega v okviru naročnine, ki jo izbere stranka, bo bremenjen neposredno s kreditne kartice stranke. Družba De'Longhi ima pravico opraviti predhodno preverjanje razpoložljivosti kreditne kartice.

7.3. V primeru, da je plačilo stranke zavrnjeno ali da izdelka ni v skladišču („ni na zalogi“), bo družba De'Longhi izvedla 3 (tri) poskuse obdelave naročila; če nobeden od teh poskusov ne bo uspešen, naročilo ne bo izdano, izdelki ne bodo dostavljeni in ustrezni znesek stranki ne bo zaračunan. V takem primeru se neobdelana naročila („preskočena naročila“) ob koncu naročnine, ki traja največ 12 mesecev, ne obnovijo. Stranka se zaveda, da se lahko v takšnih primerih zamakne čas izpolnitve naročila in posledično čas, predviden za dostavo izdelkov.

7.4. Vsi podatki o kreditni kartici stranke, bodo po varni povezavi posredovani neposredno na spletno mesto bančne ustanove, ki zagotavlja plačilne storitve. Stranka mora družbi De'Longhi prek službe za pomoč strankam ali z dostopom do rezerviranega razdelka na spletnem mestu sporočiti vse spremembe (npr. potek veljavnosti kartice) v zvezi s kreditno kartico, uporabljeno za plačilo naročil, izdanih v času trajanja naročnine.

8. Pošiljanje izdelkov

8.1. Družba De'Longhi bo prvo pošiljko izdelkov, ki jih je naročila stranka, poslala s kurirsko službo na naslov, ki ga je posredovala stranka. Dostava izdelkov, predvidenih v vsaki naročnini, se v običajnih pogojih opravi v 3 (treh) delovnih dneh od datuma izpolnitve naročila, o katerem je stranka obveščena po e-pošti, in datuma pošiljanja. Navedeni datumi prejema izdelkov so v vsakem primeru okvirni.

8.2. Naročila, ki sledijo prvemu naročilu, bodo obdelana samodejno, s pogostostjo, navedeno za vsako naročnino v razdelku naročnin na spletnem mestu.

8.3. Pošiljko bo odpremila družba De'Longhi z zunanjo kurirsko službo, odgovorno za dostavo. Vsa poročila o neuspešni ali zapozneli dostavi izdelkov se pošljejo službi za pomoč strankam De’Longhi.

9. Preverjanje izdelkov

9.1 Vsako poškodbo embalaže in/ali izdelka (ki je vidna brez odpiranja paketa) ali neskladja števila paketov je treba nemudoma prijaviti dostavljavcu in to posebej navesti na dostavnem dokumentu. Stranka s podpisom kurirjevega dokumenta potrdi zunanjo celovitost izdelka in skladnost dostave.

9.2. Vse težave, ki niso očitne in jih ni mogoče preveriti v času dostave (in se nanašajo na fizično celovitost, ustreznost ali popolnost prejetih izdelkov), je treba prijaviti v roku 5 (petih) delovnih dni po dostavi, tako da pošljete e-poštno sporočilo službi za pomoč strankam. To storite z uporabo obrazcev, ki so na voljo na spletnem mestu, ali pokličete brezplačno številko 800‎ 635600.

10. Sprememba splošnih pogojev

10.1. Družba De'Longhi ima pravico spremeniti te splošne pogoje tako, da stranko o tem nemudoma obvesti po elektronski pošti in na spletnem mestu. Zato družba De'Longhi stranko poziva, da redno pregleduje to stran in preveri morebitne spremembe in/ali posodobitve teh splošnih pogojev.

10.2. Če spremembe vključujejo bistveno spremembo naročniških pogojev, lahko stranka odstopi od naročnine v skladu z določbami iz člena št. 11.2.

10.3. Spremembe začnejo veljati z datumom, ki je naveden v sporočilu, poslanem po elektronski pošti ali objavljenem na spletni strani.

11. Odstop

11.1. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za živila.

11.2. Brez poseganja v možnost stranke, da kadar koli sporoči svoj odstop od naročnine, kot je opredeljeno v prejšnjem členu 3, ima stranka tudi pravico uveljavljati odstop od naročniške pogodbe v skladu s pogoji, določenimi v Splošnih prodajnih pogojih, ki so na voljo na spletnem mestu v oddelku o prodaji izdelkov in storitev De'Longhi, ali neposredno s klicem službe za pomoč strankam De'Longhi na brezplačno številko 800 635600.

12. Garancija

12.1. Stranka mora izdelke ob dostavi pregledati, da preveri njihovo funkcionalnost in prisotnost morebitnih vidnih napak ter v tem primeru takoj obvestiti družbo De'Longhi.

12.2 Za izdelke velja zakonska garancija, ki je v skladu z vsemi zakonskimi predpisi o garancijah za potrošniško blago in pravicah potrošnikov, ki veljajo v državah, v katerih so kupljeni izdelki, vključeni v posamezno naročnino, („garancija“). Pravice, ki izhajajo iz garancije, se uveljavljajo v skladu z zakonodajo, veljavno v državi kupca in pod pogoji, določenimi v vseh garancijskih dokumentih, priloženih izdelkom. Za uveljavljanje garancije se lahko stranka obrne na našo službo za pomoč strankam na številko in/ali e-poštni naslov, naveden v razdelku Službe za pomoč strankam na spletnem mestu, pri čemer navede številko računa za izdelek in datum izdaje ali ustrezno kodo in oddano naročilo, ter navede podatke o napaki. Služba za pomoč strankam bo zagotovila vse informacije o tem, kako uveljaviti garancijo.

12.3. Družba De'Longhi zagotavlja izdelke brez napak. Če izdelki niso v skladu z lastnostmi, opisanimi v naročnini, ima stranka pravico uveljavljati svoje pravice iz garancije.

12.4. Stranka ni upravičena do popravila ali zamenjave izdelkov ali njihovih delov, ki jih družba De'Longhi šteje za pomanjkljive, v naslednjih primerih (brez poseganja v morebitne zakonske določbe v zvezi s tem):

a) izdelke je popravljal ali spreminjal kdo drug, ki ni proizvajalec ali pooblaščeni subjekt; in/ali
b) neskladnost izdelkov postane očitna dve (2) leti po dostavi izdelka in/ali po izrecni zahtevi za popravilo ali zamenjavo izdelka z napako, posredovani v skladu z določbami teh splošnih pogojev; in/ali
c) napake so (v celoti ali delno) nastale zaradi nepravilne uporabe, skladiščenja, vzdrževanja ali namestitve ali zaradi neupoštevanja navodil, ki jih je proizvajalec priložil k izdelku.

12.5. Popravila ali zamenjave izdelkov bodo izvedene v razumnem roku od predložitve zahtevka in ne bodo povzročile večjih nevšečnosti za stranko, ob upoštevanju narave izdelka in namena, za katerega je bil kupljen.

12.6. Vsaka pritožba se obravnava v 30 (tridesetih) dneh od prejema pritožbe.

12.7 Nič v teh splošnih pogojih ne omejuje pravic strank v skladu z veljavnimi določbami Zakona o varstvu potrošnikov (kot je opredeljeno v nadaljevanju).

12.8. Pri kavi družba De'Longhi zagotavlja kakovost kave brez napak v materialu in proizvodnji do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na izdelku, pod pogojem, da sta ravnanje in uporaba v skladu z navodili, nalepkami in/ali drugo dokumentacijo, ki jo posreduje družba De'Longhi. Razumljivo je, da je treba živilske izdelke po odprtju nujno porabiti do datuma, navedenega na etiketi, in hraniti v skladu s priporočili.

13. Omejitev odgovornosti

13.1. Družba De'Longhi si bo po svojih najboljših močeh prizadevala zagotoviti neprekinjeno in brezhibno razpoložljivost spletnih storitev, ki jih ponuja spletno mesto. Ne glede na to pa lahko sama narava spletnih storitev povzroči prekinitve zaradi tehničnih razlogov ali omejitev, ki se lahko pojavijo, tudi v zvezi s popravili, vzdrževanjem ali uvedbo novih storitev. Družba De'Longhi bo v največji možni meri omejila število in trajanje takih prekinitev ali omejitev.

13.2. Družba De'Longhi ne bo odgovorna za zamude ali neizpolnjevanje obveznosti, ki so posledica vzrokov, na katere nima razumnega vpliva, in v nobenem primeru: (i) za škodo, ki ni nastala zaradi napak družbe De'Longhi, ali (ii) za ekonomske izgube (vključno z izgubo dobička, pogodb, podatkov, dobrega imena itd.) ali (iii) za posredno ali posledično škodo, ki je ob sklenitvi naročniške pogodbe nobena od strank ni mogla predvideti.

13.3. Ti splošni pogoji ne vplivajo na zakonito pravico stranke do prejema izdelkov v skladu s pogoji, določenimi v posamezni naročnini, ali do vračila kupnine, če naročenih izdelkov ni mogoče dostaviti v razumnem roku zaradi vzroka, na katerega družba De'Longhi nima razumnega vpliva.

13.4. Kakršna koli odgovornost družbe De'Longhi do stranke v zvezi s težavami s kakovostjo izdelkov bo v vsakem primeru omejena na nakupno ceno izdelka. Kakršna koli omejitev odgovornosti v pogodbi s stranko bo omejena na tisto, kar je mogoče zakonsko izključiti. Nič v teh splošnih pogojih pa ne omejuje ali izključuje odgovornosti za goljufivo napačno prikazovanje ali za smrt ali telesno poškodbo, ki jo povzroči huda malomarnost ali namerna kršitev.

14. Višja sila

14.1. Družba De'Longhi ne more biti odgovorna, če naročila ne more obdelati zaradi višje sile (kot so, med drugim, zaustavitve v proizvodni dejavnosti, ki so posledica zakonodajnih ali upravnih predpisov, epidemij, stavk, hudih vremenskih pojavov, požarov, poplav), tudi če ti dogodki preprečijo ali odložijo dejavnost kurirske službe, odgovorne za dostavo naročenih izdelkov.

15. Veljavno pravo in pristojno sodišče

15.1. Te splošne pogoje ureja italijansko pravo in zlasti zakonski odlok z dne 6. septembra 2005 št. 206 („Potrošniški zakonik“).

15.2. Za civilne spore je izključno pristojen sodnik v kraju stalnega ali začasnega prebivališča stranke v skladu z zakonodajo, ki jo določa zakonik o varstvu potrošnikov.

15.3. Evropska komisija zagotavlja platformo za reševanje sporov v zvezi s spletnimi nakupi, do katere lahko državljani držav članic EU dostopajo na povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Obdelava podatkov

16.1. Osebni podatki stranke, posredovani za izvedbo naročnine, bodo v skladu z določbami uredbe EU o obdelavi osebnih podatkov (GDPR) obdelani samo za namene, povezane z izvajanjem naročniške pogodbe in dostavo naročenih izdelkov.

16.2. Osebni podatki stranke bodo obdelani v skladu z določbami glede informacij o obdelavi osebnih podatkov (Pravilnik o zasebnosti), ki jih najdete na spletnem mestu, zato vas pozivamo, da redno preverjate dokumente, kot so ti splošni pogoji, in preverite morebitne posodobitve ali spremembe.