q   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest De’Longhi Polska Sp. z o. o.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332338, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 5252457842, REGON 141928974.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w sprzedaży premiowej „Kup automatyczny ekspres do kawy lub ekspres La Specialista De’Longhi w sklepie internetowym www.delonghi.pl i wystaw opinię sklepowi na Ceneo.pl, a otrzymasz 2 kg kawy o wartości 188 zł za darmo” („Promocja”).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udziału w Promocji,
  w szczególności ustalenia Pani/Pana prawa do udziału w Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz otrzymania Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
  w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących realizacji Promocji (łącznie jako „Cele przetwarzania”).
 4. Na potrzeby Promocji będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podwykonawcy w procesie organizacji Promocji, 2) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, 3) podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, doradcze,
  w tym prawne, bankowe i płatnicze - wszystkie powyższe w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania. Następnie dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi Administratora przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 
  2) dostępu do danych osobowych, 3) uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi, 4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 5) żądania sprostowania danych osobowych, 6) żądania usunięcia danych osobowych, 7) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, 8) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, 
  9) wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 10) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora.
 12. Administrator powierza przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotowi współpracującemu na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych tj. Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  z siedzibą w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000672821, NIP: 6342892878, REGON: 367003630 w celu organizacji Promocji,
  w tym zweryfikowania prawa Uczestników do udziału w Promocji, realizacji wysyłki Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.
 13. Pani/Pana dane osobowe zostaną zintegrowane z innymi danymi, które Administrator mógł zebrać z innych źródeł oraz od stron trzecich.
 14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie pod adresem: https://www.delonghi.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.
 15. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kierować na adres:
  infoprivacy.polska@delonghigroup.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo.privacy@delonghigroup.com.