Czyszczenie

Jak poprawnie odpowietrzyć i zainstalować filtr w zbiorniku na wodę?

Odszukaj w menu opcję ,,Instalacja filtra”, a następnie postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Jeśli ekspres nie posiada wyświetlacza tekstowego, należy wykonać kroki opisane w instrukcji obsługi w rozdziale ,,Wytwarzanie gorącej wody”.

W obu przypadkach należy postępować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi instrukcji obsługi rozdziału ,,Filtr zmiękczający wodę”:

instalacja filtra w ekspresie krok 1
instalacja filtra w ekspresie krok 2
instalacja filtra w ekspresie krok 3

instalacja filtra w ekspresie krok 4
instalacja filtra w ekspresie krok 5

Artykuły