1. Powrót do strony głównej
  2. De'Longhi | Strona ze szczegółami instrukcji

Instrukcje obsługi

Grzejnik Capsule Desk Loop HFXR12C03.WG

Grzejnik Capsule Desk Loop HFXR12C03.WG

  • V
    HFXR12C03.WG (Instruction manuals Slovak, Slovenian, Spanish, Ukranian, Bulgarian, Lithuanian, English, Turkish, Danish, Czech, Hungarian, French, Russian, Dutch, Italiano, Romanian, Estonian, Greek, Latvian, Arabic Saudi Arabia, Swedish, German, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Croatian, Kazakh, Norwegian) PDF (5.636 MB)