AC230
AC230
  • Peteroslojna filtracija
  • Senzori kvalitete zraka
  • Ionizator
  • Do 80 m³