Odredbe i uvjeti prodaje

Ove odredbe utvrđuju opće uvjete za korištenje web stranice De’Longhi [De'Longhi Appliances S.r.l.] registriranog na adresi [Via L. Seitz 47], [31100 Treviso, Italija] ("Društvo"), uključujući osobito kupovinu potpuno novih proizvoda i, kada god je izričito naznačeno, obnovljene ili korištene proizvode (svi proizvodi zajednički „Proizvodi“) i usluga („Usluge“) grupacije De’Longhi Group.
Pažljivo pročitajte ove opće odredbe i uvjete prodaje („Odredbe i uvjeti“) prije korištenja naše web stranice i narudžbe naših Proizvoda i Usluga.
Korištenjem naše web stranice za svaku takvu narudžbu, dajete svoj pristanak na Odredbe i uvjete. 
Napominjemo da pružamo široki asortiman Proizvoda i Usluga čiji se opis na web stranici može razlikovati od stvarnih proizvoda s obzirom na boju, oblik i veličinu i ponekada se mogu primjenjivati dodatni uvjeti. U tom ćemo vas slučaju posebno obavijestiti.
Osim toga, vodite računa da su naši Proizvodi namijenjeni, dizajnirani i proizvedeni samo za kućnu upotrebu (ili sličnu) i nisu za profesionalnu namjenu ili upotrebu. U svakom slučaju, slijedite preporuke u priručniku za upotrebu.

1.    Općenito
1.1 Ove Odredbe i uvjeti primijenit će se na korištenje web stranice, kao i na uvjet predstavljanja svih ponuda i sklapanje ugovora putem web stranice Društva.
1.2 Riječ „Kupac“ značit će svaku fizičku ili pravnu osobu koja posjećuje našu web stranicu ili bilo koju fizičku osobu ili pravnu osobu koja stupa u bilo kakav ugovorni odnos s društvima grupacije De’Longhi Group, uključujući Društvo. Riječ „Kupac“ posebno će značiti svaku fizičku osobu u smislu značenja definicije navedene u skladu s EU zakonima kao i svakom nacionalnom zakonodavstvu koje ih provodi.
1.3 U slučaju važnih pitanja Društvo zadržava pravo izmijeniti svoju web stranicu, politike i odredbe i uvjete, uključujući ove Odredbe i uvjete. U svakom slučaju, Kupac podliježe Odredbama i uvjetima na snazi u vrijeme kada je Kupac naručio Proizvode od Društva ili od bilo kojeg društva grupacije De’Longhi Group.
1.4 Ako se bilo koja od ovih Odredba i uvjeta smatra nevažećom, ništavnom ili zbog bilo kojeg drugog razloga neprovedivom, ta će se odredba smatrati pojedinačno nevažećom te neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredba.
1.5 Kupac mora imati 18 godina kako bi mogao kupiti Proizvode i Usluge na web stranici. Ako Kupac ima manje od 18 godina, on ili ona može koristiti naše Usluge samo uz sudjelovanje roditelja ili skrbnika. Ako Kupac naručuje za bilo koju drugu osobu, odgovornost je Kupca voditi računa da je namjeravani primatelj odgovarajuće starosti kako bi pregledao i koristio Proizvod ili Uslugu.


2.    Vaš račun. Narudžbe. Ponuda, dostupnost i prihvaćanje ponude od strane Društva.
2.1 Korištenje web stranice je moguće u slučaju kada IT sustav Kupca zadovoljava ažurirane minimalne tehničke uvjete (npr. Internet Explorer 10, Chrome 75 ili Firefox 60 ili noviji, omogućen JavaScript i kolačići kao i povezivanje na internet).
2.2 Za izvršenje narudžbe Kupac mora pristupiti web stranicu Društva, odabrati Proizvode i/ili Usluge i odabrati način plaćanja. Kupac može naručiti kao „gost“ ili ako registrira svoj profil na web stranici. Registracija omogućuje Kupcu upotrebu podataka za login (korisničko ime i lozinka) koje je odabrao prilikom prve registracije kako bi izvršio daljnje narudžbe preko web stranice.
2.3 Korištenjem usluga naše web stranice, Kupac je odgovoran za čuvanje svog računa i lozinke tajnima te za ograničavanje pristupa računalu. U mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Kupac je odgovoran za upotrebu web stranice Društva sukladno zakonu i Odredbama i uvjetima, kao i pridržavanja zabrane pružanja nezakonitog sadržaja. Ako Kupac ima  razloga vjerovati da je lozinka postala poznata bilo kome drugome, ili ako se koristi ili se koristila na bilo kakav neovlašteni način, Kupac je obvezan odmah obavijestiti Društvo i promijeniti povezanu lozinku.
2.4 Kupac je odgovoran za točnost i cjelovitost podataka koje je pružio Društvu, te je obvezan  nas obavijestiti o svim promjenama i ažuriranim informacijama dostavljenima Društvu u za to određenom dijelu web stranice. Društvo zadržava pravo odbiti uslugu, ukinuti račune, ukloniti ili izmijeniti sadržaj ako je Kupac u prekršaju bilo kojeg važećeg zakona, ovih Odredbi i uvjeta ili drugih primjenjivih odredbi i uvjeta, smjernica ili politika.
2.5 Davanjem narudžbe Kupac želi kupiti neki Proizvod i/ili Uslugu koji su predmet ovih Odredbi i uvjeta. Svaka narudžba na web stranici značit će ponudu i neće dovesti do ugovora o kupovini Proizvoda i/ili Usluge. Prva e-mail poruka prema Kupcu predstavlja samo potvrdu primitka ponude.
2.6 Ponuda kupca je prihvaćena i sporazum s Kupcem se zaključuje („Ugovor“) samo kada se Proizvodi pošalju i/ili Usluga pruži Kupcu i Kupac primi e-mail poruku koja potvrđuje izvršenje narudžbe koju je dao Kupac.
2.7 Izvršenje svih narudžba predmetom je dostupnosti i potvrde naručene cijene i količina Proizvoda i Usluga uključenih u narudžbenicu. Vremena isporuke mogu se razlikovati ovisno o dostupnosti i svim jamstvima ili izjavama koje ukazuju da je vrijeme isporuke predmetom kašnjenja zbog kašnjenja u prijevozu ili više sile.
2.8 Proizvodi i Usluge prodaju se u količinama koje odgovaraju tipičnim potrebama prosječnog kućanstva. Zadržavamo pravo ograničiti dostupnost Proizvoda i Usluga i prihvaćanje narudžbenica s obzirom na količine.


3.    Cijene i plaćanja
3.1 Sve cijene Proizvoda i Usluga bit će u lokalnoj valuti Kupca i uključuju sve primjenjive poreze, uključujući PDV. Fakturirane cijene bit će trenutno važeće na dan izvršenja narudžbenice.
3.2 Društvo će se truditi osigurati da svi podaci o Proizvodima i Uslugama, opisi i cijene koji su prikazani na web stranici budu točni, ali može doći do grešaka. Ako Društvo utvrdi grešku u cijeni naručenih Proizvoda ili Usluga, Društvo će odmah Kupcu poslati informaciju o grešci i informaciju o ispravnoj cijeni. U svakom takvom slučaju Kupac može ponovno potvrditi danu narudžbu po ispravnoj cijeni ili ju otkazati. U slučaju izostanka potvrde prihvaćanja ispravne cijene ili otkaza narudžbe od strane Kupca u roku 7 (sedam) dana od dostave informacije, Društvo će narudžbu smatrati otkazanom i obavijestiti Kupca o istom. 
3.3 Navedene cijene neće uključivati troškove prijevoza, osim ako nije drugačije navedeno. Iznos naveden na stranici „provjerite narudžbu“ i u kasnijoj potvrdnoj e-mail poruci značit će ukupni iznos koji plaća Kupac za naručene Proizvode, uključujući sve poreze, pristojbe, doprinose za okoliš i troškove dostave, ako postoje.
3.4 Društvo može povremeno ponuditi promotivne kodove s popustom koji se primjenjuju u odnosu na ili određene navedene kupovine Proizvoda ili Usluga preko ove web stranice. Sve povezane posebne odredbe i uvjeti bit će navedene u vrijeme objavljivanja.
3.5 Kako bi kupio Proizvode i Usluge Kupac mora imati valjanu kreditnu ili debitnu karticu ili drugi način plaćanja koji prihvaćaju Društvo i grupacija De’Longhi Group, te imati dovoljna financijska sredstva za pokrivanje troška kupovine Proizvoda i Usluga. Društvo zadržava pravo odbiti svaki zahtjev Kupca koji ne zadovoljava ovaj uvjet. Društvo zadržava pravo odbiti svaki zahtjev Kupca nakon provjere navedenih podataka koji moraju biti ispravni i točni.
3.6 Nakon zaprimanja narudžbe od Kupca Društvo će izvršiti standardnu provjeru prije odobrenja kartice plaćanja Kupca kako bi potvrdili dostatna sredstva za izvršenje kupovine. Proizvodi neće biti poslani niti Usluge neće biti pružene dok provjera prije odobrenja nije pozitivno završena. Kartica će se teretiti kada je narudžba prihvaćena u iznosu koji proizlazi od narudžbe. Ako se kartica ne može teretiti u roku 5 (pet) dana od datuma kada Društvo potvrdi narudžbu, narudžba Kupca automatski će se otkazati i Društvo će obavijestiti Kupca.
3.7 Za svaku izvršenu narudžbu Društvo ili bilo koje relevantno društvo grupacije De’Longhi Group koje propisno zaprimi obavijest od Kupca prije izvršenja kupovine izdat će račun s podacima koje je naveo Kupac prilikom postupka kupovine, a račun će Kupac primiti e-mailom nakon potvrde isporuke Proizvoda ili dostupnosti Usluge ili će biti dostupan za preuzimanje s odgovarajuće web stranice kao dio profila Kupca.


4.    Isporuka
4.1 Adresa isporuke koju je naveo Kupac smatrat će se ispravnom adresom za isporuku Proizvoda i Usluga.
4.2 Kupac će poslati posebnu narudžbenicu za svaku adresu ako Kupac želi da naručeni Proizvodi budu poslani na različite adrese.
4.3 Vrsta isporuke, prosječno vrijeme isporuke i relevantne cijene koje nudi naše Društvo navedeni su u odgovarajućem poglavlju na web stranici. Vrijeme isporuke je okvirno i svaka isporuka ili navedena vremena isporuke bit će izvršena sukladno svakom primjenjivom zakonu. Vrijeme isporuke će se produžiti za razdoblje potrebno za ispravnu isporuku naručenog Proizvoda ako je kašnjenje zbog događaja izvan naše razumne kontrole.
4.4 Ako naručeni Proizvod više nije dostupan u skladištu u trenutku narudžbe, a neispravno je naveden kao dostupan na web stranici, može doći do kašnjenja u izvršenju narudžbe ili njezinom otkazivanju, a o istom će Kupac biti odmah obaviješten.
4.5 Kada kurirska služba isporuči Proizvode, Kupac će provjeriti je li broj primljenih paketa odgovara broju navedenom na transportnom dokumentu i je li pakiranje oštećeno, cjelovito ili mokro. Kupac će prijaviti svaku štetu pakiranja ili Proizvoda kurirskoj službi i obavijestiti nas o istome na e-mail adresu navedenu u dijelu Služba za korisnike.
4.6 S pomoću korisničkog imena i lozinke Kupac može pristupiti sažetku narudžba na svom profilu i pratiti narudžbe u stvarnom vremenu, a to će uključivati sljedeće poruke:
• narudžba / plaćanje odbijeno: neuspješno plaćanje od strane Kupca
• uplata se čeka: Kupac je izvršio narudžbu ali ju je otkazao prije izvršenja uplate;
• narudžba zaprimljena: narudžbenica nije zaprimljena;
• potvrda prihvaćanja narudžbe: prihvaćen je zahtjev Kupca za kupovinom Proizvoda ili Usluga;
• pripremanje narudžbe: započeo je postupak pripremanja naručenih proizvoda i organizacije isporuke preko kurirske službe;
• narudžba poslana: kurirska služba je Proizvode pokupila i isporučuje ih na adresu koju je naveo Kupac; od ovog trenutka Kupac može pratiti svoj paket na stranici kurirske službe.
4.7 Za sva pitanja povezana sa statusom narudžbe Kupac može kontaktirati Službu za korisnike kako je navedeno u dijelu Podrška na web stranici.
4.8 Proizvodi i Usluge bit će dostupni samo na teritoriju našeg Društva.


5.    Rizik i vlasništvo
5.1 Nakon isporuke Proizvoda na adresu za dostavu navedenu na narudžbenici, rizik za proizvode prelazi na Kupca.
5.2 Nakon plaćanja Proizvoda, vlasništvo prelazi na Kupca.


6.    Politika povrata / Vraćeni proizvodi
6.1 Kupci, a posebno Korisnici, mogu raskinuti Ugovor bez kazne i bez navođenja razloga u roku 30 (trideset) dana od isporuke određenog Proizvoda. Kako bi poštovali rok, dovoljno je poslati izjavu o otkazu Ugovora na e-mail adresu navedenu u našem dijelu Službe za korisnike i vratiti nam kupljeni Proizvod u roku 14 dana od datuma otkaza Ugovora. Ostvarivanje prava na otkaz bit će učinjeno sukladno informacijama vezanima za ostvarivanje prava na otkazivanje priloženih ovim Odredbama i uvjetima. Ako je povrat napravljen sukladno našoj politici o povratu, troškova za povrat proizvoda neće biti.
6.2 Proizvod će se vratiti nama u originalnom stanju sukladno uputama Društva o povratu koje su priložene uz pošiljku zajedno sa svim dodatnim priborom, poklon setovima, jamstvenim karticama, priručnicima, popustima itd., ako postoje. U tom smislu, Kupci i Korisnici mogu kontaktirati naše Društvo s pomoću podataka za kontakt dostupnih u dijelu Služba za korisnike. Prilikom povrata Proizvoda možete se pridržavati naše politike o povratu ili, u suprotnom, odabrati način isporuke po vlastitom izboru. U svakom slučaju, trebate pratiti upute na web stranici (vidjeti dio „moj račun“).
6.3 Relevantno društvo grupacije De’Longhi Group će, ne duže od 14 (četrnaest) dana od datuma primitka izjave o raskidu ugovora Kupca ili Korisnika, vratiti Kupcu ili Korisniku iznose za sve uplate, uključujući trošak isporuke Proizvoda, ako postoji. Povrat uplate bit će učinjen na isti način plaćanja koji je Kupac ili Korisnik koristio. Povrat uplata primljenih od Kupca ili Korisnika može se uskratiti do povrata Proizvoda ili dok Kupac ili Korisnik ne preda dokaz da ga je posao/poslala natrag, ovisno o tome što se dogodi prije. Nakon primitka Proizvoda sukladno Odredbama i uvjetima bit će izdan ispravak računa na odgovarajući iznos. Kupac ili Korisnik je odgovoran za smanjenje vrijednosti Proizvoda što je rezultat upotrebe na način koji nadilazi upotrebu potrebnu za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranje Proizvoda.


7.    Jamstvo
7.1 Kupac će po primitku isporučene Proizvode pregledati za vidljive mane i nesukladnosti s Ugovorom, te će u svakoj takvoj situaciji Kupac sukladno tome obavijestiti Društvo.
7.2 Proizvodi su obuhvaćeni pravnim jamstvom koje je u skladu sa svim zakonskim odredbama za jamstvo robe široke potrošnje i prava potrošača na snazi u zemlji gdje su Proizvodi kupljeni („Jamstvo“). Prava koja proizlaze iz Jamstva će se ostvariti u skladu sa zakonom na snazi u zemlji Kupca i prema uvjetima navedenima u jamstvenim dokumentima isporučenima s Proizvodima i dostupnima na web stranici. Kako bi iskoristio Jamstvo, Kupac može kontaktirati našu Službu za korisnike na broj i/ili e-mail naveden na web stranici pod Podrška za kupce, navodeći broj računa Proizvoda i datum izdavanja ili šifru narudžbe te informacije o kvaru. Služba za korisnike će pružiti sve informacije kako dalje postupiti s Jamstvom.
7.3 Društvo isporučuje Proizvode bez kvarova. Ako bilo koji Proizvod nije u skladu s Ugovorom, Društvo jamči Kupcu pravo da iskoristi pravo na Jamstvo unutar roka koji jamči lokalno znakonodavstvo. Kada je jasno priopćeno u određenom dijelu web stranice, Jamstveni rok za određene korištene Proizvode može se smanjiti sukladno primjenjivim odredbama zakona o potrošačima.
Vodite računa da su naši Proizvodi dizajnirani, proizvedeni i namijenjeni za kućnu ili sličnu upotrebu, kako je navedeno u priručnicima za upotrebu. Proizvodi nisu namijenjeni za profesionalnu upotrebu. Ako Društvo utvrdi da je Proizvod korišten u profesionalne ili druge svrhe koje ne uključuju tipično kućnu ili sličnu upotrebu, Društvo zadržava pravo na primjenu drugačijih uvjeta Jamstva za svaki slučaju pojedinačno, ovisno o načinu upotrebe. U takvim slučajevima, Društvo može smatrati da svaka profesionalna upotreba može generirati prekomjerno trošenje kao zlouporabu, što može rezultirati izostankom pokrivenosti Jamstvom.
7.4 Kupac nema pravo na popravak ili zamjenu Proizvoda ili bilo kojeg dijela za koji Društvo utvrdi kvar u sljedećim situacijama (u svakom slučaju podliježe svim relevantnim zakonskim odredbama):
a) Proizvod je popravila ili izmijenila osoba koja nije proizvođač ili druga ovlaštena osoba; i/ili
b) Izostanak sukladnosti Proizvoda postane očit nakon dvije (2) godine – ili za korištene Proizvode unutar svakog kraćeg razdoblja, izričito komuniciranog ili u dopuštenom rasponu primjenjivih odredba zakona o potrošačima - nakon isporuke Proizvoda i/ili odgovarajućeg zahtjeva za popravkom ili zamjenom manjkavog Proizvoda, predanog sukladno prethodnom odjeljku; i/ili
c) manjkavosti su uzrokovane (u cijelosti ili djelomično) neispravnom upotrebom, neispravnim čuvanjem, održavanjem ili instalacijom ili nepridržavanjem uputa koje isporučuje proizvođač s Proizvodom.
7.5 Popravci ili zamjene će se izvršiti u razumnom vremenskom razdoblju nakon predaje prijave te neće uzrokovati značajnu neugodnost Kupcu, uzevši u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju je kupljen.
7.6 Svaka će se pritužba razmotriti u roku 30 (trideset) dana od primitka pritužbe.
7.7 Niti jedna odredba ovih Odredbi i uvjeta ne ograničava Kupca ili pravo Kupca po odredbama primjenjivog zakona o kupcima.


8.    Odricanje od odgovornosti
8.1 Društvo daje sve od sebe kako bi osiguralo neometanu dostupnost usluga bez pogrešaka. Unatoč tome, to se ne može uvijek jamčiti zbog prirode interneta, zbog tehničkih prekida i ograničenja koja se mogu dogoditi, povezanih s popravcima ili ne, održavanjem ili novim uslugama koje se izvršavaju. Društvo će dati od sebe da ograniči broj i trajanje takvih prekida ili ograničenja.
8.2 Naše Društvo nije odgovorno za bilo koje kašnjenje ili neuspjeh koji proizlazi iz bilo kojeg razloga koji je izvan naše razumne kontrole i u svakom slučaju za (i) gubitke kojima nije uzrok kršenje od strane našeg Društva, ili (ii) sve poslovne gubitke (uključujući gubitak dobiti, prihoda, ugovora, očekivanih ušteda, podataka, goodwilla ili uzaludnih izdataka), ili (iii) svih izravnih ili posljedičnih gubitaka koje niti jedna strana nije mogla predvidjeti kada je sklopljen Ugovor za prodaju proizvoda našeg društva. Ova se odredba primjenjuje i na fizičke osobe koje kupuju Proizvode i Usluge u svrhe izravno povezane sa svojim poslovanjem ili profesionalnom aktivnošću.
8.3 Ove Odredbe i uvjeti ne utječu na zakonsko pravo Kupca da primi poslanu robu ili primi usluge u razumnom vremenu ili da primi povrat sredstava ako se naručene robe ili proizvodi ne mogu isporučiti u razumnom vremenu zbog slučaja izvan naše razumne kontrole.
8.4 Svaka odgovornost prema Kupcu vezano za probleme s kvalitetom bit će ograničena na kupovnu cijenu proizvoda. 
8.5 Svako odricanje od odgovornosti u ugovoru s Kupcem bit će ograničeno na slučajeve koji se mogu zakonski isključiti. Ništa u ovim Odredbama i uvjetima neće ograničiti ili isključiti odgovornost za prijevarno predstavljanje ili smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu grubim nemarom ili namjernim lošim ponašanjem.


9.    Mjerodavno pravo i nadležnost
9.1 Ove Odredbe i uvjeti utvrđeni su i tumače se u skladu sa zakonima na snazi u zemlji Korisnika ili Kupca.
9.2 Trudit ćemo se riješiti svaku nesuglasicu brzo i učinkovito. Posebno vezano za Korisnika, on/ona može podnijeti zahtjev za provođenjem bilo kojeg prava za zaštitu potrošača vezano za ove Odredbe i uvjete u EU zemlji u kojoj Korisnik živi. Europska Komisija omogućuje postupak izvansudske nagodbe: Online rješavanje potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution). Nadležna tijela navedena su na stanici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10.    Podaci o društvu
Obavještavamo vas o našim korporativnim podacima Društva kako slijedi:
Društvo De’Longhi Appliances S.r.l., društvo s jednim članom, registrirano na adresi Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italija, porezni broj 00867190159, broj PDV obveznika IT00698370962, R.I. TV 00867190159, R.E.A. TV 327173; temeljni kapital u iznosu od 200.000.000,00 eura plaćen u cijelosti.


11.    Obrada osobnih podataka
11.1 Obrada osobnih podataka Korisnika radi se po principima navedenima u Politici privatnosti.RAČUN KUPCA
Koristeći bilo koju uslugu s web stranice, Kupac je odgovoran za održavanje povjerljivosti svog računa i lozinke i za ograničavanje pristupa svom računalu, i u mjeri omogućenoj primjenjivim zakonom, Kupac je suglasan prihvatiti odgovornost za sve aktivnosti koje se dogode s njegovim/njezinim računom ili lozinkom. Kupac će poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurao da je lozinka povjerljiva i sigurna i treba Društvo odmah obavijestiti ako ima razloga vjerovati da je njegova/njezina lozinka postala poznata nekome drugome ili ako se lozinka koristi ili je vjerojatno da će se koristiti na neovlašteni način.
Kupac je odgovoran osigurati da su informacije koje je dao Društvu ispravne i potpune i da nas obavijesti o svim promjenama danih informacija. Kupac može pristupiti i ažurirati većinu informacija koje je dao našem Društvu, uključujući sve postavke računa na određenom dijelu web stranice.
Društvo zadržava pravo odbiti uslugu, ukinuti račune, ukloniti ili izmijeniti sadržaj ako je Kupac u prekršaju bilo kojeg važećeg zakona, ovih Odredbi i uvjeta.


Informacije vezane za ostvarivanje prava na odustanak za Kupca i Korisnika
A.    Upute za odustanak

PRAVO ODUSTANKA
Poštovani Kupac/Potrošač,
Imate pravo odustati od ovog Ugovora u roku 30 (trideset) dana bez navođenja razloga.
Razdoblje odustanka ističe nakon 30 (trideset) dana od dana kada ste vi, treća strana koja nije kurirska služba i koju ste naveli, stekli fizički posjed robe.
Kako biste ostvarili pravo na odustanak morate obavijestiti naše društvo o svojoj odluci o odustanku od ovog Ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom na adresu [dodati adresu], ili na e-mail [e-mail adresa]), i/ili pozivom na telefonski broj [br. telefona]. Možete iskoristiti priloženi primjer obrasca za odustanak, ali nije obvezno.
Kako biste poštovali rok za odustanak, dovoljno je poslati svoju obavijest vezano za vaše ostvarenje prava na odustanak prije isteka roka za odustanak.
Učinci odustanka
Ako odustanete od ovog Ugovora, isplatit ćemo vam sve iznose koje smo primili od vas, uključujući troškove prijevoza, ako postoje (uz iznimku dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg odabira vrste isporuke koja nije najpovoljnija standardna isporuka koju nudimo), bez nepotrebne odgode i u svakom slučaju ne kasnije od 14 (četrnaest dana) od dana na koji smo obaviješteni o vašoj odluci o odustajanju od ovog Ugovora. Takav povrat iznosa ćemo učiniti na isti način plaćanja koji ste koristili za početnu transakciju, osim ako niste izričito drugačije dogovorili; u svakom slučaju, nećete imati nikakve naknade kao rezultat takvog refundiranja. 
Možemo uskratiti povrat dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne predate dokaz da ste poslali nazad robu, ovisno o tome što nastupi prije.
Poslat ćete robu natrag (cjelokupni proizvod, uključujući upute za upotrebu, dodatni pribor, poklon setove, originalno pakiranje, original ili kopiju računa i druge dodatne materijale) ili nam ju predati na adresu [dodati adresu], bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju ne kasnije od 14 (četrnaest) dana od dana na koji ste nam javili svoje odustajanje od ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako nam pošaljete robu prije isteka roka od 14 (četrnaest) dana.
Ako je povrat napravljen sukladno našoj politici o povratu, troškova za povrat proizvoda neće biti. 
Imajte na umu da ćemo, u svakom slučaju, morati snositi izravni trošak vraćene neispravne ili pokvarene robe, ili neispravno poslane/fakturirane robe.
Vi ste odgovorni samo za svaku smanjenu vrijednost robe koja je rezultat rukovanja osim onog koje je potrebno kako bi se utvrdila priroda, karakteristike i funkcioniranje robe.

B.    Primjerak obrasca za odustanak
(Molimo ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)

-    Primatelj [dodati adresu]
-    Ja/Mi ………………... ovim putem obavještavam(o) da sam/smo ………….. odustao(li) od ………….. Ugovora o prodaji sljedeće robe …………….. 
-    Naručeno dana …………./primljeno dana………………
-    Ime potrošača/kupca ………………….
-    Adresa potrošača/kupca ……………….
-    Potpis potrošača/kupca  .……………..
-    Datum …………………….