HSX2320
HSX2320
 • Konvekcijski učinak
 • Ručke za nošenje
HSX2320F
HSX2320F
 • Konvekcijski učinak
 • Dodatni ventilator
 • Ručke za nošenje
SlimStyle
HCX9120E
 • Konvekcijski učinak
 • Hi-Fi Technology
 • Savršena ugodnost
 • Sigurnosno automatsko isključivanje
Slimstyle
HSX4320E
 • Konvekcijski učinak
 • Digitalne kontrole
 • Tempirano grijanje
 • Sigurnosno automatsko isključivanje
Slimstyle
HX65L22
 • Konvekcijski učinak
 • Ceramic Technology
 • Savršena ugodnost
 • Sigurnosno automatsko isključivanje