Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.31.SB
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • Klasična pjenjača za mlijeko
 • Širok izbor recepata
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.21.B
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • Klasična pjenjača za mlijeko
 • Širok izbor recepata
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.61.B
2 boje
ECAM290.61.SB Magnifica Evo automatski aparat za kavu ECAM290.81.TB Automatski aparat za espresso Magnifica Evo
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • LatteCrema Hot
 • Širok izbor napitaka
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.61.SB
2 boje
ECAM290.61.B Automatski aparat za kavu Magnifica Evo ECAM290.81.TB Automatski aparat za espresso Magnifica Evo
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • LatteCrema Hot
 • Širok izbor napitaka
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.81.TB
2 boje
ECAM290.61.B Automatski aparat za kavu Magnifica Evo ECAM290.61.SB Magnifica Evo automatski aparat za kavu
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • LatteCrema Hot
 • Širok izbor napitaka