Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.31.SB
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • Klasična pjenjača za mlijeko
 • Širok izbor recepata
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.21.B
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • Klasična pjenjača za mlijeko
 • Širok izbor recepata
null Front
1  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.61.B
1 boje
ECAM290.61.SB Magnifica Evo automatski aparat za kavu
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • LatteCrema sistem
 • Širok izbor napitaka
null Front
1  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.61.SB
1 boje
ECAM290.61.B Automatski aparat za kavu Magnifica Evo
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • LatteCrema Sistem
 • Širok izbor napitaka
Automatski uređaji za kavu
Magnifica Evo
ECAM290.81.TB
 • Najsvježija kava
 • Zaslon u boji
 • LatteCrema Sistem
 • Širok izbor napitaka