Automatski uređaji za kavu
Dinamica
ECAM350.35.W
 • Tehnologija mljevenja kave
 • Najsvježija kava
 • Kontrola temeprature
 • Jednostavno čišćenje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica
ECAM350.15.B
 • Tehnologija mljevenja kave
 • Najsvježija kava
 • Kontrola temeprature
 • Jednostavno čišćenje
null Front
1  boje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica Plus
ECAM370.95.S
1 boje
ECAM370.85.SB Automatski aparat za kavu Dinamica Plus
 • Tehnologija mljevenja kave
 • LatteCrema Sistem
 • Kontrola temperature
 • Jednostavno čišćenje
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica
ECAM350.50.SB
2 boje
ECAM350.50.B Automatski aparat za kavu Dinamica ECAM350.75.S Dinamica Automatic coffee maker
 • Tehnologija mljevenja kave
 • LatteCrema Sistem
 • Kontrola temperature
 • Jednostavno čišćenje
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica
ECAM350.75.S
2 boje
ECAM350.50.B Automatski aparat za kavu Dinamica ECAM350.50.SB Automatski aparat za kavu Dinamica
 • Tehnologija mljevenja kave
 • LatteCrema Sistem
 • Kontrola temperature
 • Jednostavno čišćenje
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica
ECAM350.50.B
2 boje
ECAM350.50.SB Automatski aparat za kavu Dinamica ECAM350.75.S Dinamica Automatic coffee maker
 • Tehnologija mljevenja kave
 • LatteCrema Sistem
 • Kontrola temperature
 • Jednostavno čišćenje
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica Plus
ECAM370.70.B
2 boje
ECAM370.70.SB Dinamica Plus automatski aparat za kavu ECAM370.95.T Dinamica Plus Automatic coffee machine
 • Tehnologija mljevenja kave
 • LatteCrema Sistem
 • Kontrola temperature
 • Jednostavno čišćenje
null Front
2  boje
Automatski uređaji za kavu
Dinamica Plus
ECAM370.95.T
2 boje
ECAM370.70.B Automatski aparat za kavu Dinamica Plus ECAM370.70.SB Dinamica Plus automatski aparat za kavu
 • Tehnologija mljevenja kave
 • LatteCrema Sistem
 • Kontrola temperature
 • Jednostavno čišćenje