Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
 1. Πίσω στην αρχική σελίδα
 2. Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Όμιλος De'Longhi θεωρεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων που κατέχει, ως πολύ σημαντική και δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των εν λόγω τρίτων που περιλαμβάνονται, αλλά όχι περιοριστικά στους πελάτες του, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του και δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.

Η δήλωση περί απορρήτου αφορά στη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων (συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων του Ομίλου De'Longhi) καθώς και εκτός σύνδεσης όπως καθορίζεται παρακάτω.

Η De’Longhi Kenwood Hellas A.E (εφεξής «De'Longhi» ή «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στον παρόντα δικτυακό τόπο / app / που συλλέγονται κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης ή από δραστηριότητες μετά την πώληση, σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.


ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

Στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς μπορούν να συλλέγονται:

 • Στοιχεία επικοινωνίας - πληροφορίες σχετικά με το όνομα σας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ενδιαφέροντα - πληροφορίες που έχετε παράσχει σχετικά με τους τομείς που σας ενδιαφέρουν, για παράδειγμα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα - πληροφορίες που έχετε παράσχει σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής σας, την εκπαίδευση, την επαγγελματική σας κατάσταση.
 • Πληροφορίες σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - σχετικά με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και άλλα δεδομένα που έχετε δώσει σε αυτά και χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή σας στον δικτυακό τόπο, τα οποία μπορούν να αποκαλυφθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις περί ιδιωτικότητας που έχετε ρυθμίσει στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο
 • Χρήση του ιστότοπου - Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου, τον τρόπο με τον οποίο ανοίγετε ή προωθείτε τα μηνύματα μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω cookies (βλ. πολιτική cookie http://www.kenwoodworld.com/el-gr/-1/privacy-policy).

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • αν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας / κατεβάσετε την εφαρμογή μας για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της ακόμα και μέσω σύνδεσης σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης,
 • εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε βοήθεια μετά την πώληση,
 • εάν απαντάτε στις δραστηριότητες μάρκετινγκ, για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε μια κάρτα απάντησης ή υποβάλλετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή σε έναν από τους ιστοτόπους μας,
 • εάν συμπληρώνετε έντυπα εγγραφής, τα οποία συλλέγονται με διάφορους τρόπους (κατά τη διάρκεια επιδείξεων, σεμιναρίων μαγειρικής, προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων),
 • εάν άλλες εταιρείες του Ομίλου καθώς και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας παρέχουν δεδομένα σχετικά με εσάς κατά επιτρεπόμενο τρόπο.

Αν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε ότι έχει διαβαστεί αυτήν η Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ενημερώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερώνοντάς μας για οποιεσδήποτε αλλαγές. Οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην Εταιρεία προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στη χρήση των υπηρεσιών μας.


ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να δικαιολογείται από μία από τις νομικές βάσεις που θεσπίζονται από τους υφιστάμενους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

α) Καθιέρωση και εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων και των συνακόλουθων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σχετικά με τις υπηρεσίες (για παράδειγμα, για την εκτέλεση υπηρεσιών μετά την πώληση)

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της επαφής σας για να δημιουργήσει και να πραγματοποιήσει μια συμβατική σχέση, να παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες ή να απαντήσει σε αναφορές ή καταγγελίες.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ιδιαίτερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: εκτέλεση σύμβασης.

Η παροχή δεδομένων είναι υποχρεωτική για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση. ελλείψει των δεδομένων, δεν θα μπορέσουμε να θέσουμε σε ισχύ η σύμβαση.

β) Επιχειρησιακή διαχείριση και αυστηρά συναφείς σκοπούς, για πρόσβαση στον ιστότοπο, ιδιαίτερα ασφαλείς τομείς, επίσης μέσω του συστήματος σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης – για να διευκολύνονται οι λειτουργίες εγγραφής χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχετε ήδη δώσει στο κοινωνικό δίκτυο.

Η De 'Longhi μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στον δικτυακό τόπο και για να έχετε πρόσβαση στην προσωπικό σας τομέα ώστε (i) να μεταφορτώσετε από τον προσωπικό σας τομέα έγγραφα σχετικά με τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει, (ii) να επεξεργαστεί άλλα αιτήματα που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου.

Η εγγραφή στον ιστότοπο μπορεί να πραγματοποιηθεί, όπου εσείς αποφασίσετε να τον χρησιμοποιήσετε οικιοθελώς, ακόμη και με τον μηχανισμό σύνδεσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή (όπως στοιχεία επικοινωνίας), τα οποία θα κοινοποιηθούν από το κοινωνικό δίκτυο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η σύνδεση. Σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή η De'Longhi μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα της σύνδεσης μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν είναι μόνο αυτά που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, αλλά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να γίνουν ορατά σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει ή σύμφωνα με την πολιτική περί απορρήτου του ίδιου του κοινωνικού δικτύου. Σας καλούμε λοιπόν να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου του κοινωνικού σας δικτύου, για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με αυτές τις προτιμήσεις.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: εκτέλεση σύμβασης που σας επιτρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπο εφόσον δεν είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση μέσω κοινωνικής δικτύωσης για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Αναφορικά με την εγγραφή, η Εταιρεία επίσης καθορίζει ότι έχει εφαρμόσει σύστημα μοναδικής σύνδεσης σύμφωνα με το οποίο η εγγραφή που πραγματοποιήθηκε στον ιστότοπο θα ισχύει για όλους τους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται η Εταιρεία σε ότι αφορά στα εμπορικά σήματα της «De'Longhi» της «Braun» και της «Kenwood», ή στους δικτυακούς τόπους www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία επικοινωνίας εάν εγγραφείτε σε έναν από τους προαναφερθέντες ιστότοπους. Ωστόσο, για τη διαφύλαξη των επιλογών του χρήστη, οποιαδήποτε συγκατάθεση για χειρισμό σχετικά με θέματα μάρκετινγκ και προφίλ μάρκετινγκ που δίνεται για ένα εμπορικό σήμα (για παράδειγμα στον ιστότοπο www.kenwoodworld.com/it) θα χρησιμοποιείται μόνο για διαφημιστικό υλικό σχετικό με το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα.

γ) Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της επαφής σας για να πραγματοποιήσει έρευνες με στόχο τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να πιστοποιεί και να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

δ) Μάρκετινγκ για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας ή για να σας ενημερώσουμε για διαφημιστικές πρωτοβουλίες προώθησης, επίσης με βάση τις προτιμήσεις σας (έχουμε συμπεριλάβει και προφίλ μάρκετινγκ)

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα της επαφής σας για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης, να σας ενημερώσει για τις διαφημιστικές πρωτοβουλίες πωλήσεων μέσω αυτοματοποιημένων μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS και άλλα εργαλεία μαζικής επικοινωνίας κλπ.) καθώς και παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. όπως για την έρευνα αγοράς και τις στατιστικές έρευνες, εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας και εντός των ορίων της δήλωσης συναίνεσης

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα Στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφέροντά σας και τα άλλα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας στείλει διαφημιστική επικοινωνία βάσει συγκεκριμένου προφίλ πελατών που σχεδιάστηκε με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συμφέροντα, εάν μας δώσετε ειδική συγκατάθεση και εντός των ορίων η συγκατάθεση

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: η επιλογή για τη μη παροχή συγκατάθεσης δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη συμβατική σχέση.

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με επίσκεψη του λογαριασμού σας My Account > My Marketing Preferences.

Επικοινωνία με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου De’Longhi επίσης για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η De’Longhi μπορεί να κοινοποιεί τα δεδομένα επικοινωνίας σας σε λοιπές εταιρείες του Ομίλου De’Longhi για δραστηριότητες που συνδέονται αυστηρά με τις ενέργειες που αναφέρονται στα ως άνω σημεία α), β), γ).

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: υπενθυμίζονται οι προϋποθέσεις των αναφερόμενων σημείων.

Η De'Longhi μπορεί να κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε άλλες εταιρείες του Ομίλου De'Longhi για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης, για να σας ενημερώσει σχετικά με πρωτοβουλίες προώθησης πωλήσεων μέσω αυτοματοποιημένων μέσων επικοινωνίας (email, SMS και άλλα εργαλεία μαζικής επικοινωνίας κ.λπ.) και συμβατικών μεθόδων επικοινωνίας (π.χ. τηλεφωνικά), όπως για έρευνα αγοράς και στατιστικές έρευνες, εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας και εντός των ορίων της δήλωσης συγκατάθεσης

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: η συγκατάθεση, η μη παροχή συγκατάθεσης δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη συμβατική σχέση.

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με επίσκεψη του λογαριασμού σας My Account > My Marketing Preferences.

στ) Συμμόρφωση προς τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις των νομικών αρχών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων νόμου, των κανονισμών ή των διατάξεων

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία: νομικές υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται η Εταιρεία.


ΠΩΣ ΦΥΛΑΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέτρων ασφαλείας για τη βελτίωση της προστασίας και τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στα ασφαλή σέρβερ μας (ή σε ασφαλή αντίγραφα σε χαρτί) ή σε εκείνα των προμηθευτών ή των εμπορικών συνεργατών μας και είναι προσβάσιμα και χρησιμοποιούνται βάσει των προτύπων μας και των πολιτικών ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα για τους προμηθευτές ή τους εμπορικούς εταίρους μας).

Τα μέτρα ασφάλειας που έχουμε υιοθετήσει περιλαμβάνουν:

 • αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων, με βάση την ανάγκη και αποκλειστικά για τους σκοπούς που ανακοινώθηκαν,
 • περιμετρικά συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης εξωτερικής πρόσβασης·
 • μόνιμη παρακολούθηση της πρόσβασης με συστήματα πληροφορικής για τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα της μη σωστής χρήσης των προσωπικών δεδομένων ·
 • παρακολούθηση της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα από εσωτερικό προσωπικό και επαλήθευση του σχετικού σκοπού ·
 • χρήση κρυπτογραφημένων μέσων μέσω τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL) για συναλλαγές στον ιστότοπό μας που απαιτούν την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που σας παρέχουμε (ή έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο, την εφαρμογή ή τις υπηρεσίες μας, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του κωδικού πρόσβασης και για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ασφαλείας που σας ενημερώνουμε. Μην μοιραστείτε τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν.


ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο σχετικό και νόμιμο σκοπό. Επομένως, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δύο διαφορετικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα μέχρι να επιτευχθεί ο πιο μεγάλος χρονικά σκοπός. Ωστόσο, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν για το σκοπό του οποίου έχει λήξει η περίοδος διατήρησης.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνα τα άτομα που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για τους κατάλληλους σκοπούς.

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή όταν δεν υπάρχει πλέον καμία νομική προϋπόθεση για τη διατήρησή τους, θα γίνουν χωρίς δυνατότητα επιστροφής ανώνυμα (και κατά τον τρόπο αυτό μπορεί να αποθηκευτούν) ή θα καταστραφούν με ασφάλεια.

Οι περίοδοι διατήρησης που αφορούν τους διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να ακολουθούνται:

α) Συμμόρφωση με συμβατικές υποχρεώσεις: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση μπορούν να διατηρηθούν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από τα επόμενα 10 έτη, προκειμένου να επαληθευτούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια) .

β) Επιχειρησιακή διαχείριση και στενά συναφείς σκοποί για την πρόσβαση στον ιστότοπο: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς μπορούν να διατηρηθούν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από τα επόμενα 10 έτη.

γ) Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς μπορούν να διατηρηθούν για 5 έτη από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτός από την περίπτωση που αρνηθείτε να λαμβάνετε περαιτέρω μηνύματα).

δ) Για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής προώθησης: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς μπορούν να διατηρηθούν για 5 έτη από την ημερομηνία που δώσατε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό (εκτός εάν αρνηθείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες). για σκοπούς μάρκετινγκ με προφίλ, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 12 μήνες.

ε) Σε περίπτωση διαφορών: εάν είναι απαραίτητο να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ή να αναλάβουμε δράση ή να προσφύγουμε εναντίον σας ή τρίτων, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούμε λογικά απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς, για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την παρακολούθηση της αξίωσης.


ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από υπαλλήλους δεόντως εξουσιοδοτημένους και από εξωτερικούς προμηθευτές, διορισμένους, αν χρειαστεί, ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην παροχή υπηρεσιών.

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους και για την παρακολούθηση των προαναφερθέντων σκοπών, στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση και άλλες εταιρείες του Ομίλου Εταιρεία.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της De Longhi, με την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: email infoprivacy.hellas@delonghigroup.com, ζητώντας τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιούστε να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε («φορητότητα»),
 • την προσαρμογή των δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας,
 • τη διαγραφή όλων των δεδομένων για τα οποία δεν υφίσταται πλέον η νομική προϋπόθεση για την επεξεργασία,
 • την άρνηση επεξεργασίας για λόγους άμεσου μάρκετινγκ,
 • να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση,
 • να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή αναγνώριση εγκλημάτων) και στα συμφέροντά μας (π.χ. διατήρηση επαγγελματικού απορρήτου). Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα ελέγξουμε ότι έχετε το δικαίωμα να το κάνετε και συνήθως θα απαντήσουμε εντός ενός μηνός.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε τυχόν παράπονα ή αναφορές σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Ωστόσο, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να διαβιβάσετε τις καταγγελίες ή τις αναφορές σας στην αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr, Ιστότοπος: http://www.dpa.gr.