1. Πίσω στην αρχική σελίδα
 2. Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι παρόντες κανονισμοί καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου της De'Longhi Appliances S.r.l με την καταστατική της έδρα στο/στη Treviso Ιταλίας, Via L. Seitz, (η «Εταιρεία»), που περιλαμβάνει συγκεκριμένα την αγορά καινούργιων προϊόντων και όπου επισημέναται, ανακατασκευασμένα ή χρησιμοποιημένα (όλα αυτά αναφέρονται ως «Προϊόντα») και υπηρεσίες («Υπηρεσίες») του ομίλου De’Longhi.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης (τους «Όρους και Προϋποθέσεις») προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας και παραγγείλετε τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε τέτοια παραγγελία, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Λάβετε υπόψη ότι προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, των οποίων η περιγραφή στον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρει από τα πραγματικά προϊόντα όσον αφορά το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος και μερικές φορές ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώνεστε αντίστοιχα.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι τα Προϊόντα μας προορίζονται, έχουν σχεδιαστεί και έχουν κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση ή παρεμφερή και όχι για επαγγελματικό σκοπό ή επαγγελματική χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε τις συστάσεις του εγχειριδίου οδηγιών.

1.         Γενικά

1.1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου καθώς και ως όροι για την πραγματοποίηση όλων των προσφορών και της σύναψης συμφωνιών μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

1.2. Η λέξη «Πελάτης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει κάθε είδους συμβατικές σχέσεις με εταιρείες του Ομίλου De'Longhi, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας. Η λέξη «Καταναλωτής» σημαίνει συγκεκριμένα κάθε φυσικό πρόσωπο υπό την έννοια του ορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ καθώς και με κάθε εθνική νομοθεσία που τους εφαρμόζει.

1.3. Σε περίπτωση σημαντικών ζητημάτων, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπο, τις πολιτικές και τους όρους και προϋποθέσεις της, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή που ο Πελάτης παραγγέλνει Προϊόντα από την Εταιρεία ή από οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου De'Longhi.

1.4. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θεωρείται ανίσχυρος, άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, αυτός ο όρος θεωρείται διαιρετός και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολειπόμενων όρων.

1.5 Προκειμένου να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες στον ιστότοπο, ο Καταναλωτής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Εάν ο Καταναλωτής είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα. Εάν ο Καταναλωτής παραγγέλνει για οποιοδήποτε άλλο άτομο, είναι ευθύνη του Καταναλωτή να διασφαλίσει ότι ο προβλεπόμενος παραλήπτης είναι της κατάλληλης ηλικίας για προβολή και χρήση του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας.

 1. Ο λογαριασμός σας. Παραγγελίες Προσφορά, διαθεσιμότητα και αποδοχή της προσφοράς από την Εταιρεία

2.1. Η χρήση του ιστότοπου είναι δυνατή σε περίπτωση που το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο πελάτης πληροί ενημερωμένες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. Internet Explorer 10, Chrome 75 ή Firefox 60 ή νεότερη έκδοση, ενεργοποιημένο JavaScript και cookies καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο).

2.2. Για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία, ο Πελάτης πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας, να επιλέξει Προϊόντα και/ή Υπηρεσίες και να επιλέξει τη σχετική πληρωμή. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελίες ως «χρήστης-επισκέπτης» ή εγγράφοντας το προφίλ του/της στον ιστότοπο. Η εγγραφή επιτρέπει στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που επιλέχθηκαν κατά την πρώτη εγγραφή προκειμένου να πραγματοποιεί περαιτέρω παραγγελίες στον ιστότοπο.

2.3. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να διατηρήσει οποιονδήποτε λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και να περιορίσει την πρόσβαση στον υπολογιστή. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και για τη συμμόρφωση με την απαγόρευση παροχής παράνομου περιεχομένου. Εάν ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε λόγο να πιστεύει ότι ένας κωδικός πρόσβασης γνωστοποιήθηκε σε οποιονδήποτε άλλον, ή εάν χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο μη εξουσιοδοτημένο τότε ο Πελάτης καλείται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία και να αλλάξει τον σχετικό κωδικό πρόσβασης.

2.4. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που παρέχονται στην Εταιρεία είναι σωστά και πλήρη, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές που έγιναν και ενημερώνοντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία στο σχετικό τμήμα του ιστότοπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία, να τερματίσει λογαριασμούς να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο εάν ο Πελάτης παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, οδηγίες ή πολιτικές.

2.5. Κάνοντας μια παραγγελία , ο Πελάτης προσφέρεται για να αγοράσει ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία που υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Μια παραγγελία μέσω του ιστότοπου θα είναι προσφορά και δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία για την αγορά του Προϊόντος και/ή της Υπηρεσίας. Η πρώτη ηλεκτρονική επιστολή που αποστέλλεται στον Πελάτη αντιπροσωπεύει μόνο μια επιβεβαίωση αναγνώρισης της παραλαβής προσφοράς.

2.6. Η προσφορά του Πελάτη γίνεται αποδεκτή και συνάπτεται συμφωνία με τον Πελάτη (η «Σύμβαση») μόνο όταν αποστέλλονται τα Προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες διατίθενται στον Πελάτη και ο Πελάτης λαμβάνει το σχετικό email που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε από τον Πελάτη.

2.7. Η εκτέλεση όλων των παραγγελιών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και την επιβεβαίωση της τιμής παραγγελίας και των ποσοτήτων των προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παραγγελία αγοράς. Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τυχόν εγγυήσεις ή δηλώσεις που γίνονται είναι ενδεικτικές ως προς τους χρόνους παράδοσης και υπόκεινται σε καθυστερήσεις που προκύπτουν από ταχυδρομικές καθυστερήσεις ή ανωτέρα βία.

2.8. Προϊόντα και Υπηρεσίες πωλούνται σε ποσότητες που αντιστοιχούν στις τυπικές ανάγκες ενός μέσου νοικοκυριού. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων και Υπηρεσιών και την αποδοχή των παραγγελιών όσον αφορά σε ποσότητες.

3.         Τιμές και πληρωμές

3.1. Όλες οι τιμές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών θα είναι στο τοπικό νόμισμα του Πελάτη και περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι τιμές που τιμολογούνται θα είναι οι τρέχουσες κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας αγοράς.

3.2. Ενώ η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπό της είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα ούτως ή άλλως. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ανακαλύψει ένα σφάλμα στην τιμή οποιωνδήποτε Προϊόντων ή Υπηρεσιών παραγγελίας, ενημέρωση σχετικά με το σφάλμα και ενημέρωση σχετικά με τη σωστή τιμή θα αποσταλεί άμεσα από την Εταιρεία στον Πελάτη. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει εκ νέου την πραγματοποιηθείσα παραγγελία στην σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Σε περίπτωση απουσίας της επιβεβαίωσης αποδοχής της σωστής τιμής ή ακύρωσης της παραγγελίας από τον Πελάτη εντός 7 (επτά) ημερών από την παροχή των πληροφοριών, η Εταιρεία θα αντιμετωπίσει την παραγγελία ως ακυρωμένη και θα ενημερώσει τον Πελάτη για μια τέτοια περίπτωση.

3.3. Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά. Το ποσό όπως αναφέρεται στη σελίδα «έλεγχος παραγγελίας» και επιβεβαιώνεται μέσω e-mail αργότερα, θα είναι το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης για τα Προϊόντα της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, εισφορών, περιβαλλοντικών εισφορών και εξόδων μεταφοράς, εφόσον υπάρχουν.

3.4. Η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να προσφέρει προωθητικούς κωδικούς έκπτωσης που ισχύουν για οποιεσδήποτε ή συγκεκριμένες αγορές Προϊόντων ή Υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου. Τυχόν σχετικοί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της έκδοσής τους

3.5. Προκειμένου να αγοράσει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλη μέθοδο πληρωμής αποδεκτή από την Εταιρεία και τον Όμιλο De'Longhi, και να παρέχει επαρκή οικονομικά μέσα για την κάλυψη του κόστους αγοράς των Προϊόντων και των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα του Πελάτη που δεν πληροί αυτήν την απαίτηση. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα του Πελάτη μετά την επαλήθευση των παρεχόμενων δεδομένων, τα οποία πρέπει να είναι σωστά και ακριβή.

3.6. Μόλις λάβει την παραγγελία από τον Πελάτη, η Εταιρεία διενεργεί έναν τυπικό έλεγχο προέγκρισης στην κάρτα πληρωμής του Πελάτη για να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκή χρήματα για την εκπλήρωση της αγοράς. Τα προϊόντα δεν θα αποσταλούν και ούτε οι Υπηρεσίες θα καταστούν διαθέσιμες έως ότου ολοκληρωθεί θετικά αυτός ο έλεγχος προέγκρισης. Η κάρτα θα χρεωθεί μόλις η παραγγελία γίνει αποδεκτή ως προς την εκτέλεσή της με το ποσό που προκύπτει από την παραγγελία. Εάν η κάρτα δεν μπορεί να χρεωθεί εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την Εταιρεία, η παραγγελία του Πελάτη θα ακυρωθεί αυτόματα και ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί από την Εταιρεία.

3.7. Για κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία, η Εταιρεία ή οποιαδήποτε σχετική εταιρεία του Ομίλου De'Longhi που θα κοινοποιηθεί δεόντως στον Πελάτη πριν από το ταμείο, θα εκδώσει τιμολόγιο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη διαδικασία αγοράς, το οποίο θα αποσταλεί στον Πελάτη μέσω e-mail μετά την επιβεβαίωση της αποστολής των Προϊόντων ή του ότι έχει καταστεί διαθέσιμη η Υπηρεσία, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για λήψη απευθείας από την κατάλληλη σελίδα του ιστότοπου ως μέρος του προφίλ του Πελάτη.

4.         Παράδοση

4,1. Η διεύθυνση παράδοσης που δηλώνεται από τον Πελάτη θεωρείται η σωστή διεύθυνση για την παράδοση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών.

4.2. Ο Πελάτης θα στείλει μια ξεχωριστή φόρμα παραγγελίας για κάθε διεύθυνση εάν ο Πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει Προϊόντα που πρέπει να σταλούν σε διάφορες διευθύνσεις.

4.3. Ο τύπος παράδοσης, ο μέσος χρόνος παράδοσης και οι σχετικές τιμές που προσφέρει η Εταιρεία μας αναφέρονται στην κατάλληλη ενότητα στον ιστότοπο. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και τυχόν παρεχόμενες ημερομηνίες παράδοσης ή αποστολής θα εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται κατά οποιαδήποτε περίοδο είναι απαραίτητη για τη σωστή παράδοση του παραγγελθέντος Προϊόντος, εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ένα γεγονός πέρα από τον λογικό μας έλεγχο.

4.4. Εάν το προϊόν της παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην αποθήκη κατά τη στιγμή της παραγγελίας και δεν αναφέρεται σωστά ως διαθέσιμο στον ιστότοπο, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ή στην ακύρωσή της, για την οποία ο Πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα.

4.5. Όταν τα προϊόντα παραδίδονται από τον ταχυμεταφορέα, ο Πελάτης θα πρέπει να ελέγξει εάν ο αριθμός των δεμάτων που παραλαμβάνονται αντιστοιχεί στον αριθμό που αναγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς και εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη, άθικτη ή υγρή. Ο Πελάτης θα πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευασία ή στα Προϊόντα στον ταχυμεταφορέα και να μας ενημερώσει σχετικά με αυτά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο τμήμα της Εξυπηρέτησης Πελατών. 

4.6. Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στη σύνοψη των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο προφίλ του Πελάτη και να παρακολουθεί την πρόοδο των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μηνύματα:

• Η παραγγελία / πληρωμή απορρίφθηκε: Η πληρωμή του πελάτη απέτυχε.

• Αναμονή πληρωμής: ο Πελάτης έχει κάνει παραγγελίες αλλά έχει ακυρώσει την παραγγελία πριν πραγματοποιήσει την πληρωμή.

• Η παραγγελία παραλήφθηκε: η παραγγελία αγοράς παραλήφθηκε.

• Επιβεβαίωση αποδοχής της προσφοράς: η προσφορά του Πελάτη για αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών έγινε αποδεκτή.

• Η παραγγελία σε προετοιμασία: η διαδικασία προετοιμασίας παραγγελιών προϊόντων και η οργάνωση της παράδοσης του δέματος με ταχυμεταφορέα ξεκίνησε.

• Η παραγγελία εστάλη: τα προϊόντα παραλήφθηκαν από ταχυμεταφορέα και παραδίδονται στη διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη. Από αυτή τη στιγμή ο Πελάτης μπορεί να παρακολουθεί το δέμα του στον ιστότοπο του μεταφορέα.

4.7 Για όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατάσταση της παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών όπως φαίνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στον ιστότοπο.

4.8. Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες θα καθίστανται διαθέσιμα μόνο εντός της περιφέρειας της Εταιρείας μας.

5.         Κίνδυνος και κυριότητα

5.1. Κατά την παράδοση των Προϊόντων στη διεύθυνση παράδοσης που αναφέρεται στην παραγγελία αγοράς, η ευθύνη του προϊόντος θα περάσει στον πελάτη.

5.2. Κατά την πληρωμή των Προϊόντων, η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στον Πελάτη.

6.         Πολιτική επιστροφής / Επιστρεπτέα προϊόντα

6.1. Οι καταναλωτές μπορούν να αποσύρουν τη Σύμβαση χωρίς ποινή και χωρίς αιτιολόγηση εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παράδοση του αντίστοιχου Προϊόντος. Για να τηρήσετε την προθεσμία, αρκεί να στείλετε μια δήλωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας και να μας επιστρέψετε το Προϊόν που αγοράσατε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης γίνεται σύμφωνα με τις «Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης» που επισυνάπτονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν έξοδα για την επιστροφή προϊόντων εφόσον η επιστροφή πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της εταιρείας μας.

6.2. Το Προϊόν θα επιστραφεί σε εμάς, στην αρχική του κατάσταση και στη συσκευασία του και σύμφωνα με τις οδηγίες επιστροφής της Εταιρείας όπως επισυνάπτονται στην αποστολή μαζί με οποιαδήποτε αξεσουάρ, σετ δώρου, κάρτες εγγύησης, τα εγχειρίδια, εκπτωτικά προϊόντα κ.α. Σε σχέση με αυτό, οι Πελάτες και οι Καταναλωτές μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο Τμήμα της Υποστήριξης Πελατών. Κατά την επιστροφή του Προϊόντος μπορείτε να ακολουθήσετε την πολιτική επιστροφής μας ή, εναλλακτικά, να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο αποστολής της επιλογής σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο ειδικό τμήμα του ιστότοπου (βλ. τμήμα «Ο λογαριασμός μου»).

6.3. Η σχετική εταιρεία του ομίλου De'Longhi, το αργότερο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του Πελάτη ή Καταναλωτή σχετικά με την υπαναχώρηση από τη συμφωνία, επιστρέφει στον Πελάτη ή Καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης του Προϊόντος, εφόσον υπάρχει. Η επιστροφή της πληρωμής θα γίνει με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Πελάτη ή Καταναλωτή. Η αποζημίωση των πληρωμών που λαμβάνονται από τον Πελάτη ή Καταναλωτή μπορεί να παρακρατηθεί έως ότου επιστραφεί το Προϊόν ή έως ότου ο Πελάτης ή Καταναλωτής προσκομίσει αποδεικτικό ότι το έστειλε πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Μετά την παραλαβή της επιστροφής του Προϊόντος σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, εκδίδεται διόρθωση τιμολογίου για το κατάλληλο ποσό. Ο Πελάτης ή Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του Προϊόντος ως αποτέλεσμα της χρήσης του με τρόπο που υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.

7.         Εγγύηση

7.1. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγχει τα Προϊόντα που παραδόθηκαν αμέσως μετά την παραλαβή για ορατά ελαττώματα και μη συμμόρφωση με τη Σύμβαση και σε μια τέτοια περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει αντίστοιχα την Εταιρεία άμεσα.

7.2 Τα Προϊόντα καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση, η οποία συμμορφώνεται με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με εγγύηση σε καταναλωτικά αγαθά και τα ισχύοντα δικαιώματα καταναλωτή στη χώρα όπου αγοράστηκαν τα Προϊόντα (η «Εγγύηση»). Τα δικαιώματα που προκύπτουν από την Εγγύηση θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα του Πελάτη και με τους όρους που καθορίζονται σε οποιαδήποτε έγγραφα εγγύησης που παρέχονται με τα Προϊόντα και διατίθενται στον Ιστότοπο.  Για την εφαρμογή της Εγγύησης, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στον αριθμό και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών στην ιστοσελίδα, αναφέροντας τον αριθμό τιμολογίου του Προϊόντος και την ημερομηνία έκδοσης ή τον σχετικό κωδικό με την παραγγελία που έγινε και σχετικά με το ελάττωμα. Το Τμήμα Υποστήριξης θα δώσει στον Πελάτη όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πως θα πρέπει να προχωρήσει με την Εγγύηση.

7.3. Η Εταιρεία παρέχει Προϊόντα χωρίς ελαττώματα. Εάν οποιοδήποτε Προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση, η Εταιρεία χορηγεί στον Καταναλωτή και στον Πελάτη το δικαίωμα να ασκήσει ελεύθερα τα δικαιώματα της Εγγύησης εντός των όρων που παρέχονται από οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία. Όποτε αναφέρεται ρητά στη σχετική ενότητα του ιστότοπου, η περίοδος εγγύησης για συγκεκριμένα χρησιμοποιημένα προϊόντα μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί καταναλωτών.

Σημειώστε ότι τα Προϊόντα μας σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και προορίζονται για οικιακή ή παρεμφερή χρήση, όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια οδηγιών. Δεν προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν η Εταιρεία καθορίζει ότι το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς πέρα από την τυπική οικιακή ή σχετική χρήση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εφαρμόσει διαφορετικούς όρους Εγγύησης σε μια βάση κατά περίπτωση ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να θεωρήσει τυχόν επαγγελματική χρήση που μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική φθορά ως κατάχρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια κάλυψης της Εγγύησης.

7.4. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Προϊόν ή οποιοδήποτε εξάρτημα που κρίνεται ελαττωματικό από την εταιρεία στις ακόλουθες περιπτώσεις (με την επιφύλαξη οποιασδήποτε σχετικής τοπικής νομοθεσίας):

α) το Προϊόν έχει επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από άτομα διαφορετικά από τον κατασκευαστή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο και / ή

β) η απουσία συμμόρφωσης του Προϊόντος γίνεται προφανής δύο (2) έτη  ή για τα χρησιμοποιημένα προιόντα, οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο όπως ρητά γνωστοποιείται και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί καταναλωτών – μετά την παράδοση του προϊόντος ή/και το κατάλληλο αίτημα προς επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προιόντος που υποβλήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και/ ή

γ) τα ελαττώματα προκαλούνται (εν όλω ή εν μέρει) από ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη αποθήκευση, συντήρηση ή τοποθέτηση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής με το Προϊόν.

7.5. Επισκευές ή αντικαταστάσεις θα πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την υποβολή της αίτησης και δεν θα προκαλέσουν σημαντική ταλαιπωρία στον Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του Προϊόντος και τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε.

7.6. Οποιαδήποτε καταγγελία θα εξετάζεται εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

7.7 Καμία διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Πελάτη ή του Καταναλωτή στο πλαίσιο των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας του Καταναλωτή.

8.         Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει μια αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εγγυημένο από τη φύση του συστήματος Διαδικτύου, λόγω τεχνικών αναστολών ή περιορισμών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν, που σχετίζονται ή όχι με επισκευές, συντήρηση ή νέες υπηρεσίες που εκτελούνται. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τον αριθμό και τη διάρκεια τέτοιων αναστολών ή περιορισμών.

8.2. Η Εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, και σε κάθε περίπτωση για (i) απώλειες που δεν προκλήθηκαν από οποιαδήποτε παραβίαση της Εταιρείας μας, ή (ii) οποιαδήποτε απώλεια επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, εσόδων, συμβάσεων, αναμενόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, υπεραξίας ή σπατάλης δαπανών) ή (iii) τυχόν έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες που δεν ήταν προβλέψιμες από κανένα μέρος όταν διαμορφώθηκε η Σύμβαση για την πώληση των προϊόντων με την εταιρεία μας. Αυτή η διάταξη ισχύει επίσης για τα φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν Προϊόντα ή Υπηρεσίες για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

8.3. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν το νόμιμο δικαίωμα του Πελάτη να λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή να λαμβάνει επιστροφή χρημάτων εάν τα παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες δεν μπορούν να παραδοθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λόγω αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

8.4. Οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον Πελάτη, σχετικά με θέματα ποιότητας, θα περιορίζεται ωστόσο στην τιμή αγοράς του προϊόντος.

8.5. Οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης στη συμφωνία με τον Πελάτη θα περιορίζεται σε αυτό που μπορεί να αποκλειστεί νομικά. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ωστόσο, δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη για δόλιες δηλώσεις ή για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη παράβαση.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

9.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του σε ισχύ στην χώρα του Καταναλωτή ή του Πελάτη.

9.2. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τυχόν διαφωνίες γρήγορα και αποτελεσματικά. Με ειδική αναφορά στον Καταναλωτή, αυτός/αυτή μπορεί να υποβάλει αξίωση για την επιβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζει ο Καταναλωτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης: την επίλυση διαδικτυακών διαφορών. Οι αρμόδιοι φορείς παρατίθενται στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.       Εταιρικά στοιχεία

Σας ενημερώνουμε ότι τα εταιρικά μας στοιχεία για την Εταιρεία είναι τα εξής:

De'Longhi  Appliances SRL. με την καταστατική έδρα της στο Via L. Seitz 47, 31100, Treviso, Italia, , ΑΦΜ: 00698370962, μετοχικό κεφάλαιο 200.000.000,00 πλήρως καταβεβλημένο.

11.       Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

11,1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών πραγματοποιείται βάσει των αρχών που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία ιστότοπου, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή του, και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πελάτης συμφωνεί να αποδεχθεί την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής του. Ο Πελάτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο κωδικός πρόσβασης παραμένει εμπιστευτικός και ασφαλής και ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως εάν έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ο κωδικός πρόσβασής του έχει γίνει γνωστός σε οποιονδήποτε άλλο ή εάν ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι οι λεπτομέρειες που παρέχονται στην Εταιρεία είναι σωστές και πλήρεις, και για να μας ενημερώσει για τυχόν αλλαγές στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση και να ενημερώσει πολλές από τις πληροφορίες που παρέχονται στην εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ρυθμίσεων λογαριασμού, στο σχετικό τμήμα του ιστότοπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία, να τερματίσει λογαριασμούς ή να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο εάν ο Πελάτης παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Καταναλωτή και από τον Πελάτη

 1. Οδηγίες σχετικά με την υπαναχώρηση

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Αγαπητέ Καταναλωτή/Πελάτη,

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση εντός 30 (τριάντα) ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.

Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 30 (τριάντα) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε εσείς, ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς, εκτός του μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία μας για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση [προσθέστε διεύθυνση], ή e-mail [e-mail]), ή/και μας καλείτε στο [αρ. τηλεφώνου]. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίησή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Επιπτώσεις της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση, θα σας αποζημιώσουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφόσον υπάρχουν, (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή ενός τύπου παράδοσης διαφορετικό από τον λιγότερο ακριβό τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε τέτοια επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη ως αποτέλεσμα αυτής της αποζημίωσης.

Ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή έως να μας δώσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.

Μπορείτε να στείλετε πίσω τα αγαθά (πλήρες προϊόν συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων οδηγιών, αξεσουάρ, σετ δώρου, πρωτότυπη συσκευασία, πρωτότυπο ή αντίγραφο τιμολογίου και άλλα επιπλέον υλικά) ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. 

Ως τόπος επιστροφής των προιόντων από τον πελάτη ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση στην Ιταλία:

UFFICIO SPEDIZIONI
0039 0422413558
De’Longhi Appliances S.r.l.
VIA DUCA D’AOSTA 121
31022 MIGNAGOLA DI CARBONERA IT, ITALY

Επιπλέον πληροφορίες

support.delonghi.gr@delonghigroup.com

+210 28 54 874, Ν.Ιωνία, Αθήνα

 

 Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 (δεκατεσσάρων) ημερών.

Δεν υπάρχουν έξοδα για την επιστροφή προϊόντων εφόσον η επιστροφή πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της εταιρείας μας.

Λάβετε υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επωμιστούμε το άμεσο κόστος επιστροφής σπασμένων ή μη λειτουργικών αγαθών ή λανθασμένων απεσταλμένων/τιμολογημένων αγαθών.

Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

 1. Πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 • Προς [προσθήκη διεύθυνσης]
 • Εγώ/Εμείς ……………… με το παρόν ανακοινώνω/ουμε ότι εγώ/εμείς ………… .. υπαναχωρώ/ούμε από τη σύμβαση πώλησης μου/μας των ακόλουθων αγαθών ……………
 • Παραγγελία στις …………./παραλήφθηκε στις ………………
 • Όνομα καταναλωτή(ών)/(πελάτη(ών) ..........................
 • Διεύθυνση καταναλωτή(ών)/(πελάτη(ών) ..........................
 • Υπογραφή καταναλωτή(ών)/(πελάτη(ών) ..........................
 • Ημερομηνία …………………….