Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα λεπτομερειών εγχειριδίου

Εγχειρίδια οδηγιών

Παραδοσιακή φριτέζα FS6067

Παραδοσιακή φριτέζα FS6067

  • V
    FS6067 (Instruction manuals Italiano, Slovak, Slovenian, Spanish, Romanian, Farsi, Greek, Arabic Saudi Arabia, Bulgarian, English, Turkish, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Russian, Croatian, Dutch, Kazakh, Norwegian) PDF (11.298 MB)