Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα λεπτομερειών εγχειριδίου

Εγχειρίδια οδηγιών

Φορητό κλιματιστικό Pinguino PACEX120SILENT EX:1

Φορητό κλιματιστικό Pinguino PACEX120SILENT EX:1

  • V
    PACEX120SILENT (Energy label multilanguage) PDF (0.945 MB)
  • V
    PACEX120SILENT (Energy label English) PDF (0.058 MB)