Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα λεπτομερειών εγχειριδίου

Εγχειρίδια οδηγιών

Φορητό κλιματιστικό Pinguino Compact  PAC ES72 YOUNG

Φορητό κλιματιστικό Pinguino Compact PAC ES72 YOUNG

  • V
    PACES72YOUNG (Energy label multilanguage) PDF (3.99 MB)
  • V
    PACES72YOUNG (Instruction manuals Italiano, Slovak, Spanish, Greek, English, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Dutch) PDF (55.911 MB)