Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή Κάντε τις αγορές σας έως τις 17 Δεκεμβρίου για να εξασφαλίσετε την παράδοση μέσα στη περίοδο των Χριστουγέννων!

EPISODE #4

Maurizio Galiano: Roastery Secrets

“Roasting has a huge impact on the result in the cup.”

Maurizio is Partner and owner of an artisan coffee company in Turin, specialized in roasting high-quality specialty coffees.

The episode
Until not long ago, roasting was an art because roasters didn’t have any kind of reference to base themselves on so experience counted a lot. Nowadays, technology gives roasters the right tools to replicate specific roasting curves, ensuring the same result in every cup. Maurizio says that raw materials affect the outcome by 50%. Obviously the other 50% depends on the quality of roasting.
eu-ADP-BYC-episodio-video-full-fallback-mauriziogaliano-mob-2x.jpg
eu-ADP-BYC-episodio-sidecard-full-machine-mob-2x.jpg

LA SPECIALISTA MAESTRO

A harmony of art and science, enjoyed by coffee experts

After watching Behind your coffee, find out La Specialista Maestro, the De’Longhi manual espresso maker recommended by SCA experts.
Discover more
WATCH THE NEXT EPISODES