Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή

5 Χρόνια Εγγύηση

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την εγγύηση των 5 χρόνων για τον αφυγραντήρα που αγοράσατε θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον:

  • Έχετε καταχωρήσει την απόδειξη αγοράς σας
  • Τα στοιχεία σας είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες
  • Εφόσον η συσκευή είναι αγορασμένη από επίσημους συνεργάτες της De’Longhi Kenwood Hellas
  • Δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς

*Η εγγύηση ισχύει για συσκευές που έχουν αγοραστεί από 01/09/2017, από επίσημους συνεργάτες της De’Longhi Kenwood Hellas.

*Εξαιρούνται τα προϊόντα διαλογής.


Όλες οι υπόλοιπες συσκευές De'Longhi καλύπτονται από διετή εγγύηση.Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Υποβάλοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμφωνώ στην τήρηση των παρακάτω προσωπικών δεδομένων μου από αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρίας De’Longhi Kenwood Hellas A.E., τα οποία άλλωστε χορήγησα στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα εγώ ο ίδιος με δική μου επιμέλεια, με σκοπό την αρχειοθέτηση και επεξεργασία τους αποκλειστικά για την ενεργοποίηση και διατήρηση για χρονικό διάστημα έως πέντε (5)/δέκα (10) έτη (όπως ορίζει η εταιρία ανάλογα το προϊόν) της εγγύησης καλής λειτουργίας του προϊόντος που αγόρασα και προκειμένου να μπορεί να έρθει σε επαφή η εταιρία μαζί μου. Ενημερώθηκα επίσης και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση που στο μέλλον επιθυμώ να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου, αυτό μπορεί να γίνει στην ηλ. διεύθυνση data@delonghigroup.com.gr και πως σε τέτοια περίπτωση, παύει αυτοδίκαια να ισχύει η εγγύηση.