Kaffekvarn KG89

 • DUBBELT SÄKERHETSSYSTEM

  DUBBELT SÄKERHETSSYSTEM

  Maskinen slår av sig automatiskt när behållaren för bönor eller pulver avlägsnas.

 • VAL AV MÄNGVALD

  VAL AV MÄNGVALD

  Val av 2-12 koppar kaffe Efter att mängden kaffepulver är uppnådd, slår maskinen av sig automatiskt

 • JUSTERBAR GROVHET

  JUSTERBAR GROVHET

  Den justerbara kaffekvarnen tillåter val av fin till grov-malt kaffepulver.

 • KVARNHJUL

  KVARNHJUL

  Bönorna mals i kaffekvarnen samtidigt som överhettning förhindras. Doften av bönorna behålls. Det övre hjulet kan tas bort för enkel rengöring