KOSTNADSFRI UTÖKAD GARANTI

Genom att registrera din produkt erbjuder nu De’Longhi en utökad garanti för utvalda helautomatiska kaffemaskiner. Registrera din produkt idag och få fem års garanti.

Hur du går till väga för att ta del av utökad garanti:

1

Köp en helautomatisk kaffemaskin*

Köp din produkt. Kontrollera modellen i listan nedan.

2

Registrera produkten.

Registrera produkten online inom tre månader från köp online.

3

Aktivera din utökade garanti.

När din ansökan gått igenom skickar vi ett garantibevis via email.

Registrera här
*Följande helautomatiska kaffemaskiner täcks av den utökade garantin på fem år:
 • Kära kund, Tack för att du valde en helautomatisk kaffemaskin tillverkad av De'Longhi (nedan kallad "produkten"). Din produkt har konstruerats, tillverkats och inspekterats grundligt. Därför erbjuder De'Longhi Appliances Srl (nedan kallat "De'Longhi") via L. Seitz n. 47, Treviso, Italien, en utökad garanti för denna produkt, utöver köparens lagliga rättigheter. För utvalda kampanjmodeller erbjuder De'Longhi en utökad garanti under följande villkor:
  1. Villkoren för den frivilliga De'Longhi-garantin gäller förutsatt att; dessa finns tillgängliga på De'Longhis webbplats https://www.delonghi.com/sv-se.
  2. När det gäller utvalda modeller erbjuder De'Longhi en utökad garanti utöver den lagstadgade och frivilliga garantin. Beviljandet av den utökade garantin kan kopplas till vissa kampanjperioder.
  3. Den aktuella listan över kampanjmodeller, omfattningen av den utökade garantin och giltighetsperioden finns tillgänglig på https://www.delonghi.com/sv-se.
  4. Den köpta produkten måste registreras på De'Longhis webbplats omedelbart efter köpet, dock senast inom 3 månader från inköpsdatumet. Deltagande i den utökade garantikampanjen måste bekräftas under registreringsprocessen. Dessutom måste köparen skicka in ett kvitto som innehåller serienumret för den registrerade produkten.
  5. Den utökade garantin som nämns i punkt 2 gäller uteslutande kampanjmodeller som köpts från återförsäljare i Sverige. Köparen måste lämna in en faktura som utfärdats till denne eller ett kvitto på vilket serienumret och den lagstadgade mervärdesskatten visas. En följesedel är inte tillräckligt bevis. Tänk särskilt på detta när du köper online. Vidare omfattar den utökade garantin inte produkter som inte är avsedda eller godkända för försäljning på den svenska marknaden (parallellimport).
  6. Garantikravet måste lämnas in av köparen inom garantiperioden genom att kontakta säljaren av produkten eller ringa De'Longhis kundtjänst för att informera om defekten. På begäran av De'Longhi måste köparen presentera eller leverera den defekta produkten till ett auktoriserat De'Longhi serviceställe. Förutom produkten måste köparen presentera eller leverera inköpskvittot i original där inköpsdatum finns angivet. Garantier kan inte krävas på annat sätt. Om garantianspråket lämnas in under det tredje eller fjärde året efter köpet måste kunden också bevisa att produkten registreras i rätt tid.
  7. Följande är undantagna från De'Longhis utökade garanti:
  a. Produkter i kommersiellt bruk
  b. Fel som beror på att produkten inte installerats, använts eller underhållits i enlighet med bruksanvisningen.
  c. Defekter som orsakas av fall, överspänning, yttre påverkan på produkten eller ingrepp på produkten av personer som inte är auktoriserade av De'Longhi.
  d. Fel som härrör från användning av tillbehör eller reservdelar som inte är original De'Longhiprodukter.
  e. Fel som orsakas av otillräcklig rengöring av produkten – särskilt bryggnings- och skumningsenheten – eller användning av rengörings- eller avkalkningsmedel utanför De'Longhis specifikationer.
  f. Fel på slitdelar (t.ex. tätningar, ventiler) eller defekter orsakade av felaktiga slitdelar.
  g. Skador som är resultatet av främmande föremål i kvarnen (t.ex. stenar).
  Om du har några frågor relaterade till den här produkten eller har tekniska problem kan du kontakta vår kundtjänst:
  info.scandinavia@delonghigroup.com Våra experter hjälper dig gärna snabbt. När du kontaktar vår kundtjänst, vänligen ha följande information i beredskap:
  • Produktens namn
  • Produktens serienummer (finns bakom vattentanken)
  • Inköpsdatum
  • Återförsäljarens namn
  Vår rekommendation: Behåll originalförpackningen för att snabbt och säkert kunna skicka din produkt vid garantianspråk.
  Vi önskar dig mycket glädje och trevliga kaffestunder med din helautomatiska kaffemaskin från De’Longhi.