UVJETI PRODAJE

Ovim se propisima utvrđuju opći uvjeti za služenje De’Longhi [dodati naziv podružnice] sa sjedištem u [●], [●] („Društvo“) internetskom stranicom [●], uključujući posebno naručivanje proizvoda („Proizvodi“) i usluga („Usluge“) grupe De’Longhi.

Dobro pročitajte ove opće uvjete prodaje („Uvjeti“) prije korištenja našom internetskom stranicom i naručivanja naših proizvoda i usluga.

Korištenjem našom internetskom stranicom za svaku takvu narudžbu potvrđujete da se slažete s ovim Uvjetima.

Napominjemo da nudimo širok raspon proizvoda i usluga, čiji se opis na internetskoj stranici može razlikovati od stvarnih proizvoda kad je riječ o boji, obliku i veličini, a katkad se mogu primijeniti i dodatni uvjeti. U tom ćete slučaju o tome biti obaviješteni.

1. Opće informacije
1.1. Ovi se Uvjeti primjenjuju na korištenje internetskom stranicom, kao i na uvjete svih ponuda i sklopljenih ugovora koji se ugovaraju preko internetske stranice Društva.

1.2. Izraz „Kupac“ znači bilo koju osobu koja posjećuje našu internetsku stranicu ili bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja ulazi u bilo koju vrstu ugovornih odnosa s društvima grupe De’Longhi, uključujući Društvo. Izraz „Potrošač“ znači svaku fizičku osobu u smislu definicije navedene u [●] zakona [●] [dodati relevantno zakonodavstvo, npr. građanski zakonik].

1.3. Zbog važnih pitanja Društvo zadržava pravo bilo kakvih promjena na svojoj internetskoj stranici te u svojima pravilima i uvjetima, uključujući ove Uvjete. Društvo će obavijestiti o promjeni Uvjeta slanjem e-poruke na adresu koju je Kupac naveo u obrascu za registraciju s informacijama koje sadržavaju popis promjena Uvjeta. Informacije o izmjeni ovih Uvjeta bit će obavljene najkasnije 14 dana prije uvođenja izmijenjenih Uvjeta. Ako Kupac ne prihvaća nove Uvjete, o tome je dužan obavijestiti Društvo u roku od 14 dana od dana obavijesti o promjeni Uvjeta. Svaki Kupac podliježe uvjetima koji su na snazi u trenutku kad Kupac naruči proizvode od Društva ili bilo kojeg društva grupe De’Longhi.

1.4. Ako se neki od uvjeta smatra nevažećim, ništavnim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivim, taj će se uvjet smatrati odvojivim i neće utjecati na valjanost i provedivost bilo kojeg preostalog uvjeta.

1.5. Za kupnju proizvoda i usluga na internetskoj stranici Kupac mora imati najmanje 18 godina. Ako je Kupac mlađi od 18 godina, može se koristiti našim uslugama samo uz sudjelovanje roditelja ili skrbnika. Ako Kupac naručuje za bilo koju drugu osobu, dužan je osigurati da je primatelj odgovarajuće dobi za pregledavanje i korištenje proizvodima ili uslugama.

2. Vaš račun. Narudžbe. Ponuda, dostupnost i prihvaćanje ponude Društva
2.1. Korištenje internetskom stranicom moguće je ako IT sustav kojim se koristi Kupac ispunjava ažurirane minimalne tehničke zahtjeve (npr. Internet Explorer 10, Chrome 75 ili Firefox 60 ili novija verzija, omogućen JavaScript i kolačići, kao i internetska veza).

2.2. Za obradu narudžbe Kupac mora pristupiti internetskoj stranici [●], odabrati proizvode ili usluge te odabrati povezano plaćanje. Kupac može obaviti narudžbe kao „korisnik gost“ ili registrirajući svoj profil na internetskoj stranici. Registracija omogućuje Kupcu da za daljnje narudžbe na internetskoj stranici rabi podatke za prijavu (korisničko ime i lozinka) odabrane pri prvoj registraciji.

2.3. Koristeći se uslugama naše internetske stranice, Kupac je dužan čuvati povjerljivost vašeg računa i lozinke te ograničiti pristup vašem računalu. U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonom Kupac je odgovoran za korištenje internetskom stranicom Društva u skladu sa zakonom i Uvjetima, kao i za poštovanje zabrane pružanja nezakonitog sadržaja. Kupac je dužan odmah obavijestiti Društvo ako ima razloga vjerovati da je netko drugi doznao njegovu lozinku ili ako se ona rabi ili je uporabljena na neovlašten način.

2.4. Kupac je odgovoran osigurati da su podaci koji su dostavljeni Društvu točni i potpuni te bi nas trebao obavijestiti ako dođe do nekih promjena i ažuriranja podataka dostavljenih Društvu u povezanom području internetske stranice. Društvo zadržava pravo odbiti uslugu, ukinuti račune ili ukloniti ili urediti sadržaj ako Kupac prekrši primjenjive zakone, ove Uvjete ili bilo koje druge primjenjive uvjete, smjernice ili pravila.

2.5. Izvršavanjem narudžbe Kupac nudi kupnju proizvoda i/ili usluge u skladu s ovim Uvjetima. Narudžba preko internetske stranice označava ponudu i ne dovodi ni do kakvog ugovora o kupnji proizvoda ili usluge. Prva e-poruka poslana Kupcu samo je potvrda primitka ponude.

2.6. Ponuda Kupca prihvaćena je, a ugovor s Kupcem sklopljen je („Ugovor“) samo kad su proizvodi poslani i/ili usluge stavljene na raspolaganje Kupcu te on primi odgovarajuću e poruku kojom se potvrđuje provedba narudžbe koju je obavio Kupac.

2.7. Provedba svih narudžbi ovisi o dostupnosti i potvrdi cijene narudžbe i količina proizvoda i usluga uključenih u narudžbu. Vrijeme otpreme može se razlikovati ovisno o dostupnosti, a sva jamstva ili dane izjave indikativne su jer na vrijeme otpreme utječu kašnjenja do kojih dolazi zbog kašnjenja pošte ili više sile.

2.8. Proizvodi i usluge prodaju se u količinama koje odgovaraju uobičajenim potrebama prosječnog kućanstva. Zadržavamo pravo ograničiti dostupnost proizvoda i usluga te prihvaćanje narudžbenica kad je riječ o količinama.

3. Cijene i plaćanja
3.1. Sve cijene proizvoda i usluga izražene su u [●] i uključuju sve primjenjive poreze, među ostalim i PDV. Fakturirane cijene bit će one važeće na dan provedbe narudžbenice.

3.2. Iako se Društvo trudi osigurati da su svi detalji, opisi i cijene proizvoda i usluga koji su prikazani na njegovoj internetskoj stranici točni, pogreške se ipak mogu pojaviti. Ako Društvo utvrdi pogrešku u cijeni bilo kojeg naručenog proizvoda ili usluge, Društvo će odmah Kupcu poslati informacije o pogrešci i informacije o točnoj cijeni. U tom slučaju Kupac može ponovno potvrditi provedenu narudžbu po točnoj cijeni ili je otkazati. U nedostatku Kupčeve potvrde prihvaćanja točne cijene ili otkazivanja narudžbe u roku od 7 (sedam) dana od pružanja informacija Društvo će narudžbu smatrati poništenom i o tome obavijestiti Kupca.

3.3. Navedene cijene ne uključuju troškove isporuke, osim ako nije drukčije naznačeno. Iznos koji je naveden na stranici „provjera narudžbe“, a poslije potvrđen e-poštom ukupni je iznos koji Kupac plaća za naručene proizvode, uključujući sve poreze, pristojbe, doprinose za zaštitu okoliša i troškove isporuke ako postoje.

3.4. Društvo može povremeno ponuditi promotivne kodove za popust koji se primjenjuju na bilo koje ili određene posebne kupnje proizvoda ili usluga učinjene preko ove internetske stranice. Svi povezani posebni uvjeti bit će navedeni u trenutku izdavanja.

3.5. Kako bi kupio proizvode i usluge, Kupac mora posjedovati valjanu kreditnu ili debitnu karticu, ili drugi način plaćanja koji prihvaćaju Društvo i grupa De’Longhi, te osigurati dovoljna financijska sredstva za podmirivanje troškova kupnje proizvoda i usluga. Društvo zadržava pravo odbiti svaki zahtjev Kupca koji ne ispunjava taj uvjet. Društvo zadržava pravo odbiti svaki zahtjev Kupca nakon provjere dostavljenih podataka, koji moraju biti točni i ažurirani.

3.6. Kad zaprimi Kupčevu narudžbu, Društvo provodi standardnu provjeru prethodnog odobrenja za platnu karticu Kupca kako bi utvrdilo da ima dovoljno sredstava za provedbu kupnje proizvoda. Proizvodi neće biti poslani dok ova provjera prethodnog odobrenja nije uspješno dovršena. Kartica će biti terećena nakon što je prihvaćeno odobrenje narudžbe u naznačenom iznosu. Ako se kartica ne može teretiti u roku od 5 (pet) dana od datuma kad je Društvo potvrdilo narudžbu, narudžba Kupca automatski će se poništiti, a Društvo će o tome obavijestiti Kupca.

3.7. Za svaku provedenu narudžbu Društvo ili bilo koje relevantno društvo grupe De’Longhi koje je propisno obaviješteno Kupcu će prije naplate izdati račun s podatcima koje je Kupac dostavio tijekom postupka kupnje, koji će biti poslan Kupcu e-poštom nakon potvrde isporuke proizvoda (ili da je usluga stavljena na raspolaganje) ili će biti dostupan za preuzimanje izravno s odgovarajuće internetske stranice kao dio profila Kupca.

4. Isporuka
4.1. Adresa za dostavu koju je naveo Kupac smatra se točnom adresom za isporuku proizvoda i usluga.

4.2. Kupac šalje posebnu narudžbenicu za svaku adresu ako želi naručiti proizvode koji se moraju poslati na različite adrese.

4.3. Vrsta isporuke, prosječno vrijeme isporuke i relevantne cijene koje nudi naše društvo navedeni su u odgovarajućem odjeljku na internetskoj stranici. Vrijeme isporuke okvirno je, a svi navedeni datumi isporuke ili otpreme moraju se provesti u skladu sa zakonom [●]. Vrijeme isporuke produljuje se za svako razdoblje potrebno za točnu isporuku naručenog proizvoda ako je do kašnjenja došlo zbog događaja izvan naše razumne kontrole.

4.4. Ako naručeni proizvod više nije dostupan u skladištu u trenutku naručivanja i pogrešno je naznačen kao dostupan na internetskoj stranici, može doći do kašnjenja u provedbi narudžbe ili njezina otkazivanja, o čemu će Kupac biti odmah obaviješten.

4.5. Pri dostavi proizvoda kurirskom službom Kupac treba provjeriti odgovara li broj primljenih paketa broju navedenom na prijevoznoj ispravi te je li pakiranje oštećeno, neoštećeno ili mokro. Kupac je dužan prijaviti svako oštećenje pakiranja ili proizvoda kuriru i obavijestiti nas o tome na sljedeću e-adresu: [●].

4.6. Korištenjem korisničkog imena i lozinke Kupac može pristupiti sažetku narudžbi učinjenih na profilu Kupca i pratiti tijek narudžbi u stvarnom vremenu, što uključuje sljedeće poruke:

• narudžba odbijena / plaćanje odbijeno: plaćanje Kupca nije uspjelo;

• čekanje na plaćanje: Kupac je izradio narudžbu, ali ju je otkazao prije plaćanja; • narudžba primljena: narudžba je primljena;

• potvrda prihvaćanja narudžbe: ponuda Kupca za kupnju proizvoda ili usluga je prihvaćena;

• narudžba u pripremi: započeo je postupak pripreme naručenih proizvoda i organizira se dostava pošiljki kurirskom službom;

• narudžba poslana: kurir je preuzeo proizvode te su oni dostavljeni na adresu koju je naveo Kupac; od ovog trenutka Kupac može pratiti svoju pošiljku na internetskoj stranici prijevoznika.

4.7. Za sva pitanja koja se odnose na status narudžbe Kupac se može obratiti Službi za korisnike na sljedeću e-adresu [●] i broj telefona [●].

4.8. Proizvodi ili usluge bit će dostupni samo na području [●].

5. Rizik i vlasništvo
5.1. Pri isporuci proizvoda na adresu za isporuku navedenu u narudžbenici rizik se prenosi na Kupca.

5.2. Pri plaćanju proizvoda vlasništvo se prenosi na Kupca.

6. Pravila o povratu / vraćanju proizvoda
6.1. Potrošači mogu odustati od Ugovora bez kazne i bez navođenja razloga u roku od 30 (trideset) dana od isporuke predmetnog proizvoda. Za ispunjenje roka dovoljno je poslati izjavu o odustajanju od Ugovora na našu e-adresu: [●]. Zatim će nam Potrošač vratiti kupljeni proizvod u roku od 14 dana od dana odustajanja od Ugovora. Ostvarivanje prava na odustanak obavlja se u skladu s „Informacijama o ostvarivanju prava na odustanak“ priloženim ovim Uvjetima. Ne snose se nikakvi troškovi za vraćanje artikala sve dok se vraćanje provodi u skladu s našim pravilima o povratu.

6.2. Proizvod se vraća u izvornom stanju i u skladu s uputama za povrat Društva, koje su priložene uz pošiljku zajedno s jamstvenim listom, priručnicima, dodatnom opremom i uz popust ili besplatnu isporuku proizvoda. S obzirom na to, Potrošač se isto tako može obratiti našem društvu telefonom na sljedeći broj: [●]. Taj je broj dostupan od ponedjeljka do petka od [●] do [●]. Imajte na umu da ćete morati snositi izravne troškove vraćanja proizvoda kao što je navedeno u „Informacijama o ostvarivanju prava na odustanak“ priloženim ispod ovih Uvjeta.

Pri vraćanju proizvoda možete slijediti naša pravila o povratu ili, umjesto toga, koristiti način dostave po svojem izboru. U svakom slučaju, morat ćete slijediti upute u posebnom dijelu internetske stranice (pogledajte dio „moj račun“).

6.3. Odgovarajuće društvo grupe De’Longhi najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana primitka izjave Potrošača o odustajanju od Ugovora vraća Potrošaču sva dotadašnja plaćanja, uključujući troškove isporuke Proizvoda ako postoje. Povrat plaćanja bit će učinjen istim načinom plaćanja kojim se koristio Potrošač. Povrat plaćanja primljenih od Potrošača može se zadržati dok se proizvod ne vrati ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o njegovu vraćanju, ovisno o tome što nastupi prije. Nakon primitka povrata proizvoda u skladu s Uvjetima izdaje se ispravak računa za odgovarajući iznos. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda kao rezultat njegove upotrebe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda.

7. Jamstvo
7.1. Kupac je dužan odmah nakon primitka isporučenih proizvoda provjeriti imaju li vidljivih nedostataka i neusklađenosti s Ugovorom te je u takvoj situaciji dužan odmah obavijestiti Društvo.

7.2. Prava koja proizlaze iz jamstva potrebno je ostvariti u skladu s uvjetima navedenima u sadržaju jamstvenih dokumenata isporučenih s proizvodom. Kako bi iskoristio uvjete jamstva za proizvode, Kupac bi se trebao obratiti našoj Službi za korisnike na sljedeći broj: [●] ili elektronički na: [●], pružajući informacije o broju računa i njegovu datumu izdavanja ili kodu koji se odnosi na provedenu narudžbu. Služba za korisnike pružit će sve informacije o daljnjim postupcima u smislu jamstva.

7.3. Društvo isporučuje proizvode bez nedostataka. Ako proizvod nije u skladu s Ugovorom, Kupac ima pravo na besplatno korištenje pravima u sklopu jamstva u skladu s odredbama zakona [●]. Prava se dodjeljuju ako se nedostatak otkrije u roku od 2 (dvije) godine od kupnje proizvoda preko interneta i o tome će Društvo biti obaviješteno u roku od 2 (dva) mjeseca od njegova otkrivanja.

7.4. Kupac nema pravo popraviti ili zamijeniti proizvod ili bilo koji dio za koji se utvrdi da je neispravan i nadoknaditi relevantne troškove isporuke u sljedećim situacijama u skladu sa zakonskim odredbama:

a) proizvod su popravljale ili na njemu radile preinake osobe koje nisu proizvođač ili bilo koja druga ovlaštena osoba; i/ili

b) neusklađenost proizvoda postala je očigledna dvije (2) godine nakon isporuke proizvoda i/ili je dva (2) mjeseca nakon otkrića nedostatka poslan odgovarajući zahtjev za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda, u skladu s prethodnim stavkom; i/ili

c) nedostatci su uzrokovani (u cijelosti ili djelomično) nepravilnom uporabom, nepravilnim skladištenjem, održavanjem ili ugradnjom ili nepridržavanjem uputa koje je proizvođač pružio uz proizvod.

7.5. Popravci ili zamjene učinit će se u razumnom roku nakon podnošenja zahtjeva i neće uzrokovati znatne neugodnosti Kupcu, uzimajući u obzir prirodu proizvoda i namjenu za koju je kupljen.

7.6. Svaki prigovor razmatra se u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja prigovora.

7.7. Nijedna odredba ovih Uvjeta ne ograničava prava kupaca ili potrošača prema odredbama zakona [●], uključujući prava koja proizlaze iz odredbi o jamstvu navedenih u Građanskom zakoniku.

8. Ograničenje odgovornosti
8.1. Društvo ulaže sve napore kako bi osiguralo nesmetanu dostupnost besprijekornih usluga. Međutim, to ne može uvijek biti zajamčeno prirodom internetskog sustava, zbog tehničkih obustava ili ograničenja koja se mogu dogoditi, koji su povezani ili nisu povezani s popravcima, održavanjem ili novim uslugama koje se provode. Društvo će uložiti sve napore da ograniči broj i trajanje takvih obustava ili ograničenja.

8.2. Naše Društvo neće biti odgovorno prema Kupcu s obzirom na to da nije Potrošač, za bilo koje kašnjenje ili neuspjeh koji proizlazi iz nekog razloga koji je izvan naše razumne kontrole, te u svakom slučaju za (i) gubitke koji nisu uzrokovani kršenjem našeg Društva, ili (ii) bilo koji poslovni gubitak (uključujući gubitak dobiti, prihoda, ugovora, očekivane uštede, podataka, goodwilla ili nepotrebnih rashoda), ili (iii) bilo koje neizravne ili posljedične gubitke koje nijedna strana nije mogla predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora o prodaji proizvoda s našim društvom. Ova se odredba također primjenjuje na fizičke osobe koje kupuju proizvode ili usluge u svrhe koje su izravno povezane s njihovim poslovanjem ili profesionalnom djelatnošću.

8.3. Ovi Uvjeti ne utječu na zakonsko pravo Potrošača na slanje robe ili pružanje usluga u razumnom roku ili na povrat novca ako se naručena roba ili usluge ne mogu isporučiti u razumnom roku zbog razloga izvan naše razumne kontrole.

8.4. Međutim, svaka odgovornost prema Kupcu, koji nije Potrošač, ograničena je na kupovnu cijenu proizvoda. Naše društvo nikada neće biti odgovorno za neizravnu štetu.

8.5. Svako ograničenje odgovornosti u ugovoru s Kupcem ograničeno je na ono što se može zakonski isključiti. Međutim, ništa u ovim Uvjetima ne ograničava ili isključuje odgovornost za lažno predstavljanje ili za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu krajnjim neoprezom ili namjernim nedoličnim ponašanjem.

9. Mjerodavno pravo i nadležnost
9.1. Ovi Uvjeti reguliraju se i tumače u skladu sa zakonima [●].

9.2. Nastojat ćemo sve nesuglasice riješiti brzo i učinkovito. Potrošač može podnijeti zahtjev za provođenje bilo kojeg prava zaštite potrošača koje se odnosi na ove Uvjete u [●] ili u zemlji EU-a u kojoj Potrošač živi.

9.3. Europska komisija predviđa postupak izvansudske nagodbe: internetsko rješavanje sporova. Nadležna tijela navedena su na internetskoj stranici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Poštanska je adresa Društva: [●].

9.4. Dodatne informacije o mogućem izvansudskom razmatranju pritužbi i načina pravne zaštite te pravila za pristup tim postupcima dostupne su u uredima i na internetskim stranicama [●] potrošačkih pravobranitelja, društvenih organizacija, čije propisane zadaće uključuju zaštitu potrošača, [●] Inspektorata za preglede u području trgovine i na sljedećim internetskim adresama: [●].

9.5 Aktualni Uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici i mogu se dostaviti Kupcu elektronički (na e-adresu navedenu u korisničkom računu) bez dodatnih troškova.

10. Poslovni podatci

Naši su poslovni podatci Društva kako slijedi:

De’Longhi [●], s registriranim sjedištem u [●], registrirano na Sudu [●] grada [●] pod brojem [●], PDV id. br.: [●], temeljni kapital [●] uplaćen u cijelosti.

11. Obrada osobnih podataka
11.1. Obrada osobnih podataka Kupaca provodi se prema načelima navedenima u Pravilima o privatnosti.

RAČUN KUPCA

Pri upotrebi bilo koje usluge internetske stranice Kupac je odgovoran za održavanje povjerljivosti svojeg računa i lozinke te za ograničavanje pristupa svojem računalu, a u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonom Kupac je suglasan prihvatiti odgovornost za sve aktivnosti koje se događaju u smislu njegova računa ili lozinke. Kupac je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da lozinka bude povjerljiva i sigurna te bi trebao odmah obavijestiti Društvo ako ima razloga vjerovati da je netko drugi doznao njegovu lozinku, ili ako se lozinka koristi ili postoji mogućnost da će se rabiti neovlašteno.

Kupac je odgovoran osigurati da su podatci koji su dostavljeni Društvu točni i potpuni te bi nas trebao obavijestiti o svim promjenama dostavljenih podataka. Kupac može pristupiti većini informacija koje je pružio našem društvu i ažurirati ih, uključujući sve postavke računa, u povezanom dijelu internetske stranice.

Društvo zadržava pravo odbiti uslugu, ukinuti račune ili ukloniti ili urediti sadržaj ako Kupac prekrši primjenjive zakone, kao i ove Uvjete.

Informacije o ostvarivanju prava Potrošača na odustanakA. Upute za odustajanjePravo na odustanak

Dragi Potrošaču,

imate pravo odustati od ovog Ugovora u roku od 30 (trideset) dana bez navođenja razloga.

Razdoblje za odustajanje isteći će nakon 30 (trideset) dana od dana kad dođete, ili treća strana osim prijevoznika i one koju ste vi naveli dođe u fizički posjed robe.

Kako biste ostvarili pravo na odustanak, morate obavijestiti naše društvo o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. dopisom poslanim poštom na [dodati adresu] ili e-poštom [e-adresa) i/ili nas nazovite na [telefonski broj]. Možete se poslužiti priloženim uzorkom obrasca za odustajanje, ali to nije obvezno.

Kako biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete svoju obavijest o ostvarivanju prava na odustanak prije isteka razdoblja za odustajanje.

Učinci odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, mi ćemo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo od vas primili, uključujući troškove isporuke, ako postoje (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg odabira vrste isporuke koja nije najjeftinija vrsta standardne isporuke koju nudimo), bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kad smo obaviješteni o vašoj odluci o odustajanju od ovog ugovora. Takvu ćemo nadoknadu provesti koristeći se istim sredstvom plaćanja kojim ste se koristili u prvotnoj transakciji, osim ako izričito nije drukčije dogovoreno; u svakom slučaju nećete snositi nikakve troškove kao rezultat takve nadoknade.

Možemo zadržati povrat sredstava dok ne primimo robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što nastupi prije.

Robu ste dužni vratiti (cjelokupni proizvod uključujući upute za upotrebu, dodatnu opremu, originalno pakiranje, originalni račun ili njegovu presliku i druge dodatne materijale) ili nam je predati [dodati adresu], bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije do 14 (četrnaest) dana od dana kad ste nas obavijestili o svojem odustajanju od ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu vratite prije isteka razdoblja od 14 (četrnaest) dana.Ne snose se nikakvi troškovi za vraćanje artikala sve dok se vraćanje provodi u skladu s našim pravilima o povratu.

Imajte na umu da ćemo u svakom slučaju morati snositi izravne troškove povrata potrgane ili neispravne robe ili pogrešno poslane/fakturirane robe.

Odgovorni ste samo za svaku smanjenu vrijednost robe koja je posljedica rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

B. Uzorak obrasca za odustajanje(Ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)

- Za [dodati adresu]

- Ja/mi ………………... ovime obavještavam/o da želim/o ………….. odustati od ………….. ugovora o prodaji sljedeće robe ……………..

- Naručeno …………./ zaprimljeno ………………

- Ime potrošača ………………….

- Adresa potrošača ………………….

- Potpis potrošača ………………….

- Datum …………………….