Gdje se nalazi serijski broj vašeg uređaja?

U slučaju kada vam je potrebna pomoć brže ćemo vam pomoći ako ste već pronašli serijski broj vašeg uređaja.
U nastavku odaberite kategoriju proizvoda i pogledajte gdje se nalazi vaš serijski broj.

Kava

Kvaliteta zraka

Kuhinja