1. Natrag na početnu stranicu
  2. Uvjeti i odredbe pretplate

Uvjeti za pretplate

1. Opći uvjeti za pretplate

Ovi Opći uvjeti („opći uvjeti”) reguliraju periodičnu opskrbu proizvoda opisanih u odjeljku Pretplata na web-mjestu De’Longhi („proizvodi”) tvrtke De'Longhi Appliances S.r.l, jedinog nositelja kvota sa sjedištem u Trevisu (TV), u ulici L. Seitz br. 47, s temeljnim kapitalom od 200 000 000,00 eura plaćenim u cijelosti, čiji je OIB 00698370962, porezni kôd i registracijski broj u registru poduzeća Trevisa 00867190159, podložne upravljanju i koordinaciji poduzeća De'Longhi SpA u skladu s čl. 2497-bis talijanskog Građanskog zakonika („De'Longhi”), kupcu ili krajnjem korisniku (potrošaču), fizičkoj osobi (punoljetnoj) ili pravnoj osobi („kupac“) u skladu s uvjetima i odredbama opisanima u nastavku („pretplate”), za koje se klijent prijavio putem web-mjesta www.delonghigroup.com („web-mjesto”).

Primjenjivi su opći uvjeti oni koji su bili na snazi u vrijeme izvršenja pretplatničkog ugovora u skladu s odredbama navedenim u čl. 5.

Za sve što nije izričito regulirano ovim Općim uvjetima, pogledajte odredbe sadržane na web-mjestu u odjeljku posvećenom prodaji proizvoda i usluga; u slučaju konflikta, ovi će opći uvjeti imati prednost.

Proizvodi su namijenjeni samo za kućnu ili sličnu uporabu, a ne za profesionalne namjene ili uporabu. U svakom slučaju, De'Longhi preporučuje pridržavanje uputa sadržanih u odgovarajućim priručnicima s uputama.

2. Vrste pretplate

Kupac može odabrati među vrstama pretplate opisanima u odjeljku Pretplate na web-mjestu. Pretplate omogućuju periodičnu isporuku proizvoda obuhvaćenih pretplatom, u količinama određenima pretplatom i s učestalošću predviđenom za svaku isporuku, po sniženoj cijeni i s planom plaćanja na rate.

3. Trajanje pretplate – Kupčevo otkazivanje / De'Longhijev raskid

3.1. Maksimalno trajanje svake vrste pretplate je 12 mjeseci. Kupac prima isporuku proizvoda onoliko često koliko je navedeno u dotičnoj pretplati.

3.2. Kupac može otkazati pretplatu slobodno i u bilo kojem trenutku. Ovo pravo jednostranog povlačenja u daljnjem tekstu također nazivat će se „otkazivanje” i za to kupac neće snositi nikakve troškove.

3.3. Otkazivanje će izvršiti kupac ispunjavanjem i slanjem obrasca u odjeljku „Moj račun” na stranici web-mjesta Pretplata, u odjeljku „Povijest pretplate”, prema tamo navedenim uputama. De'Longhi će isporučiti, a kupac platiti, sve proizvode naručene prije otkazivanja. Mogućnost otkazivanja pretplate za kupca bit će suspendirana 2 (dva) dana prije obrade svake nove narudžbe.

3.4. De'Longhi može raskinuti pretplatu prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku iz razloga komercijalne prilike, službeno priopćivši povlačenje kupcu uz obavijest najmanje 15 dana prije nego što raskid stupi na snagu. Sve narudžbe prihvaćene prije datuma stupanja na snagu raskida ugovora bit će izvršene.

4. Izvršenje ugovora

4.1. Kupac može potpisati ugovore koji se odnose na svaku pretplatu isključivo putem web-mjesta.

4.2. Nakon dovršetka prilagođene konfiguracije pretplate, kako bi pristupio pretplatama, kupac se mora registrirati i prijaviti u odjeljku „Moj račun” na web-mjestu, s korisničkim imenom i lozinkom, koje je kupac dužan zaštititi te u vezi s kojom je odgovoran za sve aktivnosti ili radnje poduzete upotrebom istih. De'Longhi nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih ugovornih odredbi.

Kupac se obvezuje odmah obavijestiti De'Longhi u slučaju neovlaštene uporabe pristupnih vjerodajnica ili bilo kojeg drugog kršenja sigurnosti.

4.3. Da bi dovršio pretplatu, kupac mora ispuniti narudžbu u kojoj se navodi sljedeće:

– vrsta odabrane pretplate i vrsta kave među dostupnima;
– podaci o naplati s adresom za dostavu za proizvode kupljene putem pretplate.
Nakon pridruživanja primit ćete sažetak podataka o proizvodima, uključujući naznake o cijenama, PDV i sve primjenjive poreze, koji će biti detaljno opisani u odgovarajućem računu.

4.4. Ugovor se izvršava po primitku De'Longhijeve obavijesti kojom se potvrđuje uključivanje pretplate poslane kupcu putem e-maila, a koja sadrži sažetak uvjeta odabrane pretplate, kao i sve druge informacije koje se odnose na ugovor. Narudžbe nakon prve automatski se generiraju s učestalošću utvrđenom za svaku pretplatu.

5. Značajke i cijene proizvoda

5.1. Značajke proizvoda svake pretplate mogu se pronaći na relevantnoj stranici web-mjesta. Kava se dostavlja kupcu s rokom trajanja od najmanje tri (3) mjeseca.

5.2. Troškovi dostave, ako je primjenjivo, jasno su navedeni u pojedinostima narudžbe. Osim ako nije izričito navedeno, proizvodi će biti poslani kupcu bez troškova.

5.3. Navedena cijena ostat će nepromijenjena tijekom cijelog trajanja pretplate koju je kupac odabrao, osim popusta koji se primjenjuje na prvu narudžbu, kada je primjenjivo.

6. Promjene pretplate

6.1. De'Longhi će kupcu isporučiti proizvode predviđene pretplatom onoliko često koliko je u pretplati navedeno.
Kupac može izmijeniti svoje osobne podatke, adresu za slanje proizvoda, adresu za naplatu i podatke o plaćanju pristupom stranici Pretplate na web-mjestu u odjeljku „Povijest pretplate”. Mogućnost izmjene podataka pretplate za kupca bit će suspendirana 2 (dva) dana prije obrade svake nove narudžbe.

6.2. Izmjene koje se spominju u čl. 6.1 provodit će se od prve isporuke nakon datuma izmjene, ako su izvršene najmanje 2 (dva) dana prije datuma obrade narudžbe. Inače će se uzeti u obzir za sljedeće isporuke. Kupac će primiti obavijest putem e-maila 5 (pet) dana prije datuma obrade svake narudžbe nakon prve narudžbe.

6.3. Pretplata se ne može obustaviti, već samo otkazati u skladu s prethodnim člankom. 3.

7. Plaćanje i fakturiranje

7.1. Periodička isporuka proizvoda u skladu s uvjetima navedenima u svakoj pretplati može se platiti samo mjesečnim zaduženjem na kreditnoj ili debitnoj kartici; drugi načini plaćanja nisu dopušteni, niti se mogu koristiti kuponi za popust osim onih koji su namijenjeni za pretplatničke programe. Nakon potpisivanja ugovora, De'Longhi će automatski poslati račun ili fakturu na temelju podataka koje je kupac dostavio prilikom izvršenja pretplate. Nakon izdavanja, nikakve izmjene računa neće biti moguće.

7.2. Iznos svake narudžbe poslane na temelju pretplate koju je odabrao kupac teretit će izravno kreditnu karticu kupca. Tvrtka De'Longhi ima pravo provoditi preliminarne provjere kako bi provjerila dostupnost kreditne kartice.

7.3. U slučaju da je kupčevo plaćanje odbijeno ili da proizvoda nema na skladištu („izvan zaliha”), De'Longhi će izvršiti 3 (tri) pokušaja obrade narudžbe; ako nijedan od tih pokušaja ne uspije, narudžba se neće potvrditi, proizvodi se neće isporučiti, a dotični iznos neće biti naplaćen kupcu. U tim slučajevima, neobrađene narudžbe („preskočene narudžbe”) neće se dodati na kraju pretplate koja će trajati najviše 12 mjeseci. Kupac potvrđuje da takve situacije mogu odgoditi vrijeme izvršenja narudžbe i, posljedično, vrijeme predviđeno za isporuku proizvoda.

7.4. Sve informacije koje se odnose na kupčevu kreditnu karticu prosljeđivat će se putem sigurne veze izravno na web-mjesto bankarske institucije koja pruža uslugu plaćanja. Kupac je dužan obavijestiti tvrtku De'Longhi putem službe za korisnike ili za to predviđenog odjeljka na web-mjestu o svim promjenama (npr. isteku kartice) u vezi s kreditnom karticom koja se upotrebljava za plaćanje narudžbi izdanih tijekom trajanja pretplate.

8. Slanje proizvoda

8.1. De'Longhi će prvu pošiljku proizvoda koje je kupac naručio poslati kurirskom službom na adresu koju je kupac naveo. Isporuka proizvoda predviđenih svakom pretplatom, u normalnim uvjetima, odvija se u roku od 3 (tri) radna dana od datuma ispunjavanja svake narudžbe koja se priopći kupcu putem e-maila, kao i sljedeći datum isporuke. Vrijeme naznačeno za primanje proizvoda u svakom je slučaju indikativno.

8.2. Sve narudžbe nakon prve obrađivat će se automatski, onoliko često koliko je opisano za svaku pretplatu u odjeljku Pretplate na web-mjestu.

8.3. Slanje će izvršiti De'Longhi preko kurirske službe treće strane, odgovorne za dostavu. Sva izvješća o neuspjeloj ili odgođenoj isporuci proizvoda izvršit će se putem De'Longhijeve službe za korisnike.

9. Provjera proizvoda

9.1 Svako oštećenje pakiranja i/ili proizvoda (vidljivo bez otvaranja pakiranja) ili neusklađenost u broju pakiranja moraju se odmah prijaviti kurirskoj službi, navodeći posebnu napomenu na dokumentu isporuke. Potpisivanjem dokumenta kurirske službe kupac potvrđuje vanjski integritet proizvoda i sukladnost isporuke.

9.2. Svi problemi koji nisu očiti i ne mogu se potvrditi u trenutku isporuke (u vezi s fizičkim integritetom, korespondencijom ili potpunosti primljenih proizvoda) moraju se prijaviti u roku od 5 (pet) radnih dana od isporuke slanjem e-maila službi za korisnike putem obrazaca prijavljenih na web-mjestu ili pozivom na besplatni broj 800 635600.

10. Izmjena općih uvjeta

10.1. De'Longhi ima pravo izmijeniti ove opće uvjete trenutnim slanjem obavijesti kupcu putem e-maila i na web-mjestu. Iz tog razloga De'Longhi poziva kupca da redovito pregleda tu stranicu kako bi provjerio ima li promjena i/ili ažuriranja ovih općih uvjeta.

10.2. Ako izmjene uključuju značajnu promjenu uvjeta pretplate, kupac može odustati od pretplate u skladu s odredbama čl. 11.2.

10.3. Promjene stupaju na snagu od datuma navedenog u komunikaciji poslanoj e-mailom ili objavljenoj na web stranici.

11. Odustajanje

11.1. Ostvarivanje prava na odustajanje ne odnosi se na prehrambene proizvode.

11.2. Ne dovodeći u pitanje mogućnost da kupac u bilo kojem trenutku obavijesti o otkazivanju pretplate, kao što je predviđeno u članku 3., kupac može iskoristiti i pravo odustajanja od pretplatničkog ugovora u skladu s uvjetima predviđenima općim uvjetima prodaje koji se nalaze na web-mjestu u odjeljku posvećenom prodaji De'Longhijevih proizvoda i usluga ili izravnim pozivom DeLonghijevoj službi za korisnike na sljedeći besplatni broj telefona 800 635600.

12. Jamstvo

12.1. Kupac mora provjeriti proizvode nakon isporuke kako bi provjerio njihovu funkcionalnost i prisutnost vidljivih nedostataka, o čemu odmah treba obavijestiti tvrtku De'Longhi.

12.2 Proizvodi su pokriveni zakonskim jamstvom, koje je u skladu sa svim zakonskim propisima koji se odnose na jamstva za robu široke potrošnje i prava potrošača koja su na snazi u zemljama u kojima se kupuju proizvodi uključeni u svaku pretplatu („jamstvo”). Prava koja proizlaze iz jamstva ostvarit će se u skladu sa zakonom koji je na snazi u zemlji kupca i pod uvjetima navedenima u bilo kojoj jamstvenoj dokumentaciji isporučenoj s proizvodima. Za provedbu jamstva kupac se može obratiti našoj službi za korisnike na broj i/ili e-mail adresu navedenu u odjeljku službe za korisnike na web-mjestu, navodeći broj fakture za proizvod i datum izdavanja ili odgovarajući kôd i poslanu narudžbu, pružajući informacije o nedostatku. Korisnička pomoć pružit će vam sve informacije o tome kako iskoristiti jamstvo.

12.3. Tvrtka De'Longhi isporučuje proizvode bez nedostataka. Ako proizvodi nisu u skladu sa značajkama opisanima u pretplati, kupac ima pravo na iskorištavanje jamstvenih prava.

12.4. Kupac nema pravo na popravak ili zamjenu proizvoda, ili bilo kojeg njegovog dijela, koje treba izvršiti De'Longhi, u sljedećim situacijama (ne dovodeći u pitanje bilo koje zakonske odredbe o tom pitanju):

a) kada proizvod popravi ili izmijeni bilo tko osim proizvođača ili ovlaštenog subjekta; i/ili
b) neusklađenost proizvoda postane očigledna dvije (2) godine nakon isporuke proizvoda i/ili od posebnog zahtjeva za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda, poslanog u skladu s odredbama ovih općih uvjeta; i/ili
c) kada su kvarovi (u cijelosti ili djelomično) uzrokovani nepravilnom uporabom, skladištenjem, održavanjem ili ugradnjom ili nepridržavanjem uputa proizvođača s proizvodom.

12.5. Popravak ili zamjena proizvoda izvršit će se u razumnom roku od podnošenja aplikacije i neće uzrokovati značajne neugodnosti za kupca, uzimajući u obzir prirodu proizvoda i svrhu u koju je kupljen.

12.6. Svaka pritužba uzet će se u obzir u roku od 30 (trideset) dana od primitka pritužbe.

12.7 Ništa u ovim Općim uvjetima ne ograničava prava kupaca sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača (kako je definirano u daljnjem tekstu).

12.8. S posebnim osvrtom na kavu, De'Longhi jamči kvalitetu kave u odnosu na sve materijalne i proizvodne nedostatke do isteka roka valjanosti navedenog na samom proizvodu, pod uvjetom da njegovo rukovanje i uporaba budu u skladu s uputama, etiketama i/ili drugom dokumentacijom koju je pružio De'Longhi. Podrazumijeva se da se prehrambeni proizvodi, jednom otvoreni, moraju nužno konzumirati do datuma prikazanog na etiketi i pohraniti prema preporuci.

13. Ograničenje odgovornosti

13.1. De'Longhi će dati sve od sebe kako bi osigurao neprekidnu dostupnost internetskih usluga bez pogrešaka koje nudi web-mjesto. Ipak, sama priroda internetskih usluga može dovesti do prekida zbog tehničkih razloga ili ograničenja koja se mogu pojaviti, uključujući popravak, održavanje ili uvođenje novih usluga. De'Longhi će ograničiti broj i trajanje takvih suspenzija ili ograničenja koliko god je to moguće.

13.2. De'Longhi neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje koje proizlazi iz uzroka izvan njegove razumne kontrole, a u svakom slučaju: (i) za štete koje nisu uzrokovane pogreškama tvrtke De'Longhi, ili (ii) za ekonomske gubitke (uključujući gubitke zbog izgubljene dobiti, ugovora, podataka, dobre volje itd.) ili (iii) za bilo koju neizravnu ili posljedičnu štetu koju bilo koja strana ne može predvidjeti u trenutku sklapanja pretplatničkog ugovora.

13.3. Ovi Opći uvjeti ne utječu na zakonsko pravo kupca na primanje proizvoda u skladu s uvjetima navedenima u pretplati ili na primanje povrata novca ako naručene proizvode nije moguće isporučiti u razumnom roku zbog razloga izvan razumne kontrole tvrtke De'Longhi.

13.4. Svaka odgovornost tvrtke De'Longhi prema kupcu koja se odnosi na probleme s kvalitetom proizvoda u svakom će slučaju biti ograničena na kupovnu cijenu proizvoda. Svako ograničenje odgovornosti u ugovoru s kupcem bit će ograničeno na ono što se može zakonski isključiti. Međutim, ništa u ovim Općim uvjetima neće ograničiti ili isključiti odgovornost za lažno predstavljanje ili za smrt ili tjelesnu ozljedu uzrokovanu grubom nepažnjom ili namjernim nedoličnim ponašanjem.

14. Viša sila

14.1. De'Longhi se ne može smatrati odgovornim ako ne može obraditi narudžbu zbog više sile (kao što su, ali ne ograničavajući se na blokirane proizvodne aktivnosti koje nameću zakonodavne ili administrativne odredbe, epidemije, štrajkovi, teški atmosferski događaji, požari, poplave), čak i ako takvi događaji sprječavaju ili odgađaju aktivnost kurirske službe odgovorne za isporuku naručenih proizvoda.

15. Primjenjivo pravo i nadležni sud

15.1. Ovi Opći uvjeti uređeni su talijanskim pravom, a posebno Zakonodavnom uredbom od 6. rujna 2005. br. 206 („Zakon o zaštiti potrošača”).

15.2. Za građanske sporove sudac mjesta boravišta ili prebivališta kupca ima isključivu nadležnost, u skladu sa zakonodavstvom utvrđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

15.3. Europska komisija pruža platformu za rješavanje sporova koji se odnose na kupnje putem interneta kojoj građanin države članice EU-a može pristupiti putem ove poveznice: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Obrada podataka

16.1. Osobni podaci kupca pruženi za izvršenje pretplate, u skladu s odredbama Uredbe EU-a o obradi osobnih podataka (GDPR), obrađivat će se samo u svrhe povezane s izvršenjem pretplatničkog ugovora i isporukom narudžbe proizvoda.

16.2. Osobni podaci kupca obrađivat će se u skladu s odredbama informacija o obradi osobnih podataka (Pravila privatnosti) koje se nalaze na web-mjestu, a koje vas pozivamo da redovito konzultirate kao i ove Opće uvjete za sva ažuriranja ili promjene.