1. Back to homepage
  2. Политика по отношение на бисквитките

Политика по отношение на бисквитките

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ 

 Уебсайтът на DeLonghi Group(наричан по-долу „уебсайтът“) използва бисквитки, за да предостави на потребителя персонализиран достъп и за да подобри неговото/нейното преживяване при разглеждането.

Използването на бисквитки е част от политиката на Де‘Лонги за поверителност на личните данни.

Като осъществявате достъп до сайта и приемате настоящата политика по отношение на бисквитките, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от DeLonghi Group в съответствие с определените по-долу условия.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките представляват малки текстови файлове, често съдържащи уникални идентификатори, които се изпращат от уеб сървърите към уеб браузърите и които след това могат да бъдат изпращани обратно към сървъра всеки път, когато браузърът поиска отварянето на дадена страница от сървъра.

Бисквитките се използват за различни цели, притежават различни характеристики и могат да се използват както от ТЕСИ ООД като ексклузивен дистрибутор на DeLonghi Group за България, така и от трети страни.

Бисквитките улесняват разглеждането от страна на потребителя и му/ѝ осигуряват сигурни връзки.

Предоставената по-долу информация се отнася до бисквитките, които се инсталират от настоящия уебсайт, и необходимите инструкции относно това как се управляват предпочитанията на потребителя в тази връзка.

Бисквитки, използвани на уебсайта

Бисквитките не съдържат никаква информация, която би могла да идентифицира лично потребителя.

Информацията относно разглеждането на уебсайта от страна на потребителя, която се събира чрез бисквитките, може да се използва от DeLonghi Group за общото управление на уебсайта.

По-специално уебсайтът използва следните бисквитки:

А. Технически бисквитки

Тези специфични бисквитки са свързани с дейности, които са строго необходими за правилното функциониране на уебсайта и гарантират използването на неговите услуги. Техническите бисквитки, които уебсайтът използва, са следните:
 

Бисквитки

Описание

Изтичане

.ASPXANONYMOUS

1. Използват се от уебсайтове базирани на .NET технология; дават възможност за запазване на анонимността на сесията и за еднозначно идентифициране на потребителя

45 дни

ASP.NET_SessionId

Използват се от уебсайтове базирани на .NET технология, дават възможност за идентифициране на исканията на потребителя по време на сесията

сесия

AWSELB

Дава възможност за управление натоварването на сървъра в рамките на хостинг услугата, използвана от Групата

1 ден

cookielaw

Дава възможност за запаметяване на съгласието на потребителите за използването на бисквитки (по държави)

6 месеца

currencyCode

Дава възможност за определяне на вида на валутата за извършваните от потребителя плащания

1 месец

lastPageId

Дава възможност за съхраняване на последната посетена страница от потребителя

сесияЗа тези видове бисквитки не е необходимо каквото и да било съгласие от потребителя, като те се инсталират автоматично, когато той/тя осъществи достъп до уебсайта.

 Б. Нетехнически бисквитки

Бисквитки, различни от горепосочените технически бисквитки, се инсталират или активират само с изричното съгласие на потребителя при неговия/нейния първи достъп до уебсайта.

Потребителят може да даде своето съгласие по два различни начина: като следва инструкциите в лентата на целевата страница на уебсайта (и щракне върху „приемам“ или някакъв друг елемент) или избирателно, в съответствие с дадените по-долу указания. Ако потребителят не попълни формуляра за съгласие и излезе от информационната бележка, като я затвори или продължи да разглежда уебсайта, той/тя дава своето съгласие по отношение на всички бисквитки. Това съгласие се проследява при последващите посещения на този потребител. Потребителят винаги може да оттегли, било то изцяло или отчасти, своето съгласие, което вече е дал, в съответствие с указанията, съдържащи в раздел „Управление на бисквитките, използвани от уебсайта“.

Бисквитки, управлявани от трети страни

При използването на настоящия уебсайт се инсталират така също бисквитки, управлявани/администрирани от трети страни. По-долу са дадени някои съвети и връзка към политиката за поверителност на личните данни и формуляра за съгласие за всяка от тях. Потребителят може да даде своето съгласие за всяка от тях, като затвори тази страница или премине към друга страница от уебсайта .

1.Бисквитки за профилиране с рекламна цел Те се използват за предоставянето на целенасочена реклама въз основа на интересите, проявени при разглеждането на потребителите в интернет.

• Addthis

• Google Analytics

2.Бисквитки за пренасочване Те се използват за изпращане на реклами до потребителите, които преди това са посещавали уебсайта.

• Google Analytics

3.Бисквитки за социални мрежи Те се използват за споделянето на съдържание чрез социални мрежи. Де‘Лонги не контролира тези данни и тяхната употреба. По-долу са дадени имената на трети страни, които ги управляват, и за всяка от тях е посочена връзка към страницата, на която е предоставена информация относно тяхното третиране и потребителят може да даде своето съгласие.

• Facebook

4.Статистически бисквитки Те се използват от трети страни, също във вид на разбивка, за целите на управлението на статистически данни.

DeLonghi Group използва:

• Google Analytics – уеб услуга за анализи, предоставяна от Гугъл Инк., с помощта на която чрез бисквитките се осъществява наблюдение в обобщен вид на използването на уебсайта от страна на потребителите. Потребителят може да забрани бисквитките на Google Analytics, като промени настройките на браузъра. Това може да се отрази неблагоприятно върху пълноценното разглеждане на уебсайта, тъй като ограничава неговата функционалност. Политиката за поверителност на личните данни на Google Analytics е на разположение на: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 

• Optimizely – система, с помощта на която се измерва активността на потребителя и се определят неговите/нейните навици в интернет, за да се оптимизира структурата на уебсайта и да се направи по-интересен. Политиката за поверителност на личните данни на Optimizely е на разположение на:https://www.optimizely.com/privacy/

За информация относно бисквитките в рекламите (напр. име, цел на използване и съответните срокове за съхранение, ако има трети страни), моля, кликнете върху следващата връзка.

Управление на бисквитките, които уебсайтът използва

Потребителят във всеки един момент може да управлява своите предпочитания по отношение на бисквитките чрез своя браузър, както е посочено по-долу. За да научи повече относно вида на браузъра и версията, която е инсталирана на неговия/нейния компютър, потребителят следва да избере „Помощ“ в горната част на прозореца на браузъра.

Блокиране на бисквитките

Повечето браузъри дават възможност за отказ или приемане на бисквитки.

Например:

( 1 ) в Internet Explorer, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и маркирате „Блокиране на всички бисквитки“. Всички указания са публикувани на сайта:

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

( 2 ) във Firefox, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и размаркирате "Позволяване на защита от проследяване на лични данни" в „Поверителност“. Всички указания са публикувани на сайта:      https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

( 3 ) в Google Chrome, като следвате указанията, посочени на уебсайта: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

( 4 ) в Apple, като следвате указанията, посочени на уебсайта: http://www.apple.com/safari/features.html#security

Изтриване на бисквитки

Потребителите във всеки един момент могат да изтриват бисквитките, които вече са записани на техния компютър:

( 1 ) в Internet Explorer, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и маркирате „Блокиране на всички бисквитки“. Всички указания са публикувани на сайта

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

( 2 ) във Firefox, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и размаркирате "Позволяване на защита от проследяване на лични данни" в „Поверителност“. Всички указания са публикувани на сайта:      https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

( 3 ) в Google Chrome, като следвате указанията, посочени на уебсайта: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

( 4 ) в Apple, като следвате указанията, посочени на уебсайта: http://www.apple.com/safari/features.html#security

Следва да се има предвид, че отмяната на бисквитките, както и тяхното блокиране, може да окаже отрицателно въздействие върху използването на уебсайта, като ограничи неговата функционалност.