Coffee Beans
Honduras Specialty Coffee beans, 100% Arabica medium/dark roast 250 g
DLSC620
  • Good, clean & fair coffee
  • 100% Arabica beans
  • The perfect match
  • The freshest coffee
Coffee Beans
Honduras Specialty Coffee Beans, Whole, Medium/Light Roast
DLSC621
  • Good, clean & fair coffee
  • 100% Arabica beans
  • The perfect match
  • The freshest coffee