Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή

Πού θα βρείτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας

Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια, μπορούμε να σας βοηθήσουμε πολύ πιο γρήγορα εάν έχετε ήδη εντοπίσει τον σειριακό αριθμό της μηχανής σας.
Επιλέξτε παρακάτω την κατηγορία του προϊόντος σας για να δείτε πού βρίσκεται ο σειριακός σας αριθμός.

Καφές

Συσκευές Air Treatment

Κουζίνα