1. Back to homepage
  2. Pravne napomene

Pravne napomene

De'Longhi Hrvatska d.o.o. - Zagrebačka avenija 104d, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia, Tel: +385 (0)1 64 06 251, Fax: +385 (0)1 64 06 254, E-mail: info@delonghi.hr, www.delonghi.hr

Pristup ovoj web stranici podrazumeva prihvatanje sledećih uslova.

Ukoliko nije drugačije navedeno, tekstove, grafike, slike ili audiovizualna pomagala prikazana na ovim stranicama su zaštićena autorskim pravima firme De'Longhi  Hrvatska d.o.o.. Oni se ne smeju koristiti, na bilo koji način, bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika.

Ukoliko nije drugačije navedeno, žigove ili logotipe, prikazane na ovoj web stranici su u vlasništvu firme De'Longhi  Hrvatska d.o.o.. ili De'Longhi Grupe. Oni se ne smeu koristiti, na bilo koji način, bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika.

Informacija 

Firma  De'Longhi  Hrvatska d.o.o. će koristiti svoje najbolje napore kako bi osigurala tačne, aktuelne informacije, bilo u prirodi podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na financijske podatke, preporuke, usluga ili na drugi način, na web stranici, pa zadržava pravo promene i / ili ažuriranja sadržaja web stranice u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

Firma De'Longhi  Hrvatska d.o.o. ne može jamčiti i stoga odbacuje svaku odgovornost ili jemstvo bilo koje vrste, bilo pravih ili podrazumevanih za ispravnost, tačnost, sveobuhvatnost i / ili prodaje ili prikladnosti za određenu namenu informacija na web stranici i / ili proizvoda opisanog ili promoviše na web stranici, uključujući jemstva u odnosu na povredu bilo kojeg patenta, autorsko pravo ili druga prava trećih osoba.Firma  De'Longhi  Hrvatska d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu, bilo štetu ili povredu bilo koje vrste, bez obzira na uzrok, poreklo, prirodu i posledice, koje proizlaze iz pristupa ili nemogućnosti pristupa, web stranice, niti od oslanjanja na bilo kakve informacije koje ili putem web stranice.
Intelektualno vlasništvo  

Ništa na web stranici se ne bi trebalo tumačiti kao davanje bilo licence ili prava u ili na pravo intelektualnog vlasništva firme De'Longhi  Hrvatska d.o.o. ili De'Longhi Grupe.

Linkovi na druge stranice

Web stranica sadrži linkove i reference ka ili od drugih spoljnih web stranica. Firma De'Longhi  Hrvatska d.o.o. odriče se bilo kakvih odgovornosti za takve web stranice i / ili njihov sadržaj. Firma De'Longhi  Hrvatska d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili povredu bilo koje vrste, bilo da proizlaze iz pristupa ili nemogućnosti pristupa ili korišćenja na drugim web stranicama i / ili njihov sadržaj, niti iz korištenja ili oslanjanja na bilo kakve informacije o ostalim web stranicama.

Zakon o privatnosti od 30. juna, 2003 (br. 196)

Firma De'Longhi  Hrvatska d.o.o. će delovati u skladu s odredbama o privatnosti kako je regulisano spomenutim privatnostima. Iscrpnu Izjavu o privatnosti možete pronaći na početnoj stranici pod naslovom "Privatnost".