Expediere gratuita pentru comenzile mai mari de 189 RON Plăți sigure
  1. Înapoi la pagina principală
  2. Termenii și condițiile abonamentului

Condiții pentru abonamente

1. Condiții generale pentru abonamente

Aceste condiții generale („Condiții generale”) reglementează furnizarea periodică a produselor descrise în secțiunea Abonament de pe site-ul web De’Longhi („Produsele”) de către De'Longhi Appliances S.r..l, o companie unic deținătoare de cote, cu sediul social în Treviso (TV), via L. Seitz n. 47, cu capital social de 200.000.000,00, plătit integral, cod TVA 00698370962, cod fiscal și numărul de înregistrare la Registrul comerțului Treviso 00867190159, sub rezerva gestionării și coordonării De'Longhi SpA, în conformitate cu art. 2497-bis din Codul civil italian („De'Longhi”), către client sau utilizatorul final (consumator), persoana fizică (majoră) sau persoana juridică („Clientul”), în conformitate cu termenii și condițiile descrise mai jos („Abonamentele”), pentru care Clientul s-a înregistrat prin intermediul următorului site web www.delonghigroup.com („Site-ul”).

Condițiile generale aplicabile sunt cele în vigoare la data semnării contractului pentru abonament, conform prevederilor prevăzute la art. 5.

Pentru orice prevedere care nu este reglementată în mod expres în temeiul prezentelor Condiții generale, vă rugăm să consultați prevederile de pe Site în secțiunea dedicată vânzării produselor și serviciilor; în caz de conflict, Condițiile generale vor prevala.

Produsele sunt destinate exclusiv utilizării domestice sau similare, nu în scopuri sau utilizări profesionale. În orice caz, De'Longhi recomandă respectarea instrucțiunilor din respectivele manuale de instrucțiuni.

2. Tipuri de abonament

Clientul poate alege între tipurile de Abonamente descrise în secțiunea Abonamente de pe Site. Abonamentele prevăd furnizarea periodică a Produselor incluse în fiecare Abonament, în cantitățile indicate în acesta și cu frecvența prevăzută pentru fiecare furnizare, la un preț redus și cu un plan de plată în rate.

3. Durata abonamentului – Anularea de către client / Rezilierea de către De'Longhi

3.1. Durata maximă a fiecărui tip de Abonament este de 12 luni. Clientul primește furnizarea Produselor de câte ori este prevăzut în Abonamentul respectiv.

3.2. Clientul are dreptul să anuleze Abonamentul în mod gratuit și în orice moment. Acest drept de retragere unilaterală va fi denumit în continuare și „Anulare” și nu se va aplica nicio taxă Clientului.

3.3. Anularea va fi exercitată de Client prin completarea și trimiterea formularului în secțiunea „Contul meu” de pe Site, în pagina Abonament, în secțiunea „Istoric abonament”, urmând instrucțiunile cuprinse în aceasta. De'Longhi va livra – iar Clientul va plăti – toate Produsele comandate înainte de Anulare. Posibilitatea Clientului de a anula Abonamentul este suspendată cu 2 (două) zile înainte de procesarea fiecărei comenzi noi.

3.4. De'Longhi poate rezilia Abonamentul în orice moment, la discreția sa, din motive de oportunitate comercială, comunicând în mod oficial Clientului retragerea sa, cu o notificare de cel puțin 15 zile. Toate comenzile acceptate înainte de data intrării în vigoare a încetării contractului vor fi executate.

4. Executarea Contractului

4.1. Clientul poate semna contractele aferente fiecărui Abonament exclusiv prin intermediul Site-ului.

4.2. După finalizarea configurării personalizate a Abonamentului, pentru a se alătura Abonamentului, Clientul trebuie să se fi conectat și să fie înregistrat în secțiunea „contul meu” de pe Site, conectându-se cu numele de utilizator și parola, pe care Clientul trebuie să le protejeze și în legătură cu care este responsabil pentru orice activitate sau acțiune întreprinsă pentru utilizarea acestuia. De'Longhi nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea acestor prevederi contractuale.

Clientul se angajează să informeze imediat De'Longhi în cazul utilizării neautorizate a datelor sale de acces sau în cazul oricărei alte încălcări a securității.

4.3. Pentru a finaliza Abonamentul, Clientul trebuie să finalizeze o comandă prin care să indice:

– tipul de Abonament ales și tipul de Cafea dintre cele disponibile;
– datele de facturare cu adresa de livrare pentru Produsele achiziționate prin înscrierea la Abonament.
La înscriere, vor fi furnizate informații rezumative despre Produse, inclusiv indicații privind prețurile, inclusiv TVA-ul și orice taxe aplicabile, apoi detaliate în factura relevantă.

4.4. Contractul intră în vigoare la primirea comunicării de la De'Longhi, prin care se confirmă abonarea la Abonament trimisă Clientului prin e-mail, care conține un rezumat al condițiilor Abonamentului ales, precum și toate celelalte informații referitoare la contract. Comenzile ulterioare primei sunt generate automat cu frecvența stabilită pentru fiecare Abonament.

5. Caracteristicile și prețurile produselor

5.1. Caracteristicile Produselor fiecărui Abonament pot fi găsite pe pagina dedicată a Site-ului. Cafeaua este livrată Clientului cu o dată de expirare nu mai mică de trei (3) luni.

5.2. Costurile de expediere, dacă este cazul, sunt indicate clar în detaliile comenzii. Cu excepția cazului în care se indică în mod expres, Produsele vor fi trimise Clientului în mod gratuit.

5.3. Prețul indicat va rămâne neschimbat pe întreaga durată a Abonamentului ales de Client, cu excepția reducerii aplicate pentru prima comandă, dacă este cazul.

6. Modificări aduse Abonamentului

6.1. De'Longhi va furniza Clientului Produsele furnizate pentru fiecare Abonament, atât de frecvent cât se specifică în acesta.
Clientul are dreptul să își modifice datele cu caracter personal, adresa pentru expedierea Produselor, adresa de facturare și datele de plată, accesând pagina Abonament de pe Site, în secțiunea „Istoric abonamente”. Posibilitatea Clientului de a modifica datele Abonamentului este suspendată cu 2 (două) zile înainte de procesarea fiecărei noi comenzi.

6.2. Amendamentele prevăzute la art. 6.1 vor fi implementate de la prima livrare după data modificării, dacă este efectuată cu cel puțin 2 (două) zile înainte de data procesării comenzii. În caz contrar, acestea vor fi luate în considerare pentru livrările ulterioare. Clientul este informat prin e-mail cu 5 (cinci) zile înainte de data procesării fiecărei comenzi după prima comandă.

6.3. Nu este posibilă suspendarea Abonamentului, ci doar Anularea acestuia în conformitate cu articolul anterior. 3.

7. Plată și facturare

7.1. Furnizarea periodică a Produselor în termenii stabiliți în fiecare Abonament poate fi plătită numai prin debit lunar cu un card de credit sau de debit; alte metode de plată nu sunt permise și nu pot fi utilizate cupoane de reducere, cu excepția celor destinate în mod specific programelor de Abonament. La semnarea contractului, De'Longhi va trimite automat o chitanță sau o factură pe baza datelor furnizate de Client la semnarea Abonamentului. Nu vor fi posibile modificări ale facturii după emiterea acesteia.

7.2. Suma fiecărei comenzi plasate în baza Abonamentului ales de Client va fi debitată direct de pe cardul de credit al Clientului. De'Longhi va avea dreptul de a efectua verificări preliminare pentru a verifica disponibilitatea cardului de credit.

7.3. În cazul în care plata Clientului este refuzată sau dacă Produsul nu se află în depozit („nu se află în stoc”), De'Longhi va face 3 (trei) încercări de a procesa comanda; dacă niciuna dintre aceste încercări nu reușește, comanda nu va fi emisă, Produsele nu vor fi livrate și suma respectivă nu va fi percepută Clientului. În astfel de cazuri, comenzile neprocesate („comenzi omise”) nu vor fi recuperate la sfârșitul Abonamentului, care își va păstra durata maximă de 12 luni. Clientul recunoaște că astfel de situații pot întârzia timpul de onorare a comenzilor și, în consecință, timpii prevăzuți pentru livrarea Produselor.

7.4. Toate informațiile referitoare la cardul de credit al Clientului vor fi transmise prin conexiune securizată direct pe site-ul instituției bancare, care furnizează serviciul de plată. Clientul trebuie să comunice De'Longhi, prin intermediul Serviciului de asistență pentru clienții sau accesând secțiunea rezervată de pe Site, orice modificări (de ex., expirarea cardului) cu privire la cardul de credit introdus pentru plata comenzilor emise pe durata Abonamentului.

8. Expedierea Produselor

8.1. De'Longhi va efectua primul transport de Produse comandat de Client, prin curier, la adresa comunicată de Client. Livrarea Produselor furnizate în cadrul fiecărui Abonament, în condiții normale, are loc în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data onorării fiecărei comenzi comunicate Clientului prin e-mail, precum și la data ulterioară expedierii. Datele indicate pentru primirea Produselor sunt orientative în orice caz.

8.2. Comenzile care urmează primei vor fi procesate automat, atât de frecvent cât este descris pentru fiecare Abonament în secțiunea Abonamente de pe Site.

8.3. Expedierea va fi efectuată de De'Longhi prin intermediul unui curier terț, responsabil pentru livrare. Orice rapoarte de livrare nereușită sau întârziată a Produselor vor fi făcute prin intermediul Serviciului de asistență pentru clienții De’Longhi.

9. Verificarea Produselor

9.1 Orice deteriorare a ambalajului și/sau a Produsului (vizibilă fără a deschide ambalajul) sau nepotrivirea numărului de colete trebuie raportate imediat curierului, oferind indicații specifice pe documentul de livrare. Prin semnarea documentului curierului, Clientul certifică integritatea externă a Produsului și conformitatea livrării.

9.2. Orice probleme care nu sunt evidente și care nu pot fi verificate la momentul livrării (referitoare la integritatea fizică, corespondență sau caracterul complet al produselor primite) trebuie raportate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la livrare, trimițând un e-mail către Serviciul de asistență pentru clienți, utilizând formularele raportate pe Site sau apelând numărul gratuit 800 635600.

10. Modificarea Condițiilor generale

10.1. De'Longhi va avea dreptul de a modifica aceste Condiții generale prin notificarea promptă a Clientului prin e-mail și pe Site. Din acest motiv, De'Longhi invită Clientul să consulte periodic această pagină pentru a verifica orice modificări și/sau actualizări ale acestor Condiții generale.

10.2. În cazul în care modificările implică o modificare substanțială a termenilor Abonamentului, Clientul se poate retrage din acesta în conformitate cu prevederile art. 11.2.

10.3. Modificările vor intra în vigoare de la data indicată în comunicarea trimisă prin e-mail sau publicată pe Site.

11. Retragere

11.1. Exercitarea dreptului de retragere este exclusă pentru produsele alimentare.

11.2. Fără a aduce atingere posibilității Clientului de a comunica Anularea Abonamentului în orice moment, conform prevederilor din art. 3, Clientul va avea, de asemenea, dreptul de a-și exercita dreptul de retragere din contractul de abonament în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Condițiile generale de vânzare care se găsesc pe Site în secțiunea dedicată vânzării produselor și serviciilor De'Longhi sau apelând direct Serviciul de asistență pentru clienții De’Longhi folosind următorul număr gratuit 800 635600.

12. Garanție

12.1. Clientul trebuie să verifice Produsele la livrare pentru a verifica funcționalitatea acestora și prezența oricăror defecte vizibile, informând De'Longhi imediat în acest caz.

12.2 Produsele sunt acoperite de garanția legală, care respectă toate reglementările legale privind garanțiile pentru bunurile de consum și drepturile consumatorilor în vigoare în țările în care sunt achiziționate Produsele incluse în fiecare Abonament („Garanția”). Drepturile care decurg din Garanție vor fi exercitate în conformitate cu legea în vigoare în țara Clientului și în condițiile specificate în orice documente de garanție furnizate împreună cu Produsele. Pentru a pune în aplicare Garanția, Clientul poate contacta Serviciul nostru de asistență pentru clienții la numărul și/sau adresa de e-mail indicate în secțiunea Serviciu de asistență pentru clienți de pe Site, specificând numărul facturii pentru Produs și data emiterii sau codul relevant și comanda plasată, furnizând informații despre defect. Serviciul de asistență pentru clienți va furniza toate informațiile despre cum să aplicați Garanția.

12.3. De'Longhi oferă produse fără defecte. În cazul în care Produsele nu se conformează caracteristicilor descrise în fiecare Abonament, Clientul va avea dreptul să își exercite drepturile de Garanție.

12.4. Clientul nu va fi îndreptățit să solicite reparația sau înlocuirea Produselor sau a oricăror parte a acestora considerată defectă de către De'Longhi în următoarele situații (fără a aduce atingere oricăror prevederi legale în această privință):

a) Produsele au fost reparate sau modificate de oricine altcineva decât producătorul sau un subiect autorizat; și/sau
b) lipsa conformității Produselor devine evidentă la doi (2) ani de la livrarea Produsului și/sau de la solicitarea specifică de a repara sau înlocui Produsul defect, redirecționat în conformitate cu prevederile prezentelor Condiții generale; și/sau
c) defectele sunt cauzate (integral sau parțial) de utilizarea, depozitarea, întreținerea sau instalarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor furnizate de producător împreună cu Produsul.

12.5. Reparațiile sau înlocuirile Produselor se vor efectua într-o perioadă rezonabilă de timp de la depunerea cererii și nu vor cauza inconveniente semnificative Clientului, ținând cont de natura Produsului și de scopul pentru care a fost achiziționat.

12.6. Orice reclamație va fi luată în considerare în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea reclamației.

12.7 Nicio prevedere din aceste Condiții generale nu limitează drepturile clienților în conformitate cu prevederile curente ale Codului consumatorului (astfel cum este definit în continuare).

12.8. Cu referire specifică la Cafea, De'Longhi garantează calitatea Cafelei împotriva oricăror defecte de material și de fabricație până la data de expirare afișată pe produs, cu condiția ca manipularea și utilizarea acestuia să respecte instrucțiunile, etichetele și/sau alte documente transmise de De'Longhi. Se înțelege că produsele alimentare, odată deschise, trebuie neapărat consumate până la data indicată pe etichetă și depozitate conform recomandărilor.

13. Limitarea răspunderii

13.1. De'Longhi va face tot posibilul pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă și fără erori a serviciilor web oferite de Site. Cu toate acestea, însă, însăși natura serviciilor web poate genera întreruperi ale acestora din cauza unor motive tehnice sau restricții care pot apărea, inclusiv în ceea ce privește reparațiile, întreținerea sau introducerea de noi servicii. De'Longhi va limita pe cât posibil numărul și durata unor astfel de suspendări sau restricții.

13.2. De'Longhi nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau neîndeplinire care decurge din cauze care nu pot fi controlate de aceasta în mod rezonabil și, în orice caz: (i) pentru daunele care nu sunt cauzate de neîndeplinirea obligațiilor de către De'Longhi sau (ii) pentru pierderile economice (inclusiv pierderi prin pierderi de profituri, contracte, date, fond comercial etc.) sau (iii) pentru orice daune indirecte sau pe cale de consecință care nu pot fi prevăzute de niciuna dintre părți la momentul încheierii contractului de Abonament.

13.3. Prezentele Condiții generale nu afectează dreptul legal al Clientului de a primi Produsele în conformitate cu condițiile stabilite în fiecare Abonament sau de a primi o rambursare dacă Produsele comandate nu pot fi livrate într-un interval de timp rezonabil din cauza unei cauze care nu poate fi controlată în mod rezonabil de către De'Longhi.

13.4. Orice răspundere a De'Longhi față de Client în legătură cu problemele de calitate ale Produselor va fi limitată în orice caz la prețul de achiziție a produsului. Orice limitare a răspunderii din contractul cu Clientul se va limita la ceea ce poate fi exclus din punct de vedere legal. Cu toate acestea, nicio prevedere din aceste Condiții generale nu va limita sau exclude răspunderea pentru declarații false sau pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijență gravă sau conduită incorectă deliberată.

14. Forță majoră

14.1. De'Longhi nu poate fi trasă la răspundere dacă nu poate procesa comanda din cauza forței majore (cum ar fi, dar fără a se limita la blocaje în activitatea de producție impuse de dispoziții legislative sau administrative, epidemii, greve, evenimente atmosferice severe, incendii, inundații), chiar dacă astfel de evenimente împiedică sau întârzie activitatea curierului responsabil cu livrarea Produselor comandate.

15. Legea aplicabilă și instanța competentă

15.1. Aceste Condiții generale sunt reglementate de legislația italiană și, în special, de Decretul legislativ din 6 septembrie 2005 n. 206 („Codul consumatorului”).

15.2. Pentru disputele civile, Judecătorul locului de reședință sau de domiciliu al Clientului are jurisdicție exclusivă, în conformitate cu legislația stabilită de Codul consumatorului.

15.3. Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea litigiilor legate de achizițiile efectuate online, pe care cetățeanul unui stat membru al UE o poate accesa prin intermediul acestui link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Procesarea datelor

16.1. Datele cu caracter personal ale Clientului furnizate pentru executarea Abonamentului, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal (RGPD), vor fi prelucrate numai în scopurile legate de executarea contractului de Abonament și de livrarea comenzilor de achiziție de produse.

16.2. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile informațiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Politica de confidențialitate) care se găsesc pe Site, pe care vă recomandăm să le consultați periodic, cum ar fi prezentele Condiții generale, pentru a verifica dacă există actualizări sau modificări.