Ingyenes házhozszállítás 15400 Ft értékű vásárlás esetén Ingyenes visszaküldés
  1. Vissza a kezdőlapra
  2. Előfizetési feltételek és kikötések

Előfizetési feltételek

1. Általános előfizetési feltételek

A jelen általános feltételek (az „Általános feltételek”) a De’Longhi webhely Előfizetés menüjében ismertetett termékek (a „Termékek”) rendszeres szállítását szabályozzák a De'Longhi Appliances S.r..l által (amely egyszemélyes társaság székhelyének címe Treviso (TV), via L. Seitz 47, alaptőkéje: 200 000 000,00 euró, teljesen befizetve, áfa száma: 00698370962, adókódja és a trevisói cégjegyzékben szereplő nyilvántartási száma: 00867190159, és amely a De'Longhi SpA irányítása és koordinálása alatt áll az olasz polgári törvénykönyv 2497-bis cikke értelmében) (a továbbiakban: „De'Longhi”) által az ügyfél vagy a végfelhasználó (fogyasztó), természetes személy (életkor) vagy jogi személy (az „Ügyfél”) számára, az alábbiakban ismertetett feltételek és kikötések szerint (az „Előfizetések”), amelyre az Ügyfél feliratkozott a következő webhelyen: www.delonghigroup.com (a „Webhely”).

Az alkalmazandó Általános feltételek azok, amelyek az Előfizetési szerződés aláírásának időpontjában hatályban vannak, az 5. cikkben meghatározott rendelkezések szerint.

A jelen Általános feltételekben kifejezetten nem szabályozott esetekben, kérjük, olvasd el a Webhelyen a termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó szakaszban található rendelkezéseket; ellentmondás esetén a jelen Általános feltételek az irányadók.

A Termékek kizárólag háztartási vagy hasonló használatra szolgálnak, nem pedig szakmai célokra vagy használatra. A De'Longhi minden esetben azt javasolja, hogy kövesd a vonatkozó használati útmutatókban található utasításokat.

2. Az előfizetés típusai

Az Ügyfél választhat a Webhely Előfizetések szakaszában ismertetett Előfizetés típusok közül. Az Előfizetések az egyes Előfizetésekben szereplő Termékek rendszeres szállítását biztosítják az ott feltüntetett mennyiségben és az egyes szállítmányokra előre meghatározott gyakorisággal, kedvezményes áron és részletfizetési programmal.

3. Az Előfizetés időtartama – Az Ügyfél általi lemondás / A De'Longhi általi felmondás

3.1. Az egyes Előfizetés típusok maximális időtartama 12 hónap. Az Ügyfél a Termékeket tartalmazó szállítmányokat az adott Előfizetésben meghatározott gyakorisággal kapja meg.

3.2. Az Ügyfél szabadon és bármikor lemondhatja az Előfizetést. Ez az egyoldalú jog a továbbiakban „Lemondás” néven is említésre kerül, és semmilyen díj nem kerül felszámításra az Ügyfél részére.

3.3. A Lemondást az Ügyfél úgy gyakorolja, hogy kitölti és elküldi a Webhely „Fiókom” szakaszában, az Előfizetés oldalon, az „Előfizetési előzmények” szakaszban lévő űrlapot, az abban található útmutatást követve. A De'Longhi köteles a Lemondás előtt megrendelt összes Terméket kiszállítani, az Ügyfél pedig köteles kifizetni azokat. A Ügyfélnek az Előfizetés lemondására való joga minden új megrendelés feldolgozása előtt 2 (két) nappal felfüggesztésre kerül.

3.4. A De'Longhi saját belátása szerint bármikor felmondhatja az Előfizetést kereskedelmi lehetőségek miatt, a felmondást legalább 15 napos előzetes értesítéssel hivatalosan közölve az Ügyféllel. A szerződés felmondásának hatálybalépési napja előtt elfogadott összes megrendelés teljesítésre kerül.

4. A szerződés aláírása

4.1. Az Ügyfél az egyes Előfizetésekhez kapcsolódó szerződéseket kizárólag a Webhelyen keresztül írhatja alá.

4.2. Miután az Előfizetés testreszabott konfigurálása befejeződött, az Előfizetéshez való csatlakozás érdekében az Ügyfélnek be kell jelentkeznie és regisztrálnia kell a Webhely „Fiókom” szakaszában, felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve, amelyet az Ügyfél köteles védeni, és amellyel kapcsolatban az Ügyfél felelős az annak használatával végzett bármely tevékenységért vagy intézkedésért. A De'Longhi nem vállal felelősséget a jelen szerződéses rendelkezések be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.

Az Ügyfél vállalja, hogy azonnal értesíti a De'Longhi-t, ha hozzáférési hitelesítő adatait jogosulatlanul használják, vagy bármilyen más biztonsági incidens történik.

4.3. Az Előfizetés befejezéséhez az Ügyfélnek le kell adnia kell egy megrendelést, feltüntetve a következőket:

– a választott Előfizetés típusa és a rendelkezésre állók közül kiválasztott Kávé típus;
– az Előfizetéshez való csatlakozással megvásárolt Termékekhez tartozó számlázási adatok a szállítási címmel együtt.
A csatlakozást követően a Termékekre vonatkozóan összegző információk kerülnek megadásra, beleértve az árak feltüntetését, áfával és bármely más alkalmazandó adóval együtt, majd ezek részletezésre kerülnek a vonatkozó számlán.

4.4. A szerződés akkor kerül aláírásra, amikor megérkezik a De'Longhi részéről kapott kommunikáció az Előfizetés megkötésének megerősítésére vonatkozóan, amelyet az Ügyfél e-mailben kap meg, és amely tartalmazza a választott Előfizetés feltételeinek összefoglalását, valamint a szerződéssel kapcsolatos minden egyéb információt. Az első megrendelést követő megrendelések automatikusan létrejönnek az egyes Előfizetések esetén meghatározott gyakorisággal.

5. Termékjellemzők és árak

5.1. Az egyes Előfizetések körébe tartozó Termékek jellemzői a Webhely adott oldalán találhatók. A Kávét legalább három (3) hónapos hátralévő lejárati idővel szállítjuk az ügyfélnek.

5.2. A szállítási költségek, ha vannak, egyértelműen fel vannak tüntetve a megrendelés részletei között. Hacsak nincs kifejezetten jelezve, a Termékeket díjmentesen küldjük el az Ügyfélnek.

5.3. A feltüntetett ár az Ügyfél által választott Előfizetés teljes időtartama alatt változatlan marad, kivéve az első megrendelésre vonatkozó kedvezményt, ha ez alkalmazható.

6. Az Előfizetés módosításai

6.1. A De'Longhi az egyes Előfizetésekben szereplő Termékeket az abban meghatározott gyakorisággal szállítja az Ügyfél részére.
Az Ügyfél módosíthatja személyes adatait, a Termékek szállítási címét, a számlázási címet és a fizetési adatokat a Webhely Előfizetés oldalának „Előfizetési előzmények” szakaszában. A Ügyfélnek az Előfizetési adatok módosítására való lehetősége minden új megrendelés feldolgozása előtt 2 (két) nappal felfüggesztésre kerül.

6.2. A 6.1. cikk alatt hivatkozott módosítások a módosítás napját követő első szállítástól kezdődően lépnek hatályba, ha elvégzésük a megrendelés feldolgozási dátuma előtt legalább 2 (két) nappal történik. Ellenkező esetben az ezt követő szállítások során kerülnek figyelembe vételre. Az első megrendelést követő minden megrendelés feldolgozása előtt 5 (öt) nappal e-mailben értesítjük az Ügyfelet.

6.3. Az Előfizetést nem lehet felfüggeszteni, csak lemondani lehet az előző cikknek megfelelően. 3.

7. Fizetés és számlázás

7.1. A Termékek rendszeres, az egyes Előfizetésekben meghatározott feltételek szerinti szállítása csak hitel- vagy betéti kártyára történő havi terheléssel fizethető ki; egyéb fizetési módok nem megengedettek, és kedvezményes kuponok sem használhatók, kivéve azokat, amelyek kifejezetten Előfizetési programokhoz készültek. A szerződés aláírásakor a De'Longhi automatikusan számlát vagy nyugtát küld az Ügyfél által az Előfizetés aláírásakor megadott adatok alapján. A számla a kiállítását követően nem módosítható.

7.2. Az Ügyfél által választott Előfizetés keretében leadott minden egyes megrendelés összegét közvetlenül az Ügyfél hitelkártyájára terheljük. A De'Longhi jogosult előzetes ellenőrzéseket végezni a hitelkártya rendelkezésre állásának ellenőrzése érdekében.

7.3. Abban az esetben, ha az Ügyfél általi fizetés elutasításra kerül, vagy ha a Termék nincs raktáron („nincs készleten”), a De'Longhi 3 (három) kísérletet tesz a megrendelés feldolgozására; ha ezen kísérletek egyike sem sikeres, a megrendelést nem adja ki, a Termékeket nem szállítja ki, és a megfelelő összeget nem terheli az Ügyfélre. Ilyen esetekben a feldolgozatlan megrendelések („kihagyott megrendelések”) nem kerülnek megvalósításra az Előfizetés végén, amely továbbra is legfeljebb 12 hónapig fog tartani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ilyen helyzetek késleltethetik a megrendelés teljesítési időpontjait, és ebből következően a Termékek kiszállításának várható időpontjait.

7.4. Az Ügyfél hitelkártyájával kapcsolatos összes információ biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül a fizetési szolgáltatást nyújtó pénzintézet webhelyére kerül továbbításra. Az Ügyfél köteles a De'Longhival az Ügyfélszolgálaton keresztül vagy a Webhelyen erre fenntartott szakaszban közölni az Előfizetés időtartama alatt leadott megrendelések kifizetése céljából megadott hitelkártyával kapcsolatos bármely változást (pl. kártya lejáratát).

8. A Termékek szállítása

8.1. A De'Longhi az Ügyfél által megrendelt Termékek első szállítását futárszolgálat útján az Ügyfél által megadott címre végzi. Az egyes Előfizetésekben meghatározott Termékek kiszállítása szokásos körülmények között az Ügyféllel e-mailben közölt egyes megrendelés teljesítési dátumoktól számított 3 (három) munkanapon belül történik, valamint a következő szállítási dátumon belül. A Termékek átvételére jelzett időpontok minden esetben tájékoztató jellegűek.

8.2. Az első megrendelést követő megrendelések feldolgozása automatikusan történik, a Webhely Előfizetések szakaszában az egyes Előfizetésekre vonatkozóan leírt gyakorisággal.

8.3. A szállítmányt a De'Longhi egy harmadik fél futárszolgálattal végzi, és a szállításért ez felel. A Termékek nem megfelelő vagy késedelmes szállításáról a De’Longhi ügyfélszolgálatán keresztül tehető bejelentés.

9. A termékek ellenőrzése

9.1 A csomagoláson és/vagy a Terméken észlelhető (a csomag felbontása nélkül látható) bármilyen sérülést, illetve a csomagok számában mutatkozó eltérést azonnal jelenteni kell a futárnak, konkrétan feltüntetve ezt a szállítási dokumentumon. A futár dokumentumának aláírásával az Ügyfél tanúsítja a Termék külső sértetlenségét és a szállítás megfelelőségét.

9.2. Minden olyan problémát, amely nem nyilvánvaló és a kiszállítás időpontjában nem ellenőrizhető (a kapott termékek fizikai sértetlenségével, megfelelőségével vagy teljességével kapcsolatos), a szállítástól számított 5 (öt) munkanapon belül jelenteni kell, e-mailben az Ügyfélszolgálatnak a Webhelyen megadott űrlapokon vagy a 800 635600 díjmentesen hívható telefonszámon.

10. Az Általános feltételek módosítása

10.1. A De'Longhi jogosult ezen Általános feltételek módosítására az Ügyfél e-mailben és a Webhelyen történő azonnali értesítése útján. Ezért a De'Longhi arra kéri az Ügyfelet, hogy rendszeresen tekintse meg ezt az oldalt, és ellenőrizze a jelen Általános feltételekben esetlegesen bekövetkező változásokat és/vagy frissítéseket.

10.2. Ha a módosítások az Előfizetés feltételeinek jelentős változását eredményezik, az Ügyfél felmondhatja azt a 11.2. cikk rendelkezései szerint.

10.3. A módosítások az e-mailben küldött vagy a Webhelyen közzétett közleményben jelzett dátumtól lépnek hatályba.

11. Elállás

11.1. Az elállási jog gyakorlása élelmiszerek esetében kizárt.

11.2. cikk rendelkezései szerint. Az Ügyfél bármikor közölheti az Előfizetés általa történő Lemondását, az előző 3. cikkben leírtak szerint az Ügyfél jogosult továbbá gyakorolni az Előfizetési szerződés lemondásának jogát az Általános értékesítési feltételekben meghatározott feltételek szerint, amelyek megtalálhatók a Webhelyen a De'Longhi termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó szakaszban, vagy közvetlenül a De’Longhi ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépve a 800 635600 díjmentesen hívható számon.

12. Szavatosság

12.1. Az Ügyfélnek a kiszállításkor ellenőriznie kell a Termékeket, hogy meggyőződjön azok működőképességéről és esetleges látható hibák jelenlétéről, ebben az esetben azonnal értesítve a De'Longhi-t.

12.2. A Termékekre jogi szavatosság vonatkozik, amely megfelel a fogyasztói termékekre és a fogyasztói jogokra vonatkozó, az egyes Előfizetésekben szereplő Termékek vásárlásának országában hatályban lévő szavatosságokra vonatkozó valamennyi jogi előírásnak (a „Szavatosság”). A Szavatosságból eredő jogok gyakorlása az Ügyfél országában hatályos jogszabályoknak és a Termékekkel együtt szállított bármely szavatossági dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelően történik. A Szavatosság érvényesítése érdekében az Ügyfél kapcsolatba léphet Ügyfélszolgálatunkkal a Webhely Ügyfélszolgálat szakaszában megadott telefonszámon és/vagy e-mailben, megadva a Termék számlaszámát és a kibocsátás dátumát, vagy a vonatkozó kódot és a benyújtott megrendelést, ismertetve a hibára vonatkozó információkat. Az Ügyféltámogatás minden információt megad a Szavatosság érvényesítésére vonatkozóan.

12.3. A De'Longhi hibáktól mentes termékeket kínál. Ha a Termékek nem felelnek meg az egyes Előfizetésekben leírt funkcióknak, az Ügyfél jogosult a Szavatossági jogok érvényesítésére.

12.4. Az Ügyfél nem jogosult a Termékeket vagy azok bármely részét megjavítani vagy kicserélni a De'Longhi által a következő helyzetekben (az ügyre vonatkozó bármely jogi rendelkezés sérelme nélkül):

a) a Termékeket a gyártótól vagy a felhatalmazott személytől eltérő személy javította vagy módosította; és/vagy
b) a Termékek megfelelőségének hiánya a Termék leszállítását követően és/vagy a hibás Termék javítására vagy cseréjére vonatkozó konkrét kérés időpontjától két (2) évvel válik nyilvánvalóvá, a jelen Általános feltételek rendelkezései szerint továbbítva; és/vagy
c) a hibákat (egészben vagy részben) a helytelen használat, tárolás, karbantartás vagy telepítés, illetve a gyártó által a Termékhez mellékelt utasítások be nem tartása okozza.

12.5. A Termékek javítása vagy cseréje a kérelem benyújtásától számított észszerű időn belül történik, és nem okozhat jelentős kellemetlenséget az Ügyfélnek, figyelembe véve a Termék jellegét és vásárlása célját.

12.6. Minden panaszt a panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül figyelembe kell venni.

12.7. A jelen Általános feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza az ügyfeleket a Fogyasztóvédelmi Törvénykönyv (meghatározását lásd alább) jelenlegi rendelkezései szerint megillető jogokat.

12.8. A Kávéra való külön hivatkozással a De'Longhi garantálja a Kávé minőségét minden anyag- és gyártási hiba vonatkozásával, egészen a terméken feltüntetett lejárati dátumig, feltéve, hogy annak kezelése és használata megfelel a De'Longhi által továbbított utasításoknak, címkéknek és/vagy egyéb dokumentációknak. A felek tudomásul veszik, hogy az élelmiszertermékeket a felnyitást követően szükségszerűen a címkén feltüntetett dátumig el kell fogyasztani, és a javasolt módon kell tárolni.

13. Felelősségkorlátozás

13.1. A De'Longhi mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webhely által kínált webes szolgáltatások zavartalan és hibamentes elérhetőségét. Mindazonáltal a webes szolgáltatásokban természetüknél fogva félbeszakadások következhetnek be technikai okok vagy korlátozások miatt, beleértve a javításokat, karbantartást vagy új szolgáltatások bevezetését. A De'Longhi a lehető legnagyobb mértékben korlátozza az ilyen felfüggesztések vagy korlátozások számát és időtartamát.

13.2. A De'Longhi nem vállal felelősséget az észszerű ellenőrzési körén kívül eső okokból eredő késedelemért vagy teljesítés elmulasztásáért, így semmiképpen: (i) a nem a De'Longhi hibájából eredő károkért, vagy (ii) gazdasági veszteségekért (beleértve az elvesztett nyereség, szerződések, adatok, jó hírnév stb. miatti veszteségeket), vagy (iii) bármely olyan közvetett vagy következményes kárért, amelyet egyik fél sem láthatott előre az Előfizetési szerződés megkötésekor.

13.3. A jelen Általános feltételek nem befolyásolják az Ügyfélnek a Termékeknek az egyes Előfizetésekben meghatározott feltételeknek megfelelő átvételére vonatkozó törvényes jogát, illetve a visszatérítésre vonatkozó jogát, amennyiben a megrendelt Termékek nem szállíthatók észszerű időn belül a De'Longhi észszerű ellenőrzési körén kívül álló ok miatt.

13.4. A De'Longhi Ügyfél felé fennálló, a Termékek minőségével kapcsolatos felelőssége minden esetben a termék vételárára korlátozódik. Az Ügyféllel kötött szerződésben szereplő bármely felelősségkorlátozás a jogszerűen kizárható mértékre korlátozódik. A jelen Általános feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki azonban a csalárd megtévesztésért, illetve a súlyos gondatlansággal vagy szándékos kötelességszegéssel okozott halálesetért vagy személyi sérülésért való felelősséget.

14. Vis major

14.1. A De'Longhi nem tehető felelőssé, ha vis major (például, de nem kizárólagosan, a jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések miatt bekövetkező gyártási akadályok, járványok, sztrájkok, súlyos légköri események, tűzesetek, áradások) miatt nem tudja feldolgozni a megrendelést, még akkor sem, ha az ilyen események megakadályozzák vagy késleltetik a megrendelt Termékek szállításáért felelős futár tevékenységét.

15. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

15.1. Jelen Általános feltételekre az olasz jog, különösen a 2005. szeptember 6-i 206. számú törvényerejű rendelet („Fogyasztóvédelmi Törvénykönyv”) az irányadó.

15.2. Polgári jogviták esetén az Ügyfél illetékességi helye vagy lakóhelye szerinti bíró rendelkezik kizárólagos joghatósággal, a Fogyasztóvédelmi Törvénykönyvben meghatározott rendelkezésekkel összhangban.

15.3. Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vásárlásokkal kapcsolatos viták rendezésére, amelyet az EU tagállamainak állampolgárai a következő linken keresztül érhetnek el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Adatkezelés

16.1. Az Ügyfélnek az Előfizetés teljesítéséhez megadott személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó EU rendelet (GDPR) rendelkezéseivel összhangban kizárólag az Előfizetési szerződés teljesítésével és a termékek vásárlására irányuló megrendelések kiszállításával kapcsolatos célokra kezelik.

16.2. Az Ügyfél személyes adatait a Webhelyen található, a személyes adatok kezelésére vonatkozó információk (Adatvédelmi szabályzat) rendelkezései szerint kezeljük, és kérjük, hogy ezt rendszeresen tekintsd meg a jelen Általános feltételekkel együtt, hogy ellenőrizd az esetleges frissítéseket vagy változásokat.