Ingyenes házhozszállítás 15400 Ft értékű vásárlás esetén Ingyenes visszaküldés
  1. Vissza a kezdőlapra
  2. Értékesítési feltételek

Értékesítési feltételek

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Jelen szabályzat a Budapesti székhelyű De'Longhi Magyarország Kft. [1133 Budapest,  Váci út 76. V/4.] (a "Társaság") weboldalának használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza, ideértve különösen a De'Longhi Csoport vadonatúj és - amennyiben kifejezetten jelezzük - felújított vagy használt termékeinek (mindezek a "Termékek") és szolgáltatásainak ("Szolgáltatások") vásárlását.

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen általános értékesítési feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”), mielőtt weboldalunkat használja és megrendeli Termékeinket vagy Szolgáltatásainkat.

Amennyiben bármilyen megrendelés kapcsán használatba veszi a Weboldalt, azzal beleegyezik jelen Általános Szerződési Feltételekbe.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy széles körben kínálunk termékeket és szolgáltatásokat, melyek Weboldalon található leírása színüket, alakjukat és méretüket tekintve eltérhetnek a tényleges termékektől és szolgáltatásoktól, ezért bizonyos esetekben további feltételek is érvényesek lehetnek egy-egy megrendelés kapcsán, mely esetekben erről értesítést kap.

 

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF a Weboldal használatára, valamint a Weboldalon keresztül történő összes ajánlattétel és megrendelés feltételeire vonatkoznak.

1.2. Az „Ügyfél” kifejezés minden olyan személyre vonatkozik, aki meglátogatja a Weboldalt, illetve minden természetes vagy jogi személyre, aki bármilyen szerződéses kapcsolatban áll a De'Longhi Csoport bármely vállalatával. A „Fogyasztó” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen egyoldalú változtatást végezzen a Weboldalon, illetve a szabályzataiban, beleértve jelen ÁSZF-ben is. A Vállalat az ÁSZF változásairól tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az Ügyfél által a regisztrációs űrlapon feltüntetett e-mail címre elküldi az ÁSZF változásainak listáját tartalmazó információkat. Jelen ÁSZF módosításáról legkésőbb 14 nappal a módosított ÁSZF bevezetése előtt tájékoztatást nyújtunk. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem fogadja el az új ÁSZF-t, köteles erről a tényről a Vállalatot az ÁSZF változásáról való értesítéstől számított 14 napon belül értesíteni. Minden Ügyfélre azok az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyek abban az időpontban érvényesek, amikor az Ügyfél Termékeket vagy Szolgáltatásokat rendel a Vállalattól vagy bármely másik Vállalattól a De'Longhi Csoporton belül.

1.4. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyike ​​érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból hatálytalannak minősül, akkor ezen a feltétel nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és hatályát.

1.5 A Termékek és Szolgáltatások Weboldalon történő vásárlásához az Ügyfélnek legalább 18 évesnek kell lennie. Ha az Ügyfél 18 éven aluli, akkor csak szülő vagy gondviselő bevonásával veheti igénybe szolgáltatásainkat. Ha az Ügyfél más személy nevében rendel, akkor az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a tervezett címzett megfelelő korú legyen a Termék vagy Szolgáltatás megtekintéséhez és használatához.

2. Az Ügyfél fiókja. Rendelések. Ajánlat, az ajánlat közlése és a Vállalat részéről történő elfogadása 

2.1. A Weboldal használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél által használt informatikai rendszer megfelel a frissített minimális műszaki követelményeknek (pl. Internet Explorer 10, Chrome 75 vagy Firefox 60 vagy újabb; engedélyezett JavaScript és sütik; valamint internetkapcsolat).

2.2. Rendelés leadásához az Ügyfélnek rá kell lépnie a Webhelyre [https://www.delonghi.com/hu-hu], ki kell választania a megrendelni kívánt Termékeket vagy Szolgáltatásokat, aztán pedig ki kell választania a kapcsolódó fizetési módot. Az Ügyfél megrendeléseket "vendégként" vagy profiljának a Weboldalon történő regisztrálásával adhat le. A regisztráció lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az első regisztrációkor megadott bejelentkezési adatokat (felhasználónevet és jelszót) felhasználva további megrendeléseket tegyen a Weboldalon.

2.3. A Weboldal bármely szolgáltatásának használatakor az Ügyfél felelős fiókja és jelszava titkosságáért, valamint a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben az Ügyfél vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókjával és jelszavával történik. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben az Ügyfél felelős azért, hogy a Weboldalt a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfelelően használja, valamint, hogy betartsa az illegális tartalmakra vonatkozó tilalmakat. Az Ügyfél megtesz minden szükséges lépést a jelszó bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása érdekében, és köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vállalatot, ha bármilyen oka van feltételezni, hogy jelszavát bárki más megismerte, vagy ha a jelszót jogosulatlanul használják vagy feltételezhetően használni fogják.

2.4. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Vállalat rendelkezésére bocsátott adatok helytállóak és teljesek legyenek, és hogy tájékoztasson minket a megadott információk bármilyen változásáról, valamint hogy a Weboldalon átadott információk naprakészek legyenek. Az Ügyfél a Weboldal megfelelő menüpontjában hozzáférhet és frissítheti a Vállalatunk számára biztosított információkat, beleértve a fiókbeállításokat is. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatásait, megszüntesse a fiókot, tartalmat távolítson el vagy szerkesszen, ha az Ügyfél megsérti a hatályos vonatkozó jogszabályokat, jelen ÁSZF-t vagy bármely más, alkalmazandó feltételt vagy szabályzatot.

2.5. A megrendelés elküldésével az Ügyfél ajánlatot tesz egy Termék vagy Szolgáltatás megvásárlására a jelen ÁSZF alapján. A Weboldalon keresztül történő megrendelés ajánlatnak minősül, és nem jelent semmilyen megállapodást a Termék vagy Szolgáltatás megvásárlására vonatkozóan. Az Ügyfélnek küldött első e-mail csak az ajánlat átvételének visszaigazolását jelenti.

2.6. Az Ügyfél ajánlata akkor kerül elfogadásra és a megállapodás (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésre az Ügyféllel, amikor a Termék(ek) elküldésre kerülnek vagy a Szolgáltatás(ok) elérhetővé válnak az Ügyfél számára, és az Ügyfél megkapja a kapcsolódó e-mailt az Ügyfél által leadott megrendelés teljesítésének megerősítéséről.

2.7. A megrendelések teljesítése a megrendelésben szereplő Termékek és Szolgáltatások elérhetőségétől, árának és mennyiségének megerősítésétől függ. A küldés ideje a rendelkezésre állás függvényében változhat, emiatt, illetve mivel a kézbesítési idők is változhatnak a postai késedelmekből vagy vis maiorból eredő késések függvényében az esetleges garanciák vagy nyilatkozatok is ezek függvényében változhatnak.

2.8. A Termékeket és Szolgáltatásokat egy átlagos háztartás általános igényeinek megfelelő mennyiségben értékesítjük. Fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk a Termékek és Szolgáltatások elérhetőségét és a megrendelések elfogadását a mennyiségektől függően.

3. Árak és fizetés

3.1. A Termékek és Szolgáltatások ára Forintban értendő, és tartalmazza az alkalmazandó adókat is, ideértve az általános forgalmi adót (ÁFA) is. A számlázott árak megegyeznek a megrendelés teljesítésének napján érvényes árakkal.

3.2. Bár a Vállalat megpróbálja biztosítani, hogy a Termékeivel és a Szolgáltatásaival kapcsolatban a Weboldalon megjelenő minden adat, leírás és ár pontos legyen, mégis előfordulhatnak hibák. Ha a Vállalat hibát fedez fel bármely megrendelt Termék vagy Szolgáltatás árában, a hibáról és a helyes árról szóló információkat a Vállalat azonnal elküldi az Ügyfélnek. Ebben az esetben az Ügyfél újból megerősítheti a leadott megrendelését immár a helyesbített áron, vagy akár törölheti is azt. Amennyiben a fenti tájékoztatás megadásától számított 7 (hét) napon belül az Ügyfél nem erősíti meg a helyes ár elfogadását vagy nem közli a megrendelés törlését, a Vállalat a megrendelést töröltként kezeli, és erről tájékoztatja az Ügyfelet.

3.3. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a fuvardíjat, melyet az Ügyfél visel, amennyiben az Ügyfél és a Vállalat másképp nem állapodnak meg. A „megrendelés ellenőrzése” oldalon feltüntetett és e-mailben megerősített teljes összeg az Ügyfél által a megrendelt Termékekért vagy Szolgáltatásokért fizetendő teljes összeget jelenti, beleértve az összes adót, illetéket, környezeti hozzájárulást és fuvardíjat.

3.4. A Vállalat időről időre felajánlhat promóciós kedvezménykódokat a Weboldalon végrehajtott bármely, vagy meghatározott Termék vagy Szolgáltatás vásárlásához. A kapcsolódó különleges feltételeket a kedvezmény a kiadáskor meg kell határozni.

3.5. A Termékek és Szolgáltatások megvásárlásához az Ügyfélnek rendelkeznie kell érvényes hitel- vagy bankkártyával, vagy a Vállalat és a De'Longhi Csoport által elfogadott más fizetési móddal, valamint elegendő pénzügyi forrást kell biztosítania a Termékek és Szolgáltatások vásárlásának költségeinek fedezésére. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa az Ügyfél bármely kérését, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek. A Vállalat fenntartja a jogot arra is, hogy a megadott adatok ellenőrzése után elutasítsa az Ügyfél által benyújtott bármely olyan kérést, amely helytelen vagy pontatlan.

3.6. Az Ügyfél megrendelésének kézhezvételekor a Vállalat az Ügyfél fizetési kártyáján előzetes hitelesítési ellenőrzést végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elegendő pénz van-e a Termékek vagy Szolgáltatások megvásárlásához. A Termékeket vagy Szolgáltatásokat csak azután küldjük el, miután jelen ellenőrzés pozitívan zárult le. A kártyát akkor terheljük meg a megrendelésből eredő összeggel, amikor a megrendelés teljesítését elfogadjuk. Ha a kártyát nem lehet megterhelni a megrendelés jóváhagyásától számított 5 (öt) napon belül, akkor a Vállalat az Ügyfél megrendelését automatikusan törli, és erről értesíti az Ügyfelet.

3.7. Minden teljesített megrendelésről a Vállalat vagy bármely érintett De'Longhi Csoport tagvállalat számlát állít ki az Ügyfél által a vásárlási eljárás során megadott adatokkal, amelyet e-mailben küld el az Ügyfélnek a Termékek szállításának vagy a Szolgáltatás rendelkezésre állásának megerősítéseként. A számla ezután az Ügyfél profiljának részeként letölthetővé válik közvetlenül a megfelelő weboldalról.

4. Szállítás

4.1. Az Ügyfél által megadott szállítási címet kell a Termékek kézbesítésének helyes címeként figyelembe venni.

4.2. Az Ügyfél minden címre külön megrendelőlapot küld, ha az Ügyfél különböző címekre küldendő Termékeket kíván megrendelni.

4.3. A Vállalat által kínált szállítás típusát, átlagos szállítási idejét és a vonatkozó árakat a Weboldal megfelelő részében adjuk meg. A kézbesítés ideje tájékoztató jellegű. A megadott szállítási vagy feladás dátumokat a jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani. A szállítás határideje meghosszabbodik a megrendelt Termék helyes kiszállításához szükséges idővel, amennyiben a késés oka ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső eseménynek köszönhető.

4.4. Ha a megrendelt Termék a rendelés pillanatában már nem elérhető a raktárban, és a Weboldalon helytelenül elérhetőként van feltüntetve, az késleltetheti a megrendelés teljesítését. A megrendelés teljesítésének késéséről vagy annak lemondásának lehetőségéről az Ügyfelet azonnal tájékoztatjuk.

4.5. Amikor a Termékeket a futár kézbesíti, az Ügyfélnek ellenőriznie kell, hogy a beérkezett csomagok száma megegyezik-e a fuvarokmányon feltüntetett számmal, valamint hogy a csomagolás sérült, ép vagy nedves-e. Az Ügyfélnek jeleznie kell a futárnak a csomagoláson vagy a Termékekben bekövetkezett károkat, és az alábbi e-mail címen kell tájékoztatnia bennünket:  https://www.delonghi.com/hu-hu/contact-us.

4.6. A felhasználónév és jelszó használatával az Ügyfél hozzáférhet az Ügyfél profiljában leadott megrendelések összefoglalójához, és valós időben nyomon követheti a megrendelések előrehaladását, amely a következő üzeneteket tartalmazza:

• megrendelés / fizetés elutasítva: az ügyfél fizetése sikertelen;

• fizetésre vár: az Ügyfél megrendeléseket indított, de a fizetést megelőzően törölte a megrendelést;

• beérkezett megrendelés: beérkezett a megrendelés;

• a megrendelés elfogadásának megerősítése: az Ügyfél Termék- vagy Szolgáltatásvásárlási ajánlatát elfogadták;

• előkészítés alatt álló megrendelés: megkezdődött a megrendelt termékek elkészítésének eljárása és a csomag futárszállítással történő megszervezése;

• elküldött megrendelés: a Termékeket a futár átvette és az Ügyfél által megadott címre szállítják; ettől a pillanattól kezdve az Ügyfél nyomon követheti csomagját a fuvarozó honlapján.

4.7 A megrendelés állapotával kapcsolatos minden kérdés esetén az Ügyfél felveheti a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a  https://www.delonghi.com/hu-hu/contact-us e-mailcímen.

4.8. A Termékek és Szolgáltatások csak Magyarország területén hozzáférhetőek.

5. Kockázat és tulajdonjog

5.1. A termékeknek a megrendelésben megadott szállítási címre történő leszállításakor a termékek kockázata a Vevőre száll át.

5.2. A Termékek kifizetésével a tulajdonjog átruházódik az Ügyfélre.

6. Visszaküldési politika / termékek visszaküldése

6.1. A Fogyasztók a szerződést kötbérmentesen és indoklás nélkül visszavonhatják az adott Termék kiszállításától vagy Szolgáltatás rendelkezésre állásától számított 14 napon belül. A határidő betartásához elegendő a Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot elküldeni az e-mail címünkre:  https://www.delonghi.com/hu-hu/contact-us. Ezután a Fogyasztónak a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül vissza kell küldenie a megvásárolt Terméket a kísérő számlán feltüntetett visszaküldési címre. Az elállási jog gyakorlása a jelen ÁSZF-hez csatolt „Tájékoztatás az elállási jog Fogyasztó általi gyakorlásáról” című, II. számú melléklet szerint történik. A termékek visszaküldésének közvetlen költségeit a Fogyasztó viseli.

6.2. A terméket eredeti állapotában a Cégnek a küldeményhez mellékelt visszaküldési utasításai szerint kell visszaküldeni, a tartozékokkal, ajándékcsomagokkal, garanciakártyákkal, kézikönyvekkel, kedvezményekkel stb. együtt, ha vannak ilyenek. E tekintetben a Fogyasztó minden hétköznap 09:00 és 17:00 óra között, live chat szolgáltatásunkon keresztül is kérhet segítséget kollégáinktól honlapunkon: https://www.delonghi.com/hu-hu

6.3. Az érintett De'Longhi Csoport vállalat legkésőbb a Fogyasztónak a Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszafizetni a Fogyasztónak az általa teljesített kifizetést, beleértve Termék esetén annak szállítási költségeit is. A visszatérítés a Fogyasztó által használt fizetési módon keresztül történik. A Fogyasztótól kapott befizetések visszatérítését mindaddig visszatarthatjuk, míg a Terméket a Fogyasztó vissza nem küldi, vagy nem igazolja a visszaküldést. A Termék visszaküldésének az ÁSZF szerinti kézhezvétele után a megfelelő számláról helyesbítést állítunk ki. A Fogyasztó felelős a visszaküldött termék értékének csökkentéséért, ha azt olyan módon használta, amely meghaladja a termék jellegének, jellemzőinek és működésének megfelelő mértéket.

7. Szavatossági jogok és garancia

7.1. Az Ügyfél köteles a leszállított termékeket átvételkor ellenőrizni a látható hibák és a Szerződésnek való meg nem felelés szempontjából, és minden ilyen esetben az Ügyfél köteles erről a Társaságot értesíteni.

7.2 A jótállásból eredő jogokat a Termékhez vagy Szolgáltatáshoz mellékelt jótállási dokumentumok tartalmában meghatározott feltételeknek megfelelően lehet gyakorolni. A Termékekre adott garancia feltételeinek kihasználása érdekében az Ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie Ügyfélszolgálatunkkal live chat szolgáltatásunkon keresztül a Weboldalon: https://www.delonghi.com/hu-hu vagy e-mailben a  https://www.delonghi.com/hu-hu/contact-us e-mail címen, megadva a leadott megrendeléshez kapcsolódó számla számát, kiállításának dátumát és a kapcsolódó kódot. Az Ügyfélszolgálat minden információt megad a garancia érvényesítéséről.

7.3.Ha bármely Termék nem felel meg a Szerződésnek, a Cég biztosítja az Ügyfélnek a jogot, hogy a helyi jogszabályokban biztosított feltételeken belül szabadon gyakorolja a jótállási jogokat. Amennyiben a weboldal vonatkozó részében kifejezetten közlik, egyes használt termékek esetében a jótállási idő a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezésekkel összhangban lerövidülhet. A Fogyasztó akkor gyakorolhatja ezen jogait, ha a hibát a Termék megvásárlásától számított 2 éven belül észleli, és haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felismerésétől számított 2 hónapon belül értesíti róluk a Vállalatot. 

7.4. Az Ügyfél nem jogosult a Termék vagy a Vállalat által hibásnak ítélt rész javítása vagy cseréje iránt az alábbi esetekben (minden esetben a vonatkozó helyi jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel):

a Terméket a gyártótól vagy bármely meghatalmazott személytől eltérő személy javította vagy módosította; és / vagy

b) a termék hibája a termék átadását és/vagy a hibás termék javítására vagy kicserélésére vonatkozó, az előző bekezdésnek megfelelően benyújtott megfelelő kérelmet követően két (2) évvel - vagy használt termék esetén bármely rövidebb, az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok által kifejezetten közölt és megengedett mértékben - nyilvánvalóvá válik; és/vagy

c) a hibákat (részben vagy egészben) a nem rendeltetésszerű használat, a nem megfelelő tárolás, karbantartás, telepítés, vagy a gyártó által a termékkel kapcsolatban megadott utasítások be nem tartása okozta.

7.5. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

7.6. Minden panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni.

7.7 Jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem korlátozza az Ügyfelek vagy a Fogyasztók jogszabályon alapuló jogait, beleértve a Ptk-ban meghatározott szavatossági és jótállási rendelkezésekből eredő jogokat.

8. A felelősség korlátozása

8.1. A Vállalat mindent megtesz a szolgáltatásainak zavartalan és hibamentes elérhetőségének biztosítása érdekében. Mindazonáltal ezt az internetes rendszer jellege nem mindig garantálhatja a felmerülő technikai felfüggesztések vagy korlátozások miatt, melyek lehetnek a javításokkal, karbantartásokkal vagy új szolgáltatásokkal kapcsolatosak, de azoktól függetlenek is. A Vállalat mindent megtesz az ilyen felfüggesztések vagy korlátozások számának és időtartamának csökkentése érdekében.

8.2. Vállalatunk nem vállal felelősséget (i) az Ügyféllel vagy Fogyasztóval szemben bekövetkezett olyan késésért vagy meghibásodásért, amely ésszerű ellenőrzési körünkön kívül álló okból következik be; (ii) olyan veszteségekért, amelyeket nem Vállalatunk okozott; (iii) bármilyen üzleti veszteségért (ideértve a kieső nyereséget, bevételt, szerződéseket, várható megtakarításokat, adatokat, jó hírnevet vagy felesleges kiadásokat), vagy (iv) bármely közvetett vagy következményes veszteségért, melyet egyik fél sem láthatott előre az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában. Jelen rendelkezés alkalmazandó azokra a természetes személyekre is, akik Termékeket vagy Szolgáltatásokat vásárolnak üzleti vagy szakmai tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó célokra.

8.3. Jelen ÁSZF nem befolyásolja a Fogyasztó törvényes jogát arra, hogy az árukat ésszerű időn belül megkapja vagy a szolgáltatásokat ésszerű időn belül igénybe vegye, továbbá, hogy visszatérítést kapjon, ha a megrendelt Termékeket vagy Szolgáltatásokat rajtunk kívül álló okokból nem tudjuk ésszerű időn belül kézbesíteni vagy rendelkezésre bocsátani.

8.4. Az Ügyféllel, Fogyasztóval szembeni felelősség a Termék vagy Szolgáltatás vételárára korlátozódik. Vállalatunk kizárja felelősségét a közvetett károkért.

8.5. Az Ügyféllel kötött megállapodásban a felelősség korlátozása csak arra korlátozódik, amely a jogszabályok alapján megengedett. Jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a Vállalat felelősségét a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért.

9. Vállalati adatok

De’Longhi Appliances S.r.l.
Via L. Seitz, 4731100 Treviso
E-Mail:  https://www.delonghi.com/hu-hu/contact-us

 

10. Vegyes és záró rendelkezések

10.1. Jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország joga az irányadó.

10.2. Az esetleges nézeteltérésekkel kapcsolatban a Vállalat arra törekszik, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban megoldja azokat. A Fogyasztó jelen ÁSZF-fel kapcsolatos bármely fogyasztóvédelmi jog érvényesítése érdekében az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulhat, akár Magyarországon, akár a Fogyasztó lakóhelye szerinti EU tagállamban.

10.3. Az Európai Bizottság peren kívüli vitarendezési eljárásra ad lehetőséget, amennyiben a vita egy fogyasztó által egy uniós országban székhellyel rendelkező kereskedőtől interneten vásárolt terméket vagy szolgáltatást érint Ez az online vitarendezés, melyről további tájékoztatást talál ezen a linken.

 

10.4 További információkat a bíróságon kívüli vitarendezési és jogorvoslati módszerek alkalmazásának lehetőségéről, valamint az ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés szabályairól ezen a linken talál.

10.5 A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vállalat a Weboldalon közzéteszi, és elektronikusan (az Ügyfél profiljában feltüntetett e-mail címre) ingyenesen eljuttathatja az Ügyfélhez.

10.6. Az Ügyfelek személyes adatainak kezelése az Adatvédelmi tájékoztatóban (link) meghatározott elvek szerint történik.

I. számú melléklet: Ügyfélfiók kezelési figyelmeztetés

ÜGYFÉLFIÓK

A Weboldal bármely szolgáltatásának használatakor az Ügyfél felelős fiókja és jelszava titkosságáért, valamint a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben az Ügyfél vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókjával és jelszavával történik. Az Ügyfél megtesz minden szükséges lépést a jelszó bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása érdekében, és köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vállalatot, ha bármilyen oka van feltételezni, hogy jelszavát bárki más megismerte, vagy ha a jelszót jogosulatlanul használják vagy feltételezhetően használni fogják.

Az Ügyfél felelős azért, hogy a Vállalat rendelkezésére bocsátott adatok helytállóak és teljesek legyenek, és hogy tájékoztasson minket a megadott információk bármilyen változásáról. Az Ügyfél a Weboldal megfelelő menüpontjában hozzáférhet és frissítheti a Vállalatunk számára biztosított információkat, beleértve a fiókbeállításokat is.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatást, megszüntesse a fiókot, eltávolítson vagy szerkesszen tartalmakat, ha az Ügyfél megsérti a vonatkozó jogszabályokat vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

II. számú melléklet: Tájékoztatás az elállási jog Fogyasztó általi gyakorlásáról

A. A visszavonásra vonatkozó feltételek

Elállási jog

Kedves Fogyasztó!

Önnek jogában áll 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől.

Az elállási időszak 14 (tizennégy) nap elteltével jár le attól a naptól számítva, amikor Ön vagy a szállítótól eltérő harmadik fél a terméket átveszi, vagy a szolgáltatás elérhetővé válik az Ön számára.

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal tájékoztatnia szükséges Vállalatunkat a jelen szerződéstől való elállásáról (info.hu@delonghigroup.com). Ennek érdekében használhatja a mellékelt visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos közleményét.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, abban az esetben megtérítjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítás költségeit is (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek az általunk kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási típus választásából származnak), indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül, attól a naptól számítva, amikor értesítést kapunk jelen szerződéstől való elállási döntéséről. A fizetési visszatérítést ugyanazon a fizetési módon hajtjuk végre, mint amilyet a kezdeti tranzakcióhoz használt, hacsak kifejezetten másként nem állapodunk meg. Semmi esetben sem terheli díj az ilyen visszatérítésért.

Addig visszatarthatjuk a visszatérítést, amíg vissza nem kapjuk jelen szerződés tárgyát képező termékeket, vagy Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte azokat (a korábbi teljesüléséig).

Ön köteles az árut (a teljes terméket, beleértve a használati útmutatót, a tartozékokat, az ajándékcsomagokat, az eredeti csomagolást, az eredeti vagy másolati számlát és egyéb kiegészítő anyagokat) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 (tizennégy) napon belül, amikor Ön közölte velünk a szerződéstől való elállását, visszaküldeni vagy átadni nekünk [cím hozzáadása]. A határidő nem megtartott, ha a terméket a 14 (tizennégy) napos időszak lejárta után küldi vissza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek visszaküldésének közvetlen költségeit Önnek kell viselnie.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törött vagy nem működő termékek, vagy a tévesen elküldött vagy számlázott termékek visszaküldésének közvetlen költségeit mi viseljük

Ön kizárólag a termékek értékének olyan csökkenéséért felel, amelyek a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének nem megfelelő használatából erednek.