Kde nájdete sériové číslo svojho zariadenia

V prípade potreby vám môžeme pomôcť oveľa rýchlejšie, ak si vopred zistíte sériové číslo zariadenia.
Nižšie si vyberte kategóriu produktu, aby ste zistili, kde sa nachádza vaše sériové číslo.

Káva

Komfort

Kuchyňa