Slovníček- vykurovanie

Prietok vzduchu
Rozptyl alebo pohyb vzduchu.
Ochrana proti zamrznutiu
Automatický termostat, ktorý zariadenie zapne, ak klesne teplota v miestnosti pod 5ºC. Pomáha znižovať pravdepodobnosť zamrznutia vodovodného potrubia a jeho prasknutia.
Tepelná pohoda
Je preferovaná miera tepla, ktorá sa u jednotlivých osôb liší. Väčšinou sa o nej hovorí v súvislosti s hlavnými obytnými zónami, kde je potrebné udržovať príjemnú teplotu.
Konvekčné vykurovanie
Konvekčné výhrevné telo funguje na princípe vzduchu, ktorý cirkuluje vo vnútri spotrebiča a naprieč jeho výhrevným prvkom. Vzduch se ohrieva zväčšuje objem a začína stúpať.
Vďaka tejto prirodzenej ventilácii je ich chod tichší, než v prípade teplovzdušných ventilátorov.
Energetická účinnosť
Energetická účinnost je cieľom snaženia o zníženie množstva energie potrebnej k dodávaniu výrobkov a služieb.
Prvok či výhrevný prvok
Vnútorná súčásť výhrevného telesa, ktorá poskytuje teplo.
Stupeň krytia IP
Klasifikuje a hodnotí stupeň poskytnutej ochrany pred vniknutím pevných telies (vrátane časti ľudského tela, ako sú ruky a prsty), prachu, náhodným kontaktom s vodou pomocou mechanických krytov a elektrických skriniek.
Hlučnosť
je hluk, ktorý klimatizačná jednotka vydáva behom bežnej prevádzky; meria sa v decibeloch dB(A).
Ochrana proti prehriatiu
Bezpečnostný termostat (alebo automatické vypnutie) pomáha predchádzať poškodeniua minimalizuje riziko prehriatia výhrevného telesa. Akonáhle vnútorná teplota zariadenia dosiahne príliš vysoké hodnoty, spotrebič sa sám vypne.
Výhrevné telesá s PTC
Výhrevné prvky s pozitivnym teplotným koeficientom (PTC) sú malé keramické platničky, ktoré samy obmedzujú svoju teplotu. Platničky s PTC sa vyznačujú rýchlou odozvou na potrebu ohrevu. Po dosiahnutí vopred nastavenej teploty ju iba udržujú.
Osobné priame vyhrievanie
Poskytuje maximálne pohodlie, pokiaľ se nachádzate priamo pred spotrebičom. Je vhodný tam, kde je žiadané rýchle vykurovanie.
Príkon alebo spotreba
Spotreba energie výhrevného telesa. V katalógoch ju výrobca uvádza vo Wattoch (W) alebo Kilowattoch (kW). V katalógoch tiež väčšinou nájdete i použitý prúd v ampéroch (A).
Sálavé vykurovanie
Sálavé výhrevné teleso funguje na báze zahriatia nielen okolitého vzduchu, ale taktiež povrchov a predmetov, ktoré sú v prostredí/miestnosti.
Steny a predmety sa sami stávajú výhrevnými prvkami, tepelnou hmotou, ktorá uvoľňuje teplo, čo umožňuje menší pohyb vzduchu, zvyšuje jednotu teploty a znižuje prašnosť vykurovaného prostredia. Teplota vzduchu je príjemná, ak je dosiahnutá požadovaná tepelná pohoda.
So sálavým vykurovaním sa stretávame dennodenne. Najbežnejším príkladom je pravdepodobne teplo slnečného žiarenia. 
Izbové výhrevné teleso
Pokiaľ hovoríme o izbových výhrevných telesách, máme na mysli výrobky, ktoré dlhodobo poskytujú maximálnu pohodu vo väčších priestoroch.
Termostat
Zariadenie regulácie teploty, ktoré je obvykle umiestnené na vnútornej strane steny. Skladá sa z množstva čidiel a relé, ktoré kontrolujú a ovládajú funkciu vykurovania a chladenie.
Poistka proti prevrhnutiu
Jej cieľom je výhrevné teleso vypnúť, ak dôjde k jeho prevrhnutiu. Pokiaľ výhrevné telesá nestoja vo vzpriamenej polohe, je možné, že sa vyhrievané prvky dostanú do tesnej blízkosti kobercu či podlahovej krytiny, čo vedie k zvýšeniu rizika požiaru. Poistka proti prevrhnutiu automaticky vypne prívod elektriny a tak znižuje riziko požiaru a zvyšuje Vašu bezpečnosť.
Teplota
Merítko intenzity tepla, ktoré príslušná látka má.
Ventilácia
Proces prívodu či odvodu vzduchu do a z miestnosti, buď prirodzenými či mechanickými prostriedkami. Takýto vzduch môže, ale nemusí býť schladený alebo zohriaty.