Žiadna inštalácia

 • Installing air conditioning units without any external step1
  • Našróbujte rúrkový adaptér na koniec rúrky pre odvod vzduchu.
  • Druhý adaptér nasaďte na príslušný kryt rúrky pre odvod vzduchu umiestnený na zadnej časti zariadenia (viď. Obr. A).
  • Našróbujte vonkajšiu časť rúrky bez adaptéru na adaptér, který ste práve pripevnili k zariadeniu (viď. Obr. A.).
 • Installing air conditioning units without any external step2
  • Na rúrku pro odvod vzduchu nasaďte okennú hubicu, tak ako je znázornené na obr. B.
 • Installing air conditioning units without any external step3
  • Premiestnite klimatizačnú jednotku bližšie k oknu či balkónovým dverám. Uistite sa, že nič nebráni odvodu vzduchu príslušnou hadicou.
  • Pootvorte okno či balkónové dvere a hubicu umiestnite podľa pokynov v obr. C.
  • Snažte sa obmedziť dĺžku a zahnutie hadíc pre odvod vzduchu