1. Späť na domovskú stránku
 2. Stránka s podrobnosťami o príručke

Návody na použitie

Prenosná klimatizácia Pinguino Compact PAC ES72 CLASSIC

Prenosná klimatizácia Pinguino Compact PAC ES72 CLASSIC

 • V
  PACES72CLASSIC (Product fiche Italiano, Slovak, Slovenian, Spanish, Romanian, Greek, Bulgarian, English, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Dutch) PDF (1.174 MB)
 • V
  PACES72CLASSIC (Energy label Italiano, Slovak, Slovenian, Spanish, Romanian, Greek, Estonian, Latvian, Bulgarian, Lithuanian, English, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Croatian, Dutch) PDF (3.931 MB)
 • V
  PACES72CLASSIC (Instruction manuals Italiano, Slovak, Spanish, Greek, English, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Dutch, Norwegian) PDF (55.911 MB)
 • V
  PACES72CLASSIC (Energy label English GB) PDF (0.152 MB)