Inspiroidu
  1. Takaisin kotisivulle
  2. Käyttöehdot

Käyttöehdot

(Tarkistettu 18. kesäkuuta 2020)

1. Tulkinta

Näissä myyntiehdoissa (jäljempänä ”ehdot”):

”Sopimus” tarkoittaa Teidän ja meidän välistä sopimusta tavaroiden toimittamisesta ja perustuu siihen, että olette kirjallisesti hyväksynyt tarjouksemme tai asiasta on muuten kirjallisesti tai suullisesti sovittu meidän ja Teidän välillä, mukaan lukien nämä ehdot ja mahdolliset erityisehdot;

”Tavarat” tarkoittavat tuotteita, jotka on sovittu sopimuksessa ja jotka meidän on toimitettava Teille;

”Erityisehdot” tarkoittavat kaikkia erityisiä ehtoja, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen Teille, jotka sisältyvät tarjoukseen tai joihin viitataan tarjouksessamme tai jotka on muutoin esitetty meidän ja Teidän välisessä kirjallisessa sopimuksessa. Jos näiden ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan erityisehtoja;

”Me” tarkoittaa Kenwood Limitediä (yhtiön rekisteröintinumero 0872044), jolla on toimipaikka osoitteessa New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; ja

”Te” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ostaa tuotteet meiltä

2. Tilaukset

2.1 Sopimus on näiden ehtojen mukainen, mukaan lukien erityisehdot, lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja, eikä mikään sopimuksen ehdon muutos tai muunnos ole voimassa, ellei se ole kirjallinen ja allekirjoitettu Meidän ja Teidän toimestanne tai puolestanne. Epäselvyyksien välttämiseksi tilauksenne hyväksyminen Meidän toimestamme ei tarkoita, että hyväksymme kaikki kyseiseen tilaukseen liitetyt tai sitä tukevat ehdot.

2.2 Tarjous myönnetään sillä perusteella, että mikään sopimus ei astu voimaan, ennen kuin hyväksytte tarjouksemme kirjallisesti tai muuten solmimme kirjallisen sopimuksen kanssanne.

2.3 Tarjouksen ehdot pysyvät yleensä kiinteinä, jos sitä koskeva sopimus tehdään kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluessa tarjouksen päivämäärästä, edellyttäen, että emme ole aiemmin peruuttaneet sitä.

2.4 Emme ole korvausvelvollisia Teille, ennen kuin saamme kirjallisen hyväksyntänne tarjouksellemme tai muuten solmimme kanssanne kirjallisen sopimuksen.

2.5 Kaikkia ohjeita tai suosituksia, joita Me tai työntekijämme, asiamiehemme tai alihankkijamme annamme tavaroihin liittyen ja joita ei ole vahvistettu kirjallisesti, noudatatte tai toimitte niiden mukaisesti täysin omalla vastuullanne, emmekä ole vastuussa mistään neuvoista tai suosituksista, joita ei ole näin vahvistettu.

3. Hinnat ja maksut

3.1 Teiltä laskutettavat hinnat ovat ne hinnat, jotka ovat voimassa lähetyspäivänä. Virheet ja laiminlyönnit, jotka koskevat mitä tahansa hintaa, voidaan korjata meidän toimestamme kohtuullisen ajan kuluessa.

3.2 Mihinkään hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa, vakuutusta eikä lastaamisen, purkamisen ja asentamisen kustannuksia. Teidän tulee lisäksi maksaa kaikki nämä kulut siinä vaiheessa, kun maksatte tavarat.

3.3 Saatamme laskuttaa Teitä tavaroista tai kaikista tavaroiden osatoimituksista milloin tahansa sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu tai mikä tahansa osa tavaroista on toimitettu, ja tavaroiden maksu suoritetaan siinä valuutassa, jossa laskutamme Teitä kolmekymmentä (30) päivää laskustamme.

3.4 Maksuaika on oleellista, ja jos ette maksa tämän ehdon mukaisesti, se oikeuttaa meidät, rajoittamatta oikeuttamme vahingonkorvauksiin, tavaratoimitusten keskeyttämiseen tai sopimuksen peruuttamiseen ja muiden voimassa olevien sopimusten peruuttamiseen, joita meillä saattaa olla kanssasi.

3.5 Ehdon 3.4 mukaisten oikeuksiemme lisäksi olette velvollinen maksamaan korkoa (yhdistetään kuukausittain) kaikista summista (sekä ennen arviointia että sen jälkeen), jotka ovat vähintään kolme prosenttia (3 %) Barclays Bank Plc:n perustason yläpuolella voimassa olevaan aikaan, ja ne kertyvät päivittäin, kunnes maksu on suoritettu.

4. Toimitus

4.1 Toimitusaika ei ole sopimuksessa oleellista, ja kaikki annetut toimituspäivät ovat vain arvio. Pidätämme oikeuden pidentää toimitusaikoja kohtuullisin aikavälein, jos viivästys johtuu tapahtumasta, johon emme voi kohtuudella vaikuttaa (”ylivoimainen este”).

4.2 Jos tarvitsette ennakkoilmoituksen arvioidusta toimitusajasta, Teidän on ilmoitettava siitä kirjallisesti tilauksessanne.

4.3 Toimituspaikka on tavanomainen toimipaikkanne.

4.4 Jos jostakin syystä ette hyväksy tavaroiden toimitusta, kun ne ovat valmiita toimitettaviksi, tai jos emme pysty toimittamaan tavaroita ajoissa, koska ette ole antanut asianmukaisia toimitusohjeita tai muita tietoja, silloin:

(a) kyseisten tavaroiden sisältämä riski siirtyy Teille;

(b) tavarat katsotaan toimitetuiksi;

(c) saatamme säilyttää tavaroita todelliseen toimitukseen asti, jolloin olette vastuussa kaikista niihin liittyvistä kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien rajoituksetta säilytys ja vakuutus); ja

(d) tavaroiden täysi hinta ja kaikki sopimusehdon 3.2 mukaisesti sovellettavat summat erääntyvät välittömästi.

4.5 Vastuumme tavaroiden toimittamatta jättämisestä rajoittuu tavaroiden toimittamiseen uudelleen kohtuullisen ajan kuluessa tai hyvityslaskun antamiseen kyseisistä tavaroista tehtyä laskua vastaan.

4.6 Muiden näiden ehtojen säännösten nojalla emme ole vastuussa mistään menetyksistä (mukaan lukien voiton menetykset), kustannuksista, vahingoista, maksuista tai kuluista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tavaroiden toimituksen viivästymisestä, eikä mikään viive oikeuta Teitä sopimuksen päättämiseen tai peruuttamiseen, ellei kyseinen viivästys ylitä sataakahdeksaakymmentä (180) päivää.