Privatumo Politika

KAS MES ESAME 

„De’Longhi“ grupė laiko trečiųjų šalių asmens duomenų apsaugą labai svarbia ir yra įsipareigojusi apsaugoti minėtų trečiųjų šalių privatumą, įskaitant, bet neapsiribojant, savo klientų, kai tai susiję su verslo veiklos vykdymu, ir skiria ypatingą dėmesį savo klientų asmens duomenų saugumui ir konfidencialumui.

 

De’Longhi Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa (toliau – „De’Longhi“ grupė arba Bendrovė), vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 679/2016 13 straipsniu kaip Duomenų valdytoja, kuri valdo asmens duomenis, surinktus šioje svetainėje, naudojant taikomąją programą, telefoninių pokalbių metu arba vykdant veiklą po pardavimo, suteikia Jums toliau išdėstomą informaciją.

 

KURIE ASMENINIAI DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI 

Gali būti renkami šioms kategorijoms priskiriami asmens duomenys:

-          Kontaktiniai duomenys – tokia informacija kaip Jūsų vardas ir pavardė, gimimo vieta ir data, mokesčių mokėtojo kodas, adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas;

-          Interesai – Jūsų pateikta informacija apie jus dominančias sritis, pvz., gaminiai, kurie Jus domina;

-          Kiti asmens duomenys – Jūsų pateikta informacija, tokia kaip gimimo data, išsilavinimas, profesinis statusas;

-          Svetainės naudojimas – informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, kaip atidarote arba perduodate mūsų duomenis, įskaitant informaciją, gautą naudojant slapukus (žr. mūsų slapukų naudojimo politiką).

 

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

„De’Longhi“ renka ir apdoroja Jūsų asmeninius duomenis šiomis aplinkybėmis:

-          jei Jūs užsiregistruojate mūsų svetainėje ir atsisiunčiate taikomąją programą, kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis;

-          jeigu kreipiatės į mus dėl pagalbos po prekės pardavimo;

-          jei atsakote į mūsų užklausas, susijusias su rinkodaros veikla, pvz., užpildote kortelės anketą arba pateikiate savo duomenis internetu arba vienoje iš mūsų tinklaviečių;

-          jei kitos „De’Longhi“ grupės bendrovės arba mūsų verslo partneriai pateikia Jūsų duomenis tokiu būdu, koks yra leidžiamas.

Jei pateikiate asmens duomenis kažkieno kito vardu, pirmiausia turite įsitikinti, kad asmuo susipažinęs su šia privatumo politika.

Prašome padėti mums atnaujinti Jūsų asmens duomenis, informuojant mus apie visus pasikeitimus. Apie bet kokį adreso pasikeitimą turi būti nedelsiant pranešta „De’Longhi“, kad būtų išvengta problemų naudojantis mūsų paslaugomis.

 

KOKIAIS TIKSLAIS GALI BŪTI PANAUDOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS 

Asmens duomenų tvarkymas turi būti pagrįstas viena iš teisinių nuostatų, įteisintų esamų duomenų apsaugos reglamentų, kaip aprašyta toliau.

a)    Sutartyje apibrėžtų prievolių ir susijusių įsipareigojimų nustatymas ir vykdymas, įskaitant komunikaciją, susijusią su paslaugomis (pavyzdžiui, kad būtų teikiamos paslaugos po gaminio pardavimo) 

„De’Longhi“ gali apdoroti jūsų kontaktinius duomenis, kad būtų nustatyti ir vykdomi Sutartyje apibrėžti santykiai, siekiant teikti reikalingas paslaugas arba atsakyti į pranešimus, arba skundus.

„De’Longhi“ taip pat gali naudoti Jūsų kontaktinius duomenis, ypač Jūsų el. pašto adresą, kad galėtų teikti informaciją apie paslaugas.

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties vykdymas.

Duomenų teikimas yra privalomas, kad galėtume plėtoti Sutartyje apibrėžtus santykius; nesant duomenų, mes negalėsime veiksmingai pasinaudoti kontaktais.

b)    Operacinis valdymas ir griežtai ribojami tikslai, kurių siekiant suteikiama svetainės prieiga, ypač labiausiai saugomų sričių. 

„De’Longhi“ renka Jūsų kontaktinius ir naudojimosi svetaine duomenis, kad įgytumėte prieigą prie asmeninės erdvės ir galėtumėte: i) atsisiųsti iš asmeninės erdvės bet kuriuos dokumentus, susijusius su įsigytomis paslaugomis; ii) suaktyvinti funkcijas, susijusias su bet kuriuo prašymu, pateiktu svetainėje.

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties vykdymas.

Duomenų pateikimas yra privalomas, kad galėtume atsakyti į Jūsų prašymus, kitaip, nesant duomenų, mes negalėsime nieko padaryti.

c)    Klientų pasitenkinimo apklausos (klientas turi patikrinti)

„De’Longhi“ gali naudoti jūsų Kontaktinius duomenis, kad atliktų apklausas, skirtas įvertinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimo tvarkyti duomenis nesuteikimas jokiu būdu neturi įtakos santykiams sutarties pagrindu.

Jūsų sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu paspaudus šią nuorodą.

 

d)    Rinkodara, kuri atitiktų Jūsų poreikius, arba skirta informuoti apie akcijas, taip pat pagal Jūsų pageidavimus (mes taip pat naudojame profiliuotą rinkodarą)

„De’Longhi“ gali apdoroti Jūsų kontaktinius duomenis rinkodaros ir reklamos tikslais, informuoti Jus apie reklamos pardavimo iniciatyvas naudojant automatines kontaktines priemones (el. laiškus, SMS ir kitas masinio ryšio priemones, ir kt.) ir tradicinius kontaktinius metodus (pvz., pokalbį telefonu), tokius kaip rinkos tyrimai ir statistiniai tyrimai, tuo atveju, jei duodate savo sutikimą, nepažeidžiant sutikime nurodomų apribojimų

„De’Longhi“ taip pat gali apdoroti Jūsų kontaktinius duomenis, duomenis apie interesus ir kitus asmens duomenis, kad būtų galima siųsti reklaminius pranešimus, pagrįstus konkrečiu kliento profiliu, sukurtu pagal Jūsų asmeninius pageidavimus ir interesus, Jums davus konkretų sutikimą ir nepažeidžiant sutikime nurodomų apribojimų

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimo tvarkyti duomenis nesuteikimas jokiu būdu neturi įtakos santykiams sutarties pagrindu.

Jūsų sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, susisiekus: infoprivacy.polska@delonghigroup.com 

e) Teisiškai įpareigojančių teisinių institucijų reikalavimų laikymasis, vykdant įstatymus, reglamentus arba nuostatus

„De’Longhi“ renka Jūsų asmeninius duomenis, laikantis teisiškai įpareigojančių reikalavimų.

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, kuriuos privalo vykdyti bendrovė.

KAIP MES IŠLAIKYSIME JŪSŲ DUOMENIS SAUGIUS

Bendrovė naudoja įvairias apsaugos priemones, kad pagerintų Jūsų asmens duomenų saugumą, vientisumą ir prieinamumą.

Visi Jūsų asmeniniai duomenys saugomi mūsų saugiuose serveriuose (arba saugiose popierinėse kopijose) arba mūsų tiekėjų (komercinių partnerių) saugiuose serveriuose ir jie gali būti prieinami ir naudojami pagal mūsų standartus bei mūsų saugumo politiką (arba lygiaverčius standartus, taikomus mūsų tiekėjams arba komerciniams partneriams).

Mūsų priimtos saugumo priemonės apima:

-          griežtus prieigos prie Jūsų asmens duomenų apribojimus, pagrįstus tik būtino naudojimo ir tik nurodytiems tikslams principais;

-          perimetro apsaugos sistemas, naudojamas siekiant išvengti neteisėtos išorinės prieigos;

-          nuolatinę prieigos prie IT sistemų stebėseną, siekiant nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam asmens duomenų naudojimui;

-          vidaus darbuotojų priėjimo prie Jūsų asmens duomenų stebėseną ir tikrinimą, kokiu tikslu naudojami;

-          šifruotų priemonių, pagrįstų Saugaus lizdo lygmens (SSL) technologija, naudojimu transakcijoms mūsų svetainėje, kai reikalinga įvesti asmens duomenis.

Jeigu mes Jums suteikiame (arba Jūs pasirenkate) slaptažodį, leidžiantį Jums pasiekti mūsų svetainę, programą arba paslaugas, esate atsakingi už tai, kad būtų išlaikytas jo slaptumas, taip pat privalote taikyti bet kurią kitą su sauga susijusią procedūrą, apie kurią pranešame. Prašau niekam neduoti savo slaptažodžio.

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, arba bet kokiems kitiems susijusiems ir teisėtiems tikslams. Todėl, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi esant dviem skirtingiems tikslams, mes saugome duomenis tol, kol bus pasiektas per ilgesnį laikotarpį pasiekiamas tikslas. Tačiau mes nustosime tvarkyti asmens duomenis, surinktus tam tikram tikslui, jeigu atitinkamų duomenų saugojimo laikotarpis pasibaigė.

Mes apribojame prieigą prie Jūsų asmeninių duomenų, suteikdami tik tiems asmenims, kuriems reikia jais naudotis konkretiems tikslams.

Kai Jūsų asmens duomenys nebebus reikalingi arba kai neliks jokių teisinių išankstinių su jais susijusių sąlygų, duomenys bus negrįžtamai paversti anoniminiais (ir tokiu būdu gali būti saugomi) arba saugiai sunaikinti.

Toliau nurodomi laikymo laikotarpiai, susiję su įvairiais pirmiau aprašytais tikslais, yra šie:

a) sutarties įsipareigojimų laikymasis: duomenys, tvarkomi tam, kad būtų įvykdyti bet kurie sutartiniai įsipareigojimai, gali būti saugomi visą sutarties galiojimo laiką, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 10 metų ištisai, kad būtų galima atlikti patikrinimus esant neaiškumų, įskaitant apskaitos dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras).

b) veiklos valdymas ir griežtai apriboti tikslai, dėl kurių suteikiama tinklavietės prieiga: šiems tikslams apdoroti duomenys gali būti saugomi visą sutarties galiojimo laiką, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 10 metų ištisai.

c) klientų pasitenkinimo apklausos: šiems tikslams apdoroti duomenys gali būti saugomi 24 mėnesius nuo tos dienos, kai Jūs pateikėte susijusį sutikimą (išskyrus atvejus, kai atsisakote toliau gauti pranešimus).

d) rinkodaros tikslais, įskaitant profiliuotą rinkodarą: rinkodaros tikslais tvarkomi duomenys gali būti saugomi 24 mėnesius nuo tos dienos, kai Jūs pateikėte susijusį sutikimą (išskyrus atvejus, kai atsisakote toliau gauti pranešimus); profiliuotos rinkodaros tikslais duomenys saugomi 12 mėnesių.

e) ginčų atveju: jei mums reikės ginti savo interesus, imtis veiksmų arba pateikti ieškinius prieš Jus arba trečiąsias šalis, mes galime pateikti laikomus asmens duomenis, kuriuos manome esant reikalingus tokiu atveju, juos naudojant tiek laiko, kiek reikalinga ieškiniui patenkinti.

SU KUO MES GALIME DALINTIS JŪSŲ ASMENINIAIS DUOMENIMIS

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami atitinkamai įgaliotiems darbuotojams ir išorės tiekėjams, prireikus paskirtiems duomenų tvarkytojams, kurie palaiko mūsų teikiamas paslaugas.

Prie Jūsų duomenų taip pat gali turėti prieigą kitos „De’Longhi“ bendrovės, kad galėtų vykdyti savo veiklą ir siekti pirmiau minėtų tikslų.

KONTAKTAI

Kontaktinė informacija, pateikiama apie „De’Longhi“ kaip duomenų valdytoją, gali būti peržiūrėta: http://www.delonghi.com/pl-pl/serwis/kontakt#

Jei turite kokių nors klausimų apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekite su mumis: el. Paštu infoprivacy.polska@delonghigroup.com, kreiptis į darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, arba darbuotoją, atsakingą už privatumą.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS IR TEISĖ TEIKTI SKUNDUS PRIEŽIŪRĄ VYKDANČIOMS INSTITUCIJOMS

Tam tikromis sąlygomis Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų:

-          leista susipažinti su savo asmens duomenimis,

-          duota kopija tų asmens duomenų, kuriuos mums pateikėte (nustatant duomenų „perkeliamumą“),

-          koreguoti mūsų turimi duomenys,

-          ištrinti bet kurie duomenys, kuriuos toliau apdoroti teisė nesuteikiama,

-          neleisti tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais,

-          atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis, išskyrus atvejus, kai tai atlikta remiantis buvusiu sutikimu,

-          apriboti būdus, kuriais tvarkomi asmens duomenys.

Pirmiau minėtų teisių įgyvendinimui taikomos tam tikros išimtys, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus (pvz., nusikalstamų veikų prevencija arba nustatymas) ir mūsų interesus (pvz., išlaikyti profesinę paslaptį). Jei norėtumėte pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, mes patikrinsime, ar galite tai padaryti, ir atsakysime, paprastai atsakome per mėnesį.

Mes stengiamės atsakyti į visus skundus arba pranešimus, susijusius su Jūsų duomenų tvarkymo būdais. Nepaisant to, jei pageidaujate, galite nusiųsti savo skundus arba pranešimus institucijai, atsakingai už duomenų apsaugą.