Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα λεπτομερειών εγχειριδίου

Εγχειρίδια οδηγιών

Φριτέζα θερμού αέρα IdealFry FH2101/1.W

Φριτέζα θερμού αέρα IdealFry FH2101/1.W

  • V
    FH2101-1.W (Instruction manuals Slovak, Slovenian, Spanish, Ukranian, Farsi, Bulgarian, Lithuanian, English, Turkish, Danish, Traditional Chinese, American Spanish, Czech, Hungarian, French, Russian, Dutch, Italiano, Vietnamese, Romanian, Simplified Chinese, American French, Estonian, Greek, Latvian, Serbian, Arabic Saudi Arabia, Japanese, Korean, Swedish, German, Hebrew, Suomi, American English, Brazilian Portuguese, Polish, Croatian, Norwegian, Kazakh, Malaysian) PDF (3.028 MB)
  • V
    FH2101-1.W (Instruction manuals Slovak) PDF (4.794 MB)